Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Інформаційний пакет підготовки докторів філософії та докторів наук

 Інформаційний пакет підготовки докторів філософії


Нормативні документи

Постанова про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

Постанова про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (чинний до 30.06.2021)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text

Наказ МОН України “Про затвердження вимог до оформлення дисертації”
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

Наказ МОН України “Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії”
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#Text

Постанова КМУ Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

ПОСТАНОВА КМУ від 17 листопада 2021 р. № 1197 Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів

Наказ МОН України "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

Лист МОН України "Про присудження ступеня доктора філософії"

Лист МОН України "Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів"

Документи ХУУП імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

Освітньо-наукові програми

Освітньо-наукові програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії передбачають:
•    поєднання сучасних теоретико-концептуальних та методичних підходів до навчання;
•    міждисциплінарний підхід, що дозволяє виходити за межі традиційних дисциплін;
•    всебічний критичний аналіз сучасних глобальних проблем;
•    дотримання індивідуальної навчальної траєкторії та дослідницьких інтересів кожного здобувача;
•    широке залучення партнерів Університету до участі у реалізації освітньо-наукових програм;
•    можливість участі у національних та міжнародних програмах академічної мобільності;
•    доступ до інфраструктурних ресурсів Університету для проведення якісних досліджень;
•    оптимізований процес навчання, баланс часу навчання та дослідницької діяльності;
•    постійне вдосконалення та розвиток з метою підвищення якості освітніх послуг.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА доктора філософії за спеціальністю 081 Право  2016 р

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ЕКОНОМІКИ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: доктор філософії з економіки

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та адміністрування

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА доктора філософії із спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 2016 р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ У ГАЛУЗІ ПРАВА» третього рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право (зі змінами та доповненнями)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ЕКОНОМІКИ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: доктор філософії з економіки

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та
адміністрування

Навчальні плани

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (заочна форма) 2016 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (денна форма) 2016 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 2016 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 081 Право _2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: доктор філософії з економіки
Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки)
на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Форма навчання: очна (денна) / заочна

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та адміністрування
Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки) 

Освітній процес

Індивідуальний навчальний план здобувача ОНР доктора філософії

Форма індивідуального плану наукової роботи_.pdf

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН АСПІРАНТА

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ ДОКТОРАНТА

Звіт про виконання індивідуального плану наукової роботи докторанта.pdf

Документи про завершення виконання освітньо-наукової програми

Диплом доктора філософії

Додаток до диплома доктора філософії