Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Методична рада


Методична рада є дорадчим органом Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, який утворюється ректором Університету та визначає головні напрями науково-методичного забезпечення освітнього процесу.
У своїй діяльності методична рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, що стосуються сфери її діяльності, Статутом Університету, наказами ректора Університету, рішеннями вченої ради Університету та Положенням про методичну раду Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Основними завданнями методичної ради є:
- планування та координація науково-методичної роботи в Університеті;
- контроль за станом науково-методичної роботи у навчальних підрозділах Університету;
- розробка структури навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, практичних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу та його методичного забезпечення;
- підвищення фахової майстерності науково-педагогічних працівників;
- формування та реалізація політики забезпечення якості вищої освіти;
- визначення основних засобів контролю та моніторингу за якістю освітньої діяльності, 
вивчення та запровадження в практику роботи новітніх технологій навчально-виховної роботи з особами, які навчаються в Університеті.