Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Загальна інформація

Науко́ва дія́льність — це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.
Науковими дослідженнями займаються науковціНаукова методологія, яку використовують учені, включає узагальнення добре перевірених фактів, застосування абстрактних понять, генерування і перевірку гіпотез, створення теорій як фактів загальнішого рівня, розвиток наукового опису, починаючи з добре вивченого, у бік непізнаного.

НАУКА В ХУУП ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

Наукова діяльність в Хмельницькому університеті управління і права імені Леоніда Юзькова організується у відповідності до:

ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про наукову і науково-технічну діяльність 

Постанови про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (чинний до 30.06.2021)

Постанови про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Наказу МОН України “Про затвердження вимог до оформлення дисертації”

Положення про наукові школи Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХУУП

Положення про Раду молодих учених ХУУП імені Леоніда Юзькова

  Належний рівень наукової роботи університету забезпечується через діяльність науково-дослідної частини.