Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Інформаційний пакет підготовки докторів філософії та докторів наук

 Інформаційний пакет підготовки докторів філософії


Нормативні документи

Постанова про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

Постанова про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (чинний до 30.06.2021)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text

Наказ МОН України “Про затвердження вимог до оформлення дисертації”
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

Наказ МОН України “Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії”
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#Text

Постанова КМУ Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

ПОСТАНОВА КМУ від 17 листопада 2021 р. № 1197 Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів

Наказ МОН України "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

Лист МОН України "Про присудження ступеня доктора філософії"

Лист МОН України "Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів"

Документи ХУУП імені Леоніда Юзькова

ПОРЯДОК погодження Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова окремих рішень

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА (в редакції рішення вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова від 21 лютого 2024 року, протокол No 10, уведеного в дію наказом ректора ХУУП імені Леоніда Юзькова від 21 лютого 2024 року No 119/24)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

Освітньо-наукові програми

Освітньо-наукові програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії передбачають:
•    поєднання сучасних теоретико-концептуальних та методичних підходів до навчання;
•    міждисциплінарний підхід, що дозволяє виходити за межі традиційних дисциплін;
•    всебічний критичний аналіз сучасних глобальних проблем;
•    дотримання індивідуальної навчальної траєкторії та дослідницьких інтересів кожного здобувача;
•    широке залучення партнерів Університету до участі у реалізації освітньо-наукових програм;
•    можливість участі у національних та міжнародних програмах академічної мобільності;
•    доступ до інфраструктурних ресурсів Університету для проведення якісних досліджень;
•    оптимізований процес навчання, баланс часу навчання та дослідницької діяльності;
•    постійне вдосконалення та розвиток з метою підвищення якості освітніх послуг.


051 Економіка

Освітньо-наукова програма "ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ЕКОНОМІКИ" ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація доктор філософії з економіки

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування 2022 р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку 2023 р.


081 Право

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ У ГАЛУЗІ ПРАВА» третього рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право (зі змінами та доповненнями) 2022 р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА підготовки на третьому (освітньо-науковому) рівні здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право 2016 р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ПРАВА третього рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право галузі знань 081 Право (нова редакція) 2024


281 Публічне управління та адміністрування

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та адміністрування 2022 р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА підготовки на третьому (освітньо-науковому) рівні здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування 2016 р.

Навчальні плани

051 Економіка

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: доктор філософії з економіки Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки) на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Форма навчання: очна (денна) / заочна 2022 р.


072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та  страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки) на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Форма навчання: очна (денна) / заочна 2022 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування. Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки) на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста. Форма навчання: очна (денна) / заочна 2023 р
.


081 Право

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право Строк навчання – 4 роки на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Форма навчання: очна (денна) 2016 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право Освітньо-наукова програма «Доктор філософії з права» Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки) на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Форма навчання: очна (денна) / заочна 2020 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право галузі знань 081 Право. Строк навчання - 4 роки. Форма навчання очна (денна), заочна. 2024


281 Публічне управління та адміністрування

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та  адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Строк навчання – 2 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня магістра Форма навчання: очна / заочна 2017 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та адміністрування Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки) на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Форма навчання: очна (денна) / заочна 2022 р.

Освітній процес

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

Індивідуальний план наукової робота здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

Звіт про виконання індив. плану наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

Індивідуальний план наукової роботи докторанта

Звіт про виконання індивідуального плану наукової роботи докторанта


Описи освітніх компонентів

Описи освітніх компонентів 081 Право

Описи освітніх компонентів 281 Публічне управління та адміністрування

Описи освітніх компонентів 051 Економіка

Описи освітніх компонентів 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Документи про завершення виконання освітньо-наукової програми

Диплом доктора філософії

Додаток до диплома доктора філософії