Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Грантова діяльність

Гранти – це сукупність фінансових засобів, що надаються на безповоротній основі некомерційним організаціям або ж фізичним особам на реалізацію соціальних проектів, благодійних програм, проведення накових досліджень, навчання, підготовку кадрів та на інші суспільно корисні цілі з наступним звітом про їх використання на визначені цілі. Надання гранту визначається вимогами грантодавця та відбувається за підсумками проведення грантового конкурсу. Найчастіше виділення грантів відбувається в ході реалізації грантової програми. Грантова програма – план дій з організації цільового фінансування проектів грантозаявників.

ЕРАЗМУС+ є Програмою міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту, що має на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС і поза його межами задля внеску до стійкого зростання, якості робочих місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства. Програма підтримує можливості навчальної та академічної мобільності в освіті та для молоді, проєкти та партнерства і розвиток стратегій та співпраці.
Ключові пріоритети Програми у сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту на 2021-2027 рр.: якість в освіті та підготовці, інклюзія та гендерна рівність, зелені та цифрові трансформації, підготовка вчителів і наставників, вища освіта, геополітичний вимір. Крім цього, продовжується підтримка викладання, навчання та проведення досліджень з питань європейської інтеграції, зокрема щодо майбутніх викликів і можливостей ЄС в межах напряму Жан Моне.
Особи можуть подаватись індивідуально на конкурси грантів і долучатися до проєктів, які виграють різні організації.
Детальніше про нові можливості Програми Еразмус+ на 2021-2027 рр. на порталі Європейської Комісії: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/what-is-erasmus

HORIZON EUROPE («ГОРИЗОНТ ЄВРОПА») – це 7-річна науково-дослідна програма Європейського Союзу, яка прийде на заміну програмі «Горизонт 2020». Європейська комісія розробила та затвердила план програми «Горизонт Європа», який передбачає підвищення фінансування науки в ЄС на 50% протягом 2021-2027 років, для подолання кризи, що спричинена поширенням COVID-19.
Структура програми включає в себе три взаємопов’язані блоки:
I. Передова наука (Excellent Science).
II. Глобальні виклики та європейська індустріальна конкурентоспроможність (Global Challenges and European Industrial Competitiveness).
III. Інноваційна Європа (Innovative Europe).
Відносно самостійним напрямом виступає програма «Євроатом», що запроваджується з метою забезпечення співробітництва в галузі цивільних наукових досліджень і технічних розробок у сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту.
Основні блоки програми Horizon Europe містять низку кластерів, кожний з яких спрямований на визначені Європейською Комісією галузі діяльності. Зокрема, блок I «Передова наука» має кластери:
• Європейська Дослідницька Рада (ERC).
• Дії Марії Склодовської-Кюрі (MSCA).
• Дослідницькі інфраструктури.
Блок ІІ «Глобальні виклики та європейська індустріальна конкурентоспроможність» включає кластери:
• Здоров’я (охорона здоров’я протягом життя; неінфекційні та рідкісні захворювання; інструменти, технології та цифрові рішення для охорони здоров’я, включаючи персоніфіковану медицину; екологічні та соціальні визначники здоров’я; інфекційні захворювання, включаючи ті, що пов’язані з бідністю та знехтуваними захворюваннями; системи охорони здоров’я).
• Культура, креативність та інклюзивне суспільство (демократія та влада; соціальні та економічні трансформації; культура, культурна спадщина та креативність).
• Цифрова безпека для суспільства (суспільства, стійкі до стихійних лих; захист і безпека; кібербезпека).
• Цифрові технології, промисловість та космос (промислові технології; передові матеріали; Інтернет наступного покоління; кругова промисловість; космос, включаючи спостереження за Землею; нові сприяючі технології; ключові цифрові технології, включаючи квантові технології; штучний інтелект та робототехніка; передові обчислення та великі дані; низьковуглецева та чиста промисловість).
• Клімат, енергетика та мобільність (наука про клімат і кліматичні рішення; енергетичні системи та мережі; суспільство та міста; промислова конкурентоспроможність у транспортній галузі; розумна мобільність; забезпечення енергією; будинки та промислові об’єкти в умовах енергетичного переходу; чистий, безпечний та доступний транспорт; енергетичні сховища).
• Харчування, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище (спостереження за навколишнім середовищем; сільське господарство, лісове господарство та сільська місцевість; кругові системи; системи харчування; біологічне розмаїття та природні ресурси; моря, океани та внутрішні води; біоекономічні інноваційні системи у Європі).
Блок III «Інноваційна Європа» має такі кластери:
• Європейська Рада з інновацій (EIC).
• Європейські інноваційні екосистеми.
• Європейський Інститут інновацій і технологій (EIT).
Детальніше про можливості Програми: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

На даний час існує багато видів індивідуальних грантів для науковців. основними з них є:

1. Гранти на дослідження – це гранти на отримання фінансування для проведення наукового дослідження або реалізацію проекту, керівником і виконавцем якого є одна й та ж людина. Гранти на дослідження бувають декількох типів: на підтримку досліджень по поточному місцю роботи, а також на фінансування короткострокових наукових візитів до зарубіжних дослідних центрів.

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) – European Fellowships
Країна: Країни Європейського Союзу та асоційовані країни ЄС.
Установа-донор: Європейська комісія.
Терміни подачі: у вересні місяці щороку.
Мета гранту: проведення наукового дослідження в Європі чи одній з асоційованих країн протягом 1-2 років (передбачає можливість 3-6 місячного відрядження до ще однієї інституції в ЄС).
Цільова аудиторія: досвідчені науковці із захищеною дисертацією або ж щонайменше 4-річним досвідом повноцінної наукової діяльності.
Сума гранту: покриття проживання, транспортних витрат, витрат на членів родини, а також витрат на дослідження, нетворкінг та навчання стипендіата.
Посилання: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en.

ESPRIT Career Advancement for Postdocs
Країна: Австрія.
Установа-донор: Австрійський науковий фонд (FWF).
Терміни подачі: з 27 квітня 2021 року на постійній основі.
Мета гранту: проведення незалежного наукового дослідження в Австрії протягом 36 місяців у ролі головного дослідника (PI). Передбачає залучення ментора з німецької установи.
Цільова аудиторія: постдоки із дисертацією, захищеною протягом останніх 5 років.
Сума гранту: зарплата відповідно до ставки головного дослідника, а також покриття проєктних витрат від 15,000 до 25,000 євро на рік.
Посилання: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/esprit-programme.

Humboldt Research Fellowship (Наукова стипендія Гумбольдта)
Країна: Німеччина.
Установа-донор: Фонд Олександра Гумбольда.
Терміни подачі: протягом року, але заздалегідь до кожного окремого засідання Відбірної Комісії, що зустрічається у березні, липні та листопаді місяці.
Мета гранту: проведення наукового дослідження в Німеччині протягом 6-24 місяців для постдоків та 6-18 для досвідчених науковців.
Цільова аудиторія: постдоки та досвідчені науковці.
Сума гранту: Місячна стипендія у розмірі 2,670 євро для постдоків та 3,170 євро для досвідчених науковців.
Посилання: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship.

DAAD Research Stays for University Academics and Scientists
Країна: Німеччина.
Установа-донор: Німецька служба академічних обмінів (DAAD).
Терміни подачі: у червні та листопаді місяці щороку.
Мета гранту: проведення наукового дослідження у Німеччині від 1 до 3 місяців.
Цільова аудиторія: як молоді науковці (із захищеною дисертацією) на початку кар’єри, так і досвідчені науковці, що працюють в освітній та/чи науковій інституції.
Сума гранту: місячна стипендія у розмірі 2,000-2,150 євро (залежно від посади/ наукового звання) та покриття транспортних витрат.
Посилання: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=5&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50015456#prozess

PASIFIC Fellowship Programme (Програма стипендій PASIFIC)
Країна: Польща.
Установа-донор: Європейська комісія, програма MSCAСOFUND.
Терміни подачі: кінцевий термін подачі заявок першого конкурсу –        30 червня 2021 року. Другий конкурс буде закритий 30 грудня 2021 року.
Мета гранту: проведення дослідження в одному з 68 інститутів Польської академії наук або ж Міжнародному інституті молекулярної та клітинної біології у Польщі протягом 2 років.
Цільова аудиторія: молоді та досвідчені науковці і постдоки із захищеною дисертацією.
Сума гранту: місячна стипендія у розмірі ≈ 2,500 євро, а також бюджет до 93,000 євро на реалізацію проєкту. У разі переїзду до Польщі обраного кандидата разом із сім’єю, передбачено можливість отримати додаткову фінансову допомогу.
Посилання: https://pasific.pan.pl.

2. Гранти на навчання (літні школи, зимові школи). Такі школи гармонійно поєднують інтенсивне навчання та активний відпочинок. Це і численні знайомства, і дружня атмосфера, і обмін досвідом. Навчання проходить за методом проєктів та включає інтерактивні лекції, практикуми, тренінги з командоутворення і творчого розв’язання проблем, пізнавальні екскурсії. Глибоке занурення в тему і неформальне спілкування з науковцями й експертами дає можливість за короткий час опанувати великий обсяг знань і навичок в обраній галузі. Участь в літніх школах або зимових школах – це, крім іншого, відмінна можливість поїздити по інших країнах і відточити вміння спілкуватись іноземною мовою.

DAAD: літні курси з вивчення німецької мови у Німеччині

Що: University Summer Courses offered in Germany for Foreign Students and Graduates DAAD

Для кого: для студентів бакалаврату та магістратури для покращення німецької мови і знань про країну, культуру

Терміни: 2022 рік

Дедлайн: грудень 2021

Фінансування:

  • переліт, страхування, відвідування курсів
  • стипендія €1236

Посилання: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=104&status=1&subjectGrps=&daad=1&q=&page=4&detail=50035295

3. Гранти на стажування дозволяють отримати хороший досвід практичної роботи як у закордонному університеті, так і в відомих компаніях або міжнародних організаціях. Вивчаючи досвід передових країн, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні працівники підвищують рівень знань, освоюють новітні унікальні методи, набувають досвіду викладацької діяльності, отримують інформаційний обмін і розширюють наукові контакти.

Стажування у Європейському Парламенті

Терміни подачі заявки: щороку, для стажування у жовтні-лютому  - в червні,

Подайте заявку в червні, для стажування в березні-липні - в листопаді.

Дедлайн: 30 листопада 2021

Тривалість стажування – 5 місяців. Кожен кандидат може подати заявку на 3 вакансії.

Стажери, які працюватимуть у Брюсселі та Люксембурзі, отримуватимуть 1339 € на місяць.

Посилання:

https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/work-with-us/traineeships

Меморіальний фонд ім. Івана Коляски (JOHN KOLASKY MEMORIAL ENDOWMENT FUND)

Країна: Канада.

Терміни подачі: 01 березня щороку.

Тематика стажування: економіка, політичні науки, історія, право та суспільні науки. Щорічні стипендії аспірантам та науковцям із України для стажування в Альбертському університеті. Розмір стипендії – 2500$ –3000$.Тривалість стипендії – від 3 до 9 місяців.

Посилання: https://www.ualberta.ca/index.html.

Програма вирішення проблем суспільства (Community Solutions Program) – програма професійного розвитку, тривалістю 1 рік, спрямована на посилення лідерських навичок та умінь у сфері менеджменту (тренінги, онлайн курси, професійне наставництво) що складається з:

4-х місячного стажування у США — учасників програми поміщають у різні організації у США, де вони стажуються;

Community Leadership Institute – програма,;

Ініціатива або проект буде реалізовано після прибуття на батьківщину.

Організатори надають: допомогу в оформленні візи J-1; авіа-переліт в обидва кінці; щомісячну допомогу на оплату проживання, харчування та інших витрат у США; страхування.

4. Тревел-гранти та гранти на поїздки, які дозволяють поїхати на престижну зарубіжну конференцію, покриваючи вартість проїзду і проживання в країні перебування. Залежно від конференції, гранти на поїздки можуть включати чи не включати покриття оргвнеску на участь в ній. Зазвичай тревел-гранти надаються самими організаторами конференції, або великими міжнародними об’єднаннями вчених на зразок SPIE.

Резиденція для вчених, мислителів та представників мистецтва у Франції - Camargo Core Program

Щороку учасниками програми стають 18 осіб (9 представників мистецтва та 9 вчених/мислителів).

Програма надає учасникам місце та час для роздумів, творчості та спілкування. Заохочуючи дослідження та експерименти, організатори програми підтримують роботи представників мистецтва, науковців та мислителів у сфері мистецтв та гуманітарних наук. Заохочуючи мультидисциплінарний та міждисциплінарний підходи, організатори мають бажання просунути зв'язок між дослідженням та творчістю.

Програма резиденції організовується 2 рази на рік: восени, навесні.

Організатори оплачують проїзд учасників програм та пропонують стипендію 250$ на тиждень. Також учасники програми можуть приїжджати зі своїми сім'ями (діти повинні бути старші 6 років і відвідувати школу).

Додаткові інформаційні ресурси для пошуку грантів

ГУРТ: https://gurt.org.ua/

Велика Ідея: https://biggggidea.com/opportunities/

Unistudy: http://unistudy.org.ua/

Scientific Social Communityhttps://www.science-community.org/uk/grants

House of Europehttps://houseofeurope.org.ua/

Громадський простір: https://www.prostir.ua/about/

Зарубіжні ресурси з фандрайзингу:

Міжнародна асоціація суспільних та корпоративних донорів: https://www.efc.be

Міжнародний портал про філантропію: https://candid.org/?fcref=lr

Міжнародний портал для некомерційних організацій: https://www.guidestar.org/

Реалізовані гранти

Консультаційний хаб для внутрішньо переміщених осіб «Допомога поруч»


Культурно-розважальний центр для ВПО «Рідні незнайомці»


ПОЧАТОК РЕАЛІЗАЦІЇ ГРАНТОВОГО ПРОЄКТУ КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВПО «РІДНІ НЕЗНАЙОМЦІ»
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова спільно з громадською організацією «Молодіжне товариство Хмельниччини» в рамках реалізації грантового проєкту «Створення антикризових хабів для ОГС», що впроваджується ІСАР Єднання за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) та за підтримки громадської організації «Заходи» запроваджує функціонування Культурно-розважального центру для ВПО «Рідні незнайомці». Метою проєкту є підвищення рівня соціальної інтеграційної спроможності внутрішньо переміщених осіб до життя в місті Хмельницькому шляхом проведення культурних та розважальних заходів. Реалізація проекту також спрямована на підвищення рівня престижу творчості українських митців та патріотизму в громаді, покращення якості дозвілля внутрішньо переміщених осіб, підвищення рівня залученості внутрішньо переміщенїх осіб у суспільному житті територіальної громади, зростання довіри і взаємодопомоги в суспільстві.
Впровадження цього проєкту відбувається у рамках проєкту «Створення антикризових хабів для ОГС», що впроваджується ІСАР Єднання за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) та за підтримки ГО «Заходи».


ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО ВЕЧОРА «УКРАЇНІЗАЦІЯ» В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРАНТОВОГО ПРОЄКТУ КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВПО «РІДНІ НЕЗНАЙОМЦІ»
9 грудня 2022 року в рамках реалізації грантового проєкту Культурно-розважальний центр для ВПО «Рідні незнайомці» представниками центру було проведено творчий вечір «Українізація» який був спрямований на презентацію талановитих молодих авторів та музикантів, а також актуалізацію української творчості як невід'ємної частини культурної сфери. Метою заходу стало залучення молоді України до соціальної активності та участі в громадському житті українського суспільства. Переконані, що культура і творчість є невід'ємною складовою національної ідентичності та є основою для розвитку сильної, толерантної та свідомої країни. Кожен учасник вирізнявся своєю талановитістю та оригінальним підходом до вираження своїх ідеї. На заході також обговорювались питання, пов'язані з підтримкою молодих талантів, створенням сприятливих умов для розвитку їхніх здібностей, а також сприянням мистецькому обміну та співпраці.
Щиро дякуємо усім учасникам заходу, ваша енергія допомагає розвивати культурне середовище та надихає до втілення нових творчих ідей.
Впровадження цього проєкту відбувається за підтримки ГО «Заходи», та реалізується у рамках проєкту «Створення антикризових хабів для ОГС», що впроваджується ІСАР Єднання за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).


ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ «МАФІЯ» в РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРАНТОВОГО ПРОЄКТУ КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВПО «РІДНІ НЕЗНАЙОМЦІ» 
В рамках реалізації грантового проєкту Культурно-розважальний центр для ВПО «Рідні незнайомці», представниками центру з метою розвитку дидактичного, аналітичного та критичного мислення в умовах різноманітних ситуацій, 7 грудня 2022 року було проведено інтелектуально-рольову гру «Мафія». Гра, яка добре відома своєю популярністю, не залишила байдужими жодного з учасників. Розділені на команди гравці боролись за перемогу, розкриваючи таємниці та знаходячи логічні зв'язки для виявлення злочинних схем. Проведення заходу не тільки дало змогу позмагатись у цікавих інтелектуальних випробуваннях, але й сприяло налагодженню комунікаційних зв'язків та дружніх стосунків серед учасників.
Впровадження цього проєкту відбувається за підтримки ГО «Заходи», та реалізується у рамках проєкту «Створення антикризових хабів для ОГС», що впроваджується ІСАР Єднання за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).


ВЕЧІР НАСТІЛЬНИХ ІГОР В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРАНТОВОГО ПРОЄКТУ  УЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВПО «РІДНІ НЕЗНАЙОМЦІ»

2 грудня 2022 року в рамках реалізації грантового проєкту Культурно-розважальний центр для ВПО «Рідні незнайомці» було проведено вечір настільних ігор. Учасники заходу мали змогу об’єднатися за колом інтересів та проявити себе. Гра «Дженга» випробовувала нервову стійкість та логічне мислення учасників, гра «Гострі язики» заохочувала творчий підхід та вміння переконливо аргументувати, гра «Уно» тестувала їхню винахідливість та
стратегічне мислення, а гра «Капіталіст» навчила гравців планувати свої дії, розуміти фінансові ризики та брати відповідальність за свої рішення. Також захід сприяв встановленню та розвитку нових комунікативних та дружніх зв'язків між учасниками.
Щиро дякуємо усім за активну участь та дружню атмосферу!
Впровадження цього проєкту відбувається за підтримки ГО «Заходи», та реалізується у рамках проєкту «Створення антикризових хабів для ОГС», що впроваджується ІСАР Єднання за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID)