Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Загальна інформація

Аспірантура


За час навчання аспіранти зобов’язані виконувати всі вимоги освітньо-наукової програми, оволодіти методами наукового дослідження та виконати заплановану наукову роботу, засвоїти програму.
Після закінчення аспірантури аспіранти можуть подати на захист дисертацію, підготовлену на основі успішно виконаної наукової роботи.
Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок коштів за рахунок юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та спеціаліста.
За додатковою інформацією звертатися до Відділу аспірантури та докторантури електронною поштою: aspirantura [at] univer.km.ua

Зміст сторінки:
Інформація про вступ до аспірантури та докторантури

Правила прийому до аспірантури та докторантури
Інформаційний пакет підготовки докторів філософії
Навчальні дисципліни за вибором здобувача

Розклад занять

Розклад 1 р.н. 1 семестр.pdf

Розклад 1 р.н. 2 семестр.pdf

Розклад 2 р.н.. 1семестр.pdf

Розклад 2 р.н. 2 семестр.pdf

Розклад замін

 

Перелік корисних посилань