Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Вибіркові дисципліни

Розпорядження про закріплення вибіркових дисциплін

ВИТЯГ З РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 17 червня 2022 року No 31/22-ЮФ Про затвердження у 2022-2023 навчальному року вибіркових навчальних дисциплін для вивчення здобувачами вищої освіти 2-4 курсу,  які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право

ВИТЯГ З РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16 вересня 2022 року No 53/22-ЮФ Про затвердження у 2022-2023  навчальному році вибіркових навчальних дисциплін для вивчення здобувачами вищої освіти першого курсу, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 293 Міжнародне право

ВИТЯГ З РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 17 червня 2022 року № 30/22-ЮФ Про затвердження у 2022-2023  авчальному року вибіркових навчальних дисциплін для вивчення здобувачами вищої освіти другого-четвертого курсів, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 081 Право

ВИТЯГ З РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 17 вересня 2022 року No 52/ -ЮФ Про затвердження у 2022-2023 навчальному році вибіркових навчальних дисциплін для вивчення здобувачами вищої освіти першого курсу, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 1 Право

ВИТЯГ З РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 17 червня 2022 року № 32/22-ЮФ Про затвердження у 2022-2023 навчальному року вибіркових навчальних дисциплін для вивчення здобувачами вищої освіти другого-четвертого курсу, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення

ВИТЯГ З РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16 вересня 2022 року № 54/22-ЮФ  Про затвердження у 2022-2023 навчальному році вибіркових навчальних дисциплін для вивчення здобувачами вищої освіти першого курсу, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення

Графіки ярмарку вибіркових дисциплін

Графік ярмарку вибіркових_Бакалавр права_ для 2024-2025 навчального року

Графік ярмарку вибіркових_Бакалавр права_для 2023-2024 навчального року

Графік ярмарку вибіркових_Бакалавр міжнародного права_для 2024-2025 навчального року

Графік ярмарку вибіркових_Бакалавр міжнародного права_для 2023-2024 навчального року

Графік ярмарку вибіркових_Бакалавр соціального забезпечення_для 2023-2024 навчального року

Бакалаврат

Спеціальність 081 Право

Лідерство та командна робота

Основи адвокатської діяльності

Основи прокурорської діяльності

Соціологія

Політологія

Конфліктологія

Економічна теорія

Інформаційно-комунікаційні технології

Правові пам'ятки Стародавнього Світу та Середньовіччя 

Вступ до приватного права

Гендерна рівність і недискримінація

Правові пам'ятки Нового та Новітнього Часу

Релігієзнавство

«Аграрне право»

«Безпека життєдіяльності і основи охорони праці"

«ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ»

«ВСТУП ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ» 

Гендерна рівність і недискримінація

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

Житлове право

«ЗАГАЛЬНА І ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЯ»

«Інформаційне право»

«Інформаційно-комунікаційні технології в правничій діяльності»

«Конституційне право зарубіжних країн»

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

«Конституційне процесуальне право»

«Конституційний контроль в Україні»

«Криміналістика»

«Кримінально-виконавче право»

«Кримінологія»

«Міжнародно-правові механізми захисту прав людини»

Міжнародноправовий захистправ національних меншин, вимушених переселенців, біженців

«МІСТОБУДІВНЕ ПРАВО»

 «Муніципальне право»

Ораторське мистецтво

«ОСНОВИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА»

«Основи прокурорської діяльності»

«ОСНОВИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Основи юридичної клінічної практики

“Правова статистика”

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА»

ПРАВОВ І ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНО Ї ІНТЕГРАЦ І Ї УКРА ЇНИ

«Робота з відкритими даними»

Сімейне право

«Сімейно-правовий захист прав дитини»

«Соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб»

«Судова медицина та психіатрія»

«Судове право»

«ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ»

«Ювенальна юстиція»

Спеціальність 232 Соціальне забезпечення

Описи вибіркових дисциплін

«ПОЛІТОЛОГІЯ»

«ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ У СФЕРІ СОЦІЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

«ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ»

«ПУБЛІЧНА СЛУЖБА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

«ПРАВОВІ ЗАСАДИ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

«СОЦІАЛЬНА КРИМІНОЛОГІЯ»

«Робота з відкритими даними»

«Соціальні права людини»

«СОЦІАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

«УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ»

«Адміністративні процедури у сфері соціального забезпечення»

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

«ДІЛОВОДСТВО У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

«ДОГОВІРНЕ ПРАВО»

«ДОГОВІРНА РОБОТА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

« ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ »

«Економіка праці та соціально-трудові відносини»

«ЕСТЕТИКА»

«ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК»

«ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ»

«Організація роботи з особами з особливими потребами»

«ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ»

«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

«РОБОТА З ВІДКРИТИМИ БАЗАМИ ДАНИХ»

«Соціальні права людини»

«СОЦІАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

«УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ»

Медичне страхування

Основи охорони праці

Етика

«ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ»

«Конституційні гарантії права на соціальний захист»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

New accordion content

Спеціальність 293 Міжнародне право

Описи вибіркових дисциплін

Теорія міжнародних відносин

Міжнародний бізнес

Економічна теорія

Римське право

Латинська юридична термінологія

Релігієзнавство

«АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ»

«ВСТУП ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ»

Вступ до міжнародного і європейського контрактного права

Гендерна рівність і недискримінація

«Дипломатичне право»

«Економічне право Європейського Союзу»

«Захист прав і свобод людини Європейським судом з прав людини»

Міжнародно-правовий захист прав національних меншин, вимушених переселенців, біженців

Міжнародне гуманітарне право

«Міжнародне екологічне право»

«Міжнародне митне право»

«Міжнародне право інтелектуальної власності»

«Міжнародне природоресурсне право»

«Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю»

«Міжнародне фінансове право»

«МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

«Міжнародно-правові механізми захисту прав людини»

«Основи кримінального процесу»

«ПОРІВНЯЛЬНЕ СІМЕЙНЕ ПРАВО»

«Порівняльний цивільний процес»

«Право зовнішніх зносин»

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

«Право міжнародної безпеки»

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

«Робота з відкритими даними»

«Судовий захист прав людини у міжнародному праві»

Теорія міжнародних бізнес транзакцій

Магістратура

081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО  ПОДАТКУВАННЯ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СПОРІВ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Вирішення міжнародних економічних спорів»

Опис вибіркової навчальної дисципліни ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ДЕЛІКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «Діджиталізація у правозастосовній діяльності"

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ЗАХИСТ ПРАВ У МЕРЕЖІ «ІНТЕРНЕТ» В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ» 

Опис вибіркової навчальної дисципліни Міжнародне антидискримінаційне право

 Опис вибіркової навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО»

Опис вибіркової навчальної дисципліни Міжнародні комерційні угоди

Опис вибіркової навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Перегляд судових рішень у цивільних справах»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності»

Опис вибіркової навчальної дисципліни Правове регулювання транзакцій та міжнародна торгівля товарами

Опис вибіркової навчальної дисципліни Правове регулювання туристичної діяльності в Україні та Європейському Союзі

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗМЕЖУВАННЯ СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Перегляд судових рішень у цивільних справах

Опис вибіркової навчальної дисципліни Правові цінності Європейського Союзу

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ЗМАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Медичне право»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Митне право»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародне кримін

альне право»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародні організації в сфері безпеки»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Особливі порядки кримінального провадження»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ПРАВОЧИНИ З НЕРУХОМІСТЮ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни  Практика вчинення нотаріальних дій

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «ПРИВАТНЕ ПРАВО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ  ТА ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗМЕЖУВАННЯ СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СПАДКОВОГО ПРАВА

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Теорія і практика кримінально-правової кваліфікації»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Теорія та практика реалізації конституційного контролю»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Особливі порядки кримінального провадження»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ТЕХНІКА ПЕРЕГОВОРІВ ТА КОМУНІКАЦІЯ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Парламентське право»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Перегляд судових рішень у кримінальному провадженні»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право України та держав Європейського Союзу»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Правова охорона земель»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Правове забезпечення банківської безпеки»

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «Правове регулювання адміністративних послуг»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності в Україні та Європейському Союзі»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Правові засади ведення агробізнесу»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Практика застосування податкового законодавства»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Практичні аспекти застосування антикорупційного законодавства»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Проблеми земельного права»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Проблеми конституційного права»

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «Проблеми тлумачення правових норм» 

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Протидія корисливій злочинності»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Публічна служба»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Судова експертологія»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми юридичної відповідальності»

Опис вибіркової навчальної дисципліни ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «Форми безпосереднього народовладдя»