Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Вакантні посади

Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права (Уведений в дію наказом ХУУП від 06 квітня 2016 року №181-к)

 

Вибори ректора університету

Розпорядження голови Хмельницької обласної ради від 27.01.2021 р

Лист від Хмельницької обласної ради щодо внесення кандидатур претендентів на посаду ректора ХУУП імені Леоніда Юзькова

Наказ від 27.01.2021р., щодо організації виборів ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
2 березня 2021 року відбудуться вибори ректора
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Вибори проводяться 2 березня 2021 року з 09.00 до 15.00 за адресою:
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, адміністративний корпус, лекційна зала №1.

До уваги виборців!

Для участі у голосуванні при собі обов’язково мати один з документів, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України (ID-картка), тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія, національний паспорт іноземного громадянина, паспорт іноземця для виїзду за кордон).

Виборча комісія з проведення виборів ректора

Програма кандидата на посаду ректора - Ковтун Ірини Броніславівни

Програма кандидата на посаду ректора - Омельчука Олега Миколайовича

Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора

Положення Про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не с науково-педагогічними та науковими працівниками, для участі у виборах ректора

НАКАЗ "Про організацію виборів ректора Хмельницького університету управління та права ім.Леоніда Юзькова"

НАКАЗ "Про внесення змін до наказу "Про організацію виборів ректора Хмельницького університету управління та права ім.Леоніда Юзькова"

Хмельницька обласна рада оголошує конкурс на заміщення посади ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

Претендент на посаду ректора ХУУП імені Леоніда Юзькова повинен відповідати вимогам Закону України «Про вищу освіту».
Претенденти для участі у конкурсі у строк до 07 вересня 2020 року включно подають до Хмельницької обласної ради такі документи:
1) заяву на участь у конкурсі на ім’я голови обласної ради, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;
3) автобіографію;
4) копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання (з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту»);
5) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
6) довідку про наявність або відсутність судимості;
7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
8) копію паспорта, засвідчену претендентом;
9) копію трудової книжки;
10) письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
11) засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Адреса, за якою здійснюється прийом документів: 29005, майдан Незалежності, буд. 2, каб.241.

Додаткова інформація за тел.: 65-62-32, електронна адреса: personal [at] km-oblrada.gov.ua

Дата виборів ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 2 березня 2021 року.

Детальніше на сайті - Хмельницька обласна рада: https://km-oblrada.gov.ua/khmelnicka-oblasna-rada-ogoloshuie-ko-4

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ РЕКТОРА ХУУП ЛЕОНІДА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА ЮЗЬКОВА 

За результатами проведення 02 березня 2021 року виборів ректора ХУУП імені Леоніда Юзькова виборча комісія встановила:
Загальна кількість виборців – 141 (сто сорок один).
Кількість виборців, які проголосували – 122 (сто двадцять два), в т.ч.:
-   за кандидата ОМЕЛЬЧУКА  Олега Миколайовича проголосували  118  (сто вісімнадцять) виборців (83,7 % від загальної кількості виборців);
-   не підтримали кандидата – 2 (два)  виборці (1,4 % від загальної кількості виборців);
-   недійними визнано 2 (два) бюлетені (1,4 % від загальної кількості виборців).
Не голосували 19 (дев’ятнадцять) виборців (13,5 % від загальної кількості виборців.

Виборча комісія.

Інформація про Конкурс на заміщення вакантних посад НПП

Нормативна база  щодо конкурсу


Закон України про вищу освіту

Іспит на рівень володіння державною мовою

Порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.pdf

Професійно-кваліфікаційні вимоги до посад.pdf

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності

Бланки документів


Заява на конкурс.pdf

Заява на обробку персональних даних.pdf

Автобіографія.pdf

ЗАЯВА про розгляд кандидатури на посаду без її присутності на засідані КК.pdf

Особова картка П2.pdf

Список наукових праць.pdf

Особовий листок з обліку кадрів

Інформація для визначення відповідності освітньої та/або професійної кваліфікації освітньому компоненту та досягнень у професійній діяльності
(Відповідно до пунктів 37, 38 Ліцензійних умов)

Оголошення про конкурс


Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників лютий 2024 р.

Конкурс на заміщення вакантних посад НПП грудень 2022 р. - січень 2023 р.

Конкурс на заміщення вакантних посад НПП липень-серпень 2022 р. 

Оголошення про конкурс липень 2022 р. pdf

Оголошення про конкурс грудень 2021 р. pdf

Оголошення 2 про конкурс серпень 2021.pdf

Оголошення про конкурс серпень 2021.pdf

Повідомлення про дату конкурсу січень 2021.pdf

Оголошення липень 2020.pdf

Повідомлення про дату конкурсу липень 2020.pdf

Оголошення грудень 2020.pdf

Оголошення липень 2019.pdf

Повідомлення про дату конкурсу липень 2019.pdf

Накази про проведення конкурсу та допуск претендентів

ВИТЯГ З НАКАЗУ № 166-к від 18  березня  2024 року Про допуск претендентів до участі у конкурсному відборі

ВИТЯГ З НАКАЗУ № 099-к 14 лютого  2024 року про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Витяг з наказу № 727-к выд 11.10.2023 року Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

ВИТЯГ з Н А К А ЗУ № 508-к від 28 серпня 2023 року Про допуск претендентів до участі у конкурсному відборі на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Витяг з наказу № 461-к від 26.07.20023 року Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

ВИТЯГ З НАКАЗУ № 026-к 17  січня 2023 року Про скасування конкурсу на заміщення окремих вакантних посад

ВИТЯГ З НАКАЗУ № 033-к 24 січня 2023 року Про допуск претендентів до участі у конкурсному відборі

ВИТЯГ З НАКАЗУ №772-к від 19 грудня 2022 року Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Витяг з наказу від 10.07.2022 р. №392-к про скасування конкурсу на заміщення окремих вакатних посад

Витяг з наказу від 12.07.2022 р. №402-к про допуск претендентів до участі у конкурсному відборі

Витяг з наказу від 13.07.2022 р. №324-к про проведення конкурсу на заміщення вакатних посад НПП

Витяг з наказу від 06.01.2022 р. №02-к Про допуск претендентів до участі у конкурсному відборі

Витяг з наказу допуск претендентів січень 2021.pdf

Наказ №375 20.07.2020 "Про проведення конкурсу вакантних посад НПП"

Витяг з наказу допуск претендентів серпень 2020.pdf

Наказ №296 05.07.2019 "Про проведення конкурсу вакантних посад НПП"

Витяг з наказу допуск претендентів серпень 2019.pdf

Наказ №477 03.07.2018 "Про проведення конкурсу вакантних посад НПП"

Наказ №371 від 29.12.2021 р. "Про скасування конкурсу на заміщення окремих  вакантних посад".

Посадові інструкції

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИКЛАДАЧА-СТАЖИСТА КАФЕДРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АСИСТЕНТА КАФЕДРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРИСТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА