Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Академічна мобільність

У рамках впровадження та забезпечення академічної мобільності здобувачі вищої освіти юридичного факультету Університету беруть участь у програмах академічної мобільності на базі іноземних закладів вищої освіти-партнерів. Зокрема, до факультету права Вільнюського університету (Литва) направлено на навчання студента другого курсу юридичного факультету за спеціальністю 293 Міжнародне право Мирослава ГОЛОВАЧА (освітня програма «Бакалавр міжнародного права») та  студентку другого курсу юридичного факультету за спеціальністю 293 Міжнародне право Дарину КУЛЕШОВУ (освітня програма «Бакалавр міжнародного права»). До Університету Глазго (Велика Британія) направлено студентку другого курсу юридичного факультету за спеціальністю 293 Міжнародне право Юлію КОРЖ (освітня програма «Бакалавр міжнародного права»).

Іноземні заклади вищої освіти-партнери, з якими укладено договори про співпрацю


image-20211214191440-1

Поморська Академія в Слупську

Обмін студентами з Поморською академією в Слупську  (м. Слупськ, Польща)

Поморська академія в Слупську – сучасний ВНЗ в Польщі з більш ніж 40-річною історією, розташований неподалік Балтійського моря (18 км) у місті Слупськ. В Академії функціонують три факультети: математики та природознавства, філології та історії, педагогіки і філософії. Студентам пропонують навчання за 25 спеціальностями і 100 спеціалізаціями.
У 2020 році між Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова та Поморською академією в Слупську було укладено угоду про академічний обмін. Відповідно до умов угоди студенти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова мають право безкоштовно навчатись в Поморській академії в Слупську протягом 1 семестру згідно зі своєю спеціальністю і затвердженим планом навчання. 
Студенти, які беруть участь в обміні, мають зазначити різницю в навчальних програмах, за якими проходить навчання в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, під час перебування в Поморській академії в Слупську.
Реалізація процесу навчання в Поморській академії в Слупську для студентів, які беруть участь в семестровому обміні, є безкоштовною. Якщо студент перериває процес навчання, він зобов’язаний повернути кошти за навчання Поморській академії в Слупську в розмірі 400 ЄВРО.  Кошти, які пов’язанні зі страхуванням, проживанням, харчуванням, витрати на проїзд покривають студенти, що беруть участь в семестровому обміні. 
Існує можливість повного або часткового фінансування коштів за проживання (в гуртожитку) Поморською академією в Слупську при наявності письмової згоди ректора Поморської академії в Слупську. Якщо студент перериває процес навчання, він зобов’язаний повернути кошти за проживання в гуртожитку.
Детальна інформація про Поморську Академію в Слупську: 
http://www.apsl.edu.pl/


У рамках впровадження та забезпечення академічної мобільності  здобувачі вищої освіти юридичного факультету Університету беруть участь у програмах академічної мобільності на базі іноземних закладів вищої освіти-партнерів. Зокрема, до факультету права Вільнюського університету (Литва) направлено на навчання студента другого курсу юридичного факультету за спеціальністю 293 Міжнародне право Мирослава ГОЛОВАЧА (освітня програма «Бакалавр міжнародного права») та  студентку другого курсу юридичного факультету за спеціальністю 293 Міжнародне право Дарину КУЛЕШОВУ (освітня програма «Бакалавр міжнародного права»). До Університету Глазго (Велика Британія) направлено студентку другого курсу юридичного факультету за спеціальністю 293 Міжнародне право Юлію КОРЖ (освітня програма «Бакалавр міжнародного права»).
 


image 35

ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ IМЕНI ФУЛБРАЙТА
 

Програма наукових обмінів, спонсорована урядом США та адміністрована Інститутом Міжнародної Освіти (IIE), посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. 
ЩОРІЧНІ КОНКУРСИ ПРОГРАМИ:
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВ ТА ВИПУСКНИКІВ ЗВО
Fulbright Graduate Student Program: Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів та випускники ЗВО. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії.

ДЛЯ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ ТА ДОСЛІДНИКІВ
Fulbright Research and Development Program: Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук; адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій.
Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program: Стажування з викладання української мови (асистенція американським викладачам) в університетах/коледжах США тривалістю дев’ять місяців. У конкурсі можуть брати участь викладачі-початківці та молоді фахівці, які спеціалізуються з лінгвістики, української літератури, перекладацьких студій, комунікацій, журналістики, американських студій, викладання англійської мови. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (липень наступного року).

ДЛЯ КАНДИДАТІВ ТА ДОКТОРІВ НАУК, ДОСЛІДНИКІВ ТА ФАХІВЦІВ
Fulbright Visiting Scholar Program: Проведення досліджень в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах тощо тривалістю від трьох до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук; дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше семи років, з наявними публікаціями (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) наукових фахових виданнях; діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства та музейної справи, журналісти та громадські діячі – з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше семи років, значними професійними досягненнями, науковим доробком в обраній галузі дослідження (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових наукових виданнях.

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ
Fulbright Scholar-in-Residence Program: Програма покликана сприяти налагодженню й розвитку наукової й культурної співпраці у коледжах й університетах США, що недопредставлені або ж мають малий досвід у сфері міжнародної освіти, через запрошення фахівців на викладання, поглиблення навчальних курсів й уведення нових навчальних програм, започаткування спільних наукових проєктів й академічних обмінів. Відбором кандидатів на участь у Програмі займається американська сторона відповідно до заявки навчального закладу.

ДЛЯ АМЕРИКАНСЬКИХ НАУКОВЦІВ, ВИКЛАДАЧІВ ТА ФАХІВЦІВ
Fulbright U.S. Scholar Program: Програма пропонує гранти американським викладачам, дослідникам, адміністраторам й фахівцям різного спрямування для викладання, проведення досліджень й викладання/дослідження у вищих навчальних закладах й наукових установах України. Тривалість гранту – 5-10 місяців.
ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Fulbright Specialist Program: Запрошення фахівців на термін від двох до шести тижнів для читання лекцій; участі у наукових програмах й конференціях; консультування керівників й адміністраторів з питань управління освітою; проведення семінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації українських спеціалістів; осучаснення навчальних програм й оновлення навчальних матеріалів; започаткування спільних наукових проєктів і програм обмінів.

Детально про Програму, щорічні конкурси, перелік документів для участі в конкурсі та вимоги до їх оформлення, а також про перебіг конкурсного добору за посиланням: https://fulbright.org.ua/uk/programs/