Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Акредитація

 

Акредитаційна експертиза освітньої програми "Бакалавр соціального забезпечення" (ID 29751 у ЄДЕБО) за першим рівнем вищої освіти зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення

Відомості про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв’язку у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення освітньої програми «Бакалавр соціального забезпечення» (ID у ЄДЕБО 29751) за першим рівнем освіти

Наказ НАЗЯВО від 9 березня 2023 року № 485-Е "Про призначення експертної групи"

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Освітня програма 29751 Бакалавр соціального забезпечення Рівень вищої освіти Бакалавр Спеціальність 232 Соціальне забезпечення

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми Заклад вищої освіти Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова Освітня програма 29751 Бакалавр соціального забезпечення
Рівень вищої освіти Бакалавр
Спеціальність 232 Соціальне забезпечення

Акредитаційна експертиза  освітньої програми «Бакалавр туризму» (ID 30996 у ЄДЕБО ) за першим рівнем вищої освіти  зі спеціальністі 242 – Туризм  

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку освітньо-професійної програми «Бакалавр туризму» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» в Хмельницькому університеті управління та права ім. Л.Юзькова у період з 13.03.2023 по 15.03.2023 р

НАКАЗ НАЗЯВО від 23.02.2023 р. № 365-Г "Про призначання експертної групи"

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Заклад вищої освіти Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова Освітня програма 30996 Бакалавр туризму Рівень вищої освіти Бакалавр Спеціальність 242 Туризм

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 30996 Бакалавр туризму Рівень вищої освіти Бакалавр Спеціальність 242 Туризм

Акредитаційна експертиза  освітньої програми «Бакалавр міжнародного права» (ID у ЄДЕБО 29753) за першим рівнем вищої освіти  зі спеціальністі 293–Міжнародне право  

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Відомості про самооцінювання ОП

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Доктор філософії з права» (ID у ЄДЕБО 37468) за третім рівнем вищої освіти зі спеціальності 081 Право

Програма візиту експертної групи

Відомості про самооцінювання ОП

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Відповідь на Звіт експертної групи

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заява про акредитацію

Наказ про призначення експертної групи

Зміни до наказу

Програма візиту експертної групи

Відомості про самооцінювання

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації ОП

Акредитаційна експертиза освітньої програми "Магістр фінансів, банківської справи та страхування" (ID у ЄДЕБО 31742) за другим рівнем вищої світи зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Наказ про призначення експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації ОП 

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування» (ID у ЄДЕБО 30884) за першим рівнем вищої освіти зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Заява про акредитацію

Наказ про призначення експертної групи

Зміни до наказу

Програма візиту експертної групи

Відомості про самооцінювання

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації ОП