Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Загальна інформація

Аспірантура та докторантура


За час навчання аспіранти зобов’язані виконувати всі вимоги освітньо-наукової програми, оволодіти методами наукового дослідження та виконати заплановану наукову роботу, засвоїти програму.
Після закінчення аспірантури аспіранти можуть подати на захист дисертацію, підготовлену на основі успішно виконаної наукової роботи.
Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок коштів за рахунок юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та спеціаліста.
За додатковою інформацією звертатися до Відділу аспірантури та докторантури електронною поштою: viddil_aspir [at] univer.km.ua

Зміст сторінки:
Інформація про вступ до аспірантури та докторантури

Правила прийому до аспірантури та докторантури
Інформаційний пакет підготовки докторів філософії
 

Розклад занять

 

 

Перелік корисних посилань