Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Нормативна база

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 серпня 1995 р. № 606
Київ

Про створення Хмельницького інституту регіонального управління та права

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Прийняти пропозицію Хмельницької обласної Ради, погоджену з Міністерством освіти, Міністерством економіки, Міністерством фінансів та Міністерством праці, про створення Хмельницького інституту регіонального управління та права на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевих органів влади і самоврядування облвиконкому, що реорганізується. Віднести інститут до сфери управління Хмельницької обласної державної адміністрації.

2. Взяти до відома, що Хмельницька обласна державна адміністрація визначає порядок фінансування зазначеного інституту та передає для його розміщення приміщення в м. Хмельницькому по вул. Театральній, 8 та провулку Володимирівському, 12.

Прем'єр-міністр України                                    Є. МАРЧУК
Перший заступник Міністра КМУ                     М. СЕЛІВОН


Організація роботи в університеті

Рішення Хмельницької обласної ради від 21 березня 2019 року № 30-25/2019 „Про присвоєння Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда Юзькова"

Статут Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (нова редакція)

Колективний договір трудового колективу та адміністрації Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку Хмельницького університету управління та права

Положення про комісію по трудових спорах Хмельницького університету управління та права

ІНСТРУКЦІЯ з діловодства в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (Із змінами, внесеними згідно з рішенням вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова від 25 жовтня 2022 р., протокол № 6, уведеним в дію наказом ХУУП імені Леоніда Юзькова від 25 жовтня 2022 р. №582/22)

Зведена номенклатура справ ХУУП імені Леоніда Юзькова на 2024 р

Положення про експертну комісію ХУУП імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ про формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів вищої освіти в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Ліцензії на право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти та сертифікати про акредитацію спеціальностей

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Реєстр суб’єктів освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ Освітньо-професійна програма Бакалавр Соціального забезпечення 232 Соціальне забезпечення перший (бакалаврський) рівень

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ Освітньо-професійна програма Бакалавр Туризму 242 Туризм перший (бакалаврський) рівень

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  Освітньо-професійна програма Бакалавр міжнародного права 293 Міжнародне право перший (бакалаврський) рівень

Сертифікат ОПП "Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування" (072)

Сертифікат ОПП Магістр правоохоронної діяльності (262)

Сертифікат ОП Магістр ФБСС-2020

Сертифікат ОП Магістр ПУіА-2020

Сертифікат ОНП Доктор філософії права 081 Право

Інші сертифікати

Нормативно-правові акти про робочі та дорадчі органи

Положення про ректорат Хмельницького університету управління та права

Положення про методичну раду Хмельницького університету управління та права

Положення про приймальну комісію Хмельницького університету управління та права

Нормативно-правові акти про структурні підрозділи університету

Положення про факультет Хмельницького університету управління та права

Положення про кафедру Хмельницького університету управління та права

Положення про науково-дослідну частину ХУУП імені Леоніда Юзькова

Положення про відділ аспірантури та докторантури ХУУП імені Леоніда Юзькова

Положення про відділ навчально-методичного забезпечення Хмельницького університету управління та права

Положення про відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про відділ ліцензування та акредитації Хмельницького університету управління та права

Положення про відділ виховної та соціальної роботи Хмельницького університету управління та права

Положення про юридичний відділ Хмельницького університету управління та права

Положення про відділ ІТ Хмельницького університету управління та права

Положення про редакційно-видавничий відділ Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Положення про відділ з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності науково-дослідної частини Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Положення про відділ з питань законотворчості та наукових експертиз науково-дослідної частини Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Положення про науково-редакційний відділ науково-дослідної частини Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Положення про відділ аспірантури науково-дослідної частини Хмельницького університету управління та права

Положення про бібліотеку Хмельницького університету управління та права

Положення про юридичну клініку Хмельницького університету управління та права

Положення про студентський бізнес-центр Хмельницького університету управління та права

Положення про студентський гуртожиток Хмельницького університету управління та права

Положення про відділ кадрів Хмельницького університету управління та права

Положення про планово-фінансовий відділ Хмельницького університету управління та права

Положення про бухгалтерію Хмельницького університету управління та права

Положення про загальний відділ Хмельницького університету управління та права

Положення про гуртожиток готельного типу «Енеїда» Хмельницького університету управління та права

Положення про службу господарського забезпечення Хмельницького університету управління та права

Освітня діяльність

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА (в редакції рішення вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова від 21 лютого 2024 року, протокол No 10, уведеного в дію наказом ректора ХУУП імені Леоніда Юзькова від 21 лютого 2024 року No 119/24)

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 2021 – 2025 роки

СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 2021 – 2025 роки

Положення про освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті  управління таправа імені Леоніда Юзькова

Положення про методичну раду Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ про Раду роботодавців Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ про премію імені Дениса Монастирського за особливі успіхи у навчанні та позанавчальній діяльності для здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Положення про Комісію з визнання іноземних документів про освіту у ХУУП імені Леоніда Юзькова

Положення про порядок визнання в ХУУП імені Леоніда Юзькова документів про загальну середню, професійну (професійну технічну), фахову передвищу освіту, що відповідаюють 2-5 рівням Національної рамки кваліфікацій, виданих закладами освіти іноземних держав

Положення про порядок визнання в ХУУП імені Леоніда Юзькова здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування Хмельницького університету управління та права  імені Леоніда Юзькова

ПОРЯДОК погодження органом студентського самоврядування окремих рішень Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Тимчасовий порядок надання в ХУУП імені Леоніда Юзькова освітніх послуг здобувачам вищої освіти із закладів вищої освіти, розташованих у зоні проведення бойових дій або в безпосередній близькості до них

Положення_про_диплом_ХУУП_імені_Леоніда_Юзькова_2021.pdf

ПОЛОЖЕННЯ про планування й облік науково-педагогічної діяльності в Хмельницькому університеті управління та права

ПОЛОЖЕННЯ про розклад ХУУП імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію з атестації осіб, які здобувають освітній ступінь бакалавра, магістра у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ про систему рейтингового оцінювання результатів навчання студентів Хмельницького університету управління та права. (Зі змінами, введеними в дію наказом ректора ХУУП 19 лютого 2019р №74/19)

ПОЛОЖЕННЯ про порядок заповнення вакантних бюджетних місць регіонального замовлення у Хмельницькому університеті управління та права (Уведено в дію наказом ректора ХУУП від 19 лютого 2019 року № 74/19)

ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів Хмельницького університету управління та права

ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання у ХУУП імені Леоніда Юзькова, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права (Уведений в дію наказом ХУУП від 06 квітня 2016 року №181-к)

Наказ ХУУП від 08 липня 2016 року №361/16 «Про уведення в дію Положення про систему рейтингового оцінювання результатів професійної діяльності науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права»

Наказ ХУУП від 25 січня 2017 року № 14/16 «Про уведення в дію рішень вченої ради  університету від 25 січня 2017 року» (Про затвердження Правил призначення стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачів вищої освіти)

ПОЛОЖЕННЯ про систему рейтингового оцінювання результатів професійної діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр Хмельницького університету управління та права

Наказ ХУУП від 08 липня 2016 року №363/16 «Про уведення в дію Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Хмельницького університету управління та права»

Наказ ХУУП від 29 грудня 2015 року №788/15 «Про уведення в дію Положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, що здобувають ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у Хмельницькому університеті управління та права»

Наказ ХУУП від 05 грудня 2016 року № 744/16 «Про введення в дію Положення про диплом Хмельницького університету управління та права»

Наказ про введення в дію положення про надання додаткових платних освітніх послуг

Наукова діяльність

Постанова про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (чинний до 30.06.2021)

Постанова про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА (в редакції рішення вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова від 21 лютого 2024 року, протокол No 10, уведеного в дію наказом ректора ХУУП імені Леоніда Юзькова від 21 лютого 2024 року No 119/24)

ПОРЯДОК погодження Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова окремих рішень

Наказ МОН України “Про затвердження вимог до оформлення дисертації”

Наказ МОН України “Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії”

Положення про атестацію наукових кадрів ХУУП імені Леоніда Юзькова

ПУТІВНИК НАУКОВЦЯ

Положення про наукові школи Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХУУП

Положення про Раду молодих учених ХУУП імені Леоніда Юзькова

Громадське обговорення освітніх програм та нормативних документів

Запрошуємо до обговорення освітніх програм

Свої зауваження і пропозиції до проєктів освітніх програм та нормативних документів надавати тут


2023-2024 навчальний рік

Проєкт змін до ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «БАКАЛАВР ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Кваліфікація: бакалавр публічного управління та адміністрування – зауваження та пропозиції надсилати до 19 червня 2024 року на електронну адресу відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти vzyavo [at] univer.km.ua

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «БАКАЛАВР МІЖНАРОДНОГО ПРАВА» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини (зі змінами)  -  зауваження та пропозиції надсилати до 18 червня 2024  року на електронну адресу відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти vzyavo [at] univer.km.ua

Проєкт змін ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАГІСТР ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування - зауваження та пропозиції надсилати до 15 червня 2024 року на електронну адресу відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти vzyavo [at] univer.km.ua

ПРОЄКТ ЗМІН ДО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «БАКАЛАВР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування зауваження та пропозиції надсилати до 8 червня 2024 року на електронну адресу відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти vzyavo [at] univer.km.ua

ПРОЄКТ ЗМІН ДО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МАГІСТР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування - зауваження та пропозиції надсилати до 8 червня 2024 року на електронну адресу відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти vzyavo [at] univer.km.ua

Проєкт змін до ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МАГІСТР МЕНЕДЖМЕНТУ» («MASTER OF MANAGEMENT») другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: магістр з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організації  – зауваження та пропозиції надсилати до 9 червня 2024 року на електронну адресу відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти vzyavo [at] univer.km.ua

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БАКАЛАВР МЕНЕДЖМЕНТУ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: бакалавр менеджменту - зауваження та пропозиції надсилати до 9 червня 2024 року на електронну адресу відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти vzyavo [at] univer.km.ua

Проєкт змін до ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «БАКАЛАВР ФІЛОЛОГІЇ. ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО, ПЕРША - АНГЛІЙСЬКА)» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська) галузі знань 03 Гуманітарні науки Кваліфікація: бакалавр філології – зауваження та пропозиції надсилати до 1 червня 2024 року на електронну адресу відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти  vzyavo [at] univer.km.ua

Проєкт змін до ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «БАКАЛАВР ПСИХОЛОГІІ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: бакалавр психології   – зауваження та пропозиції надсилати до 1 червня 2024 року на електронну адресу відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти vzyavo [at] univer.km.ua

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «БАКАЛАВР СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ІСТОРІЇ, ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ТА ПРАВОЗНАВСТВА» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка  – зауваження та пропозиції надсилати до 17 травня 2024 року на електронну адресу декана юридичного факультету Віктора ЗАХАРЧУКА uf [at] univer.km.ua

Проєкт освітньо-наукової програми "Доктор філософії з права" зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право (редакція 2024 року)  – зауваження та пропозиції надсилати до 16 лютого 2024 року на електронну адресу відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти vzyavo [at] univer.km.ua

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Податкова та митна справа» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування  та фондовий ринокгалузі знань 07 Управління та адміністрування – зауваження та пропозиції надсилати до 25 травня 2024 року на електронну адресу відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти vzyavo [at] univer.km.ua


Архів

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАГІСТР МЕНЕДЖМЕНТУ»  («MASTER OF MANAGEMENT») другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: магістр з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер (управитель) житлового будинку

Проєкт змін до ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «БАКАЛАВР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ  ПРАВИ, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: бакалавр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАГІСТР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту змісту освітньої програми «Бакалавр права» зі спеціальності 081 Право галузі знань 081 Право

Проєкт освітньо-професійної програми «Бакалавр туризму» за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

Проєкт ОПП підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення

Проєкт ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

Проєкт освітньої програми Магістр права зі спеціальності 081 Право набору 2022 року

Проєкт освітньої програми Бакалавр права зі спеціальності 081 Право набору 2022 року

Проєкт ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «БАКАЛАВР МІЖНАРОДНОГО ПРАВА» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

Проєкт структури навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за освітньою програмою "Бакалавр права" зі спеціальності 081 Право

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ПРАВА» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "БАКАЛАВР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ" ПЕРШОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО

ЗАПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ ДО КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ ДО КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 262 ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАПРОПОНОВАНІ СТЕЙКХОЛДЕРАММИ ЗМІНИ ДО ОПП ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "МАГІСТР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ" ДРУГОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ПРОЕКТ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ "МАГІСТР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ" З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ, ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ПРОЕКТ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО

ПРОЕКТ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОЕКТ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПРОЕКТ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 262 ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРОЕКТ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 ПРАВО НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА АБО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ  СПЕЦІАЛІСТА , ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАГІСТР ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА  АДМІНІСТРУВАННЯ. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування з  територіального управління та місцевого самоврядування

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ПУБЛІЧНОГО  УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування


Запрошуємо до обговорення нормативних документів

Свої зауваження і пропозиції до проєктів нормативних документів надавати тут


ПОЛОЖЕННЯ про запобігання конфлікту інтересів  під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації або медичних послуг

ПОЛОЖЕННЯ про оцінку заходів безперервного професійного розвитку  на ознаки академічної  доброчесності та дотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах у відділі підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх послуг Хмельницького університету управління та права  імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ про формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів вищої освіти в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ Зміни до ПОЛОЖЕННЯ про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління та права

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА (нова редакція) -  зауваження та пропозиції надсилали до 12 лютого на електронну адресу viddil_aspir [at] univer.km.ua

ПОЛОЖЕННЯ про премію імені Дениса Монастирського за особливі успіхи у навчанні та позанавчальній діяльності для здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

СТАТУТ Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (нова редакція) (код ЄДРПОУ 14163438) схвалений вченою радою 27.11.2023 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР трудового колективу та адміністрації Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова схвалений вченою радою 27.11.2023 р.

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова схвалені вченою радою 27.11.2023 р.

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію наукових працівників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Дорожня карта реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ Про Комісію з визнання іноземних документів про освіту у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Положення про порядок визнання в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова документів про загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу освіту, що відповідають 2-5 рівням Національної рамки кваліфікацій, виданих закладами освіти іноземних держав

Положення про порядок визнання в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах

ПОЛОЖЕННЯ про планування й облік науково-педагогічної діяльності у Хмельницькому університеті  управління та права імені Леоніда Юзькова (у новій редакції)

ПОЛОЖЕННЯ  про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (для громадсього обговорення)

Положення про Раду роботодавців Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. Пропозиції до проєкту просимо надсилати до 31 травня 2023 року на електронну адресу: vzyavo [at] univer.km.ua">vzyavo [at] univer.km.ua

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Положення про освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (проєкт) -  пропозиції до проєкту просимо надсилати до 15 березня 2023 року на електронну адресу: vzyavo [at] univer.km.ua">vzyavo [at] univer.km.ua

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК  В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (проєкт)

Порівняльна таблиця змін до Положення про відділ НМЗ

Порівняльна таблиця змін до Положення про методичну раду

Стратегія інтернаціоналізації Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 2021-2025 роки

Положення про наукові школи Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (проект)

ПУТІВНИК науковця (проект)

Положення про розклад ХУУП_2021

Проект положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, що здобувають освітній ступінь бакалавра, магістра у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених  ХУУП імені Леоніда Юзькова

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР трудового колективу та адміністрації Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ змін нового Колективного договору трудового колективу та адміністрації Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Порівняльна таблиця Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект силабусу обговорення 2020

Проект положення про організацію навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект положення про службу охорони праці Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект положення про систему управління охороною праці та безпекою життєдіяльності у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект регламенту комісії з академічної  доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект Кодексу академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект інструкції з діловодства в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект комплексного плану організації виховного процесу на 2019-2020 навчальний рік

Проект номенклатури справ Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

План проведення наукових заходів у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова на 2019 рік

Положення про відділ аспірантури та докторантури Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Положення про експертну комісію Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект положення про заповнення вакантних бюджетних місць регіонального замовлення у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект положення про універсальну електронну бібліотеку Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Нормативні документи під час карантину

Наказ ректора від 31.08.2021 №430/21 "Про організацію освітнього процесу ХУУП імені Леоніда Юзькова на період карантину у зв'язку з поширенням COVID-19

Постанова Головного санітарного лікаря від 26.08.2021 №9

ЗБІРНИК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Наказ МОЗ України від 22.08.2020 р. Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Рішення вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова  від 09.10.2020 р., протокол № 4 м. "Про перехід на дистанційне навчання"

Наказ ректора від 12.03.2020 №142/20 "Про вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова"

наказу  МОЗ України від 21.04.2021 р. № 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»