Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Вакантні посади

Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права (Уведений в дію наказом ХУУП від 06 квітня 2016 року №181-к)

Конкурс на заміщення вакантних посад НПП університету

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Відповідно до ч.11 ст.55 Закону України «Про вищу освіту», Розділу 5 Статуту Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, погодженого конференцією трудового колективу Хмельницького університету управління та права 22 квітня 2019 року, протокол № 1 та затвердженого розпорядженням голови Хмельницької обласної ради від 7 травня 2019 року № 70/2019-о, Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженого вченою радою університету 30 березня 2016 року, протокол № 11, уведеного в дію наказом ректора університету від 6 квітня 2016 року № 181-к (зі змінами та доповненнями), 

Оголошуємо конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету:

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

декан юридичного факультету, на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.12.2021 р.);
завідувач кафедри міжнародного та європейського права, на 1,0 ставку (посада вакантна з 25.04.2022 р.);
професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2022 р.);
професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права на 0,5 ставки (посада вакантна з 02.02.2022 р.);
професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права на 0,25 ставки (посада вакантна з 01.09.2022 р.);
професор кафедри теорії та історії держави і права, на 1,0 ставку (посада вакантна з 16.06.2022 р.);
професор кафедри міжнародного та європейського права, на 1,0 ставку (посада вакантна з 08.07.2022 р.);
професор кафедри трудового, земельного та господарського права, на 0,5 ставки (посада вакантна з 01.07.2022 р.);
професор кафедри кримінального права та процесу, на 0,75 ставки (посада вакантна з 08.07.2022 р.);
професор кафедри кримінального права та процесу, на 0,25 ставки (посада вакантна з 01.09.2021 р.);
доцент кафедри трудового, земельного та господарського права, на 1,0 ставку (посада вакантна з 08.07.2022 р.);
доцент кафедри цивільного права та процесу, на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2022 р.);
доцент кафедри цивільного права та процесу, на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2022 р.);
доцент кафедри міжнародного та європейського права, на 1,0 ставку (посада вакантна з 08.07.2022 р.);
доцент кафедри кримінального права та процесу, на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2022 р.);
доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2022 р.);
старший викладач кафедри міжнародного та європейського права, на 1,0 ставку (посада вакантна з 08.07.2022 р.);
асистент  кафедри цивільного права та процесу, на 0,5 ставки (посада вакантна з 04.02.2022 р.).

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ

професор кафедри публічного управління та адміністрування, на 0,25 ставки (посада вакантна з 01.09.2022 р.);
професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, на 0,5 ставки (посада вакантна з 01.09.2022 р.);
професор кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, на 0,5 ставки (посада вакантна з 01.07.2022 р.);
доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2022 р.);
доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2022 р.);
доцент кафедри публічного управління та адміністрування, на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2022 р.);
доцент кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання, на 0,5 ставки (посада вакантна з 01.07.2022 р.);
доцент кафедри мовознавства, на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.07.2022 р.);
доцент кафедри мовознавства, на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2022 р.);
доцент кафедри мовознавства, на 1,0 ставку (посада вакантна з 08.07.2022 р.);
старший викладач кафедри мовознавства, на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2022 р.);
старший викладач кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання, на 1,0 ставку (посада вакантна з 01.09.2022 р.).

Термін подачі заяв один місяць з дня опублікування оголошення (до 12 серпня 2022 року).
На посаду науково-педагогічного працівника (крім посади асистента) може претендувати особа, яка відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, передбаченим Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Перелік документів, які подаються на ім’я першого проректора університету для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", особовий листок з обліку кадрів, особову картку працівника (типова форма П-2), автобіографія; засвідчені згідно вимог чинного законодавства України копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання;  документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 11.09.2020 року; список наукових праць; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів), звіт про роботу за попередній період (якщо претендент працював в Університеті на науково-педагогічній посаді) та запропоновану ним програму розвитку підрозділу. 
Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Документи подавати за адресою:
29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, відділ кадрів. Телефон для довідок: 71-80-98.
 

Вибори ректора університету

Розпорядження голови Хмельницької обласної ради від 27.01.2021 р

Лист від Хмельницької обласної ради щодо внесення кандидатур претендентів на посаду ректора ХУУП імені Леоніда Юзькова

Наказ від 27.01.2021р., щодо організації виборів ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
2 березня 2021 року відбудуться вибори ректора
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Вибори проводяться 2 березня 2021 року з 09.00 до 15.00 за адресою:
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, адміністративний корпус, лекційна зала №1.

До уваги виборців!

Для участі у голосуванні при собі обов’язково мати один з документів, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України (ID-картка), тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія, національний паспорт іноземного громадянина, паспорт іноземця для виїзду за кордон).

Виборча комісія з проведення виборів ректора

Програма кандидата на посаду ректора - Ковтун Ірини Броніславівни

Програма кандидата на посаду ректора - Омельчука Олега Миколайовича

Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора

Положення Про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не с науково-педагогічними та науковими працівниками, для участі у виборах ректора

НАКАЗ "Про організацію виборів ректора Хмельницького університету управління та права ім.Леоніда Юзькова"

НАКАЗ "Про внесення змін до наказу "Про організацію виборів ректора Хмельницького університету управління та права ім.Леоніда Юзькова"

Хмельницька обласна рада оголошує конкурс на заміщення посади ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

Претендент на посаду ректора ХУУП імені Леоніда Юзькова повинен відповідати вимогам Закону України «Про вищу освіту».
Претенденти для участі у конкурсі у строк до 07 вересня 2020 року включно подають до Хмельницької обласної ради такі документи:
1) заяву на участь у конкурсі на ім’я голови обласної ради, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;
3) автобіографію;
4) копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання (з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту»);
5) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
6) довідку про наявність або відсутність судимості;
7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
8) копію паспорта, засвідчену претендентом;
9) копію трудової книжки;
10) письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
11) засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Адреса, за якою здійснюється прийом документів: 29005, майдан Незалежності, буд. 2, каб.241.

Додаткова інформація за тел.: 65-62-32, електронна адреса: personal [at] km-oblrada.gov.ua

Дата виборів ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 2 березня 2021 року.

Детальніше на сайті - Хмельницька обласна рада: https://km-oblrada.gov.ua/khmelnicka-oblasna-rada-ogoloshuie-ko-4

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ РЕКТОРА ХУУП ЛЕОНІДА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА ЮЗЬКОВА 

За результатами проведення 02 березня 2021 року виборів ректора ХУУП імені Леоніда Юзькова виборча комісія встановила:
Загальна кількість виборців – 141 (сто сорок один).
Кількість виборців, які проголосували – 122 (сто двадцять два), в т.ч.:
-   за кандидата ОМЕЛЬЧУКА  Олега Миколайовича проголосували  118  (сто вісімнадцять) виборців (83,7 % від загальної кількості виборців);
-   не підтримали кандидата – 2 (два)  виборці (1,4 % від загальної кількості виборців);
-   недійними визнано 2 (два) бюлетені (1,4 % від загальної кількості виборців).
Не голосували 19 (дев’ятнадцять) виборців (13,5 % від загальної кількості виборців.

Виборча комісія.

Інформація про Конкурс на заміщення вакантних посад НПП

Нормативна база  щодо конкурсу


Закон України про вищу освіту

Іспит на рівень володіння державною мовою

Порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.pdf

Професійно-кваліфікаційні вимоги до посад.pdf

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності

Бланки документів


Заява на конкурс.pdf

Заява на обробку персональних даних.pdf

Автобіографія.pdf

ЗАЯВА про розгляд кандидатури на посаду без її присутності на засідані КК.pdf

Особова картка П2.pdf

Список наукових праць.pdf

Особовий листок з обліку кадрів

Інформація для визначення відповідності освітньої та/або професійної кваліфікації освітньому компоненту та досягнень у професійній діяльності
(Відповідно до пунктів 37, 38 Ліцензійних умов)

Оголошення про конкурс


Оголошення про конкурс липень 2022 р. pdf

Оголошення про конкурс грудень 2021 р. pdf

Оголошення 2 про конкурс серпень 2021.pdf

Оголошення про конкурс серпень 2021.pdf

Повідомлення про дату конкурсу січень 2021.pdf

Оголошення липень 2020.pdf

Повідомлення про дату конкурсу липень 2020.pdf

Оголошення грудень 2020.pdf

Оголошення липень 2019.pdf

Повідомлення про дату конкурсу липень 2019.pdf

Накази про проведення конкурсу та допуск претендентів

Витяг з наказу від 10.07.2022 р. №392-к про скасування конкурсу на заміщення окремих вакатних посад

Витяг з наказу від 12.07.2022 р. №402-к про допуск претендентів до участі у конкурсному відборі

Витяг з наказу від 13.07.2022 р. №324-к про проведення конкурсу на заміщення вакатних посад НПП

Витяг з наказу від 06.01.2022 р. №02-к Про допуск претендентів до участі у конкурсному відборі

Витяг з наказу допуск претендентів січень 2021.pdf

Наказ №375 20.07.2020 "Про проведення конкурсу вакантних посад НПП"

Витяг з наказу допуск претендентів серпень 2020.pdf

Наказ №296 05.07.2019 "Про проведення конкурсу вакантних посад НПП"

Витяг з наказу допуск претендентів серпень 2019.pdf

Наказ №477 03.07.2018 "Про проведення конкурсу вакантних посад НПП"

Наказ №371 від 29.12.2021 р. "Про скасування конкурсу на заміщення окремих  вакантних посад" 

.

Посадові інструкції

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИКЛАДАЧА-СТАЖИСТА КАФЕДРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АСИСТЕНТА КАФЕДРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРИСТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА