Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Інформація про вступ до аспірантури та докторантури


Шановні вступники до аспірантури та докторантури! 
У зв'язку із набранням чинності Наказу Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2024 року №24 «Про внесення зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році» рішенням Приймальної комісії університету (протокол №2 від 16.01.2024 року) зупинено попередньо визначені етапи вступної кампанії до аспірантури та докторантури у 2024 році.  
Надалі строки вступу в аспірантуру та докторантуру будуть визначені у Правилах прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова у 2024 році, які будуть прийняті відповідно до затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.


Правила прийому до аспірантури та докторантури ХУУП імені Леоніда Юзькова у 2023 році


Інформація про вступ до аспірантури
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Програма підготовки передбачає:
1) навчання за індивідуальними планами;
2) висококваліфіковане наукове керівництво підготовкою дисертацій; 
3) використання наукової бази університету;
4) забезпечення науковою та навчально-методичною літературою;
5) публікацію наукових досліджень у часописі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки».

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які вчасно подали всі необхідні документи (за рішенням приймальної комісії дистанційно на офіційну електронну адресу pk [at] univer.km.ua)

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
- військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного); 
- документ (оригінал) про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу (за наявності).

Документи, необхідні для вступу в аспірантуру:

- заява на вступ до аспірантури

- особовий листок з обліку кадрів

- згода на збір та обробку персональних даних

- копія документа про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
- копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копія військово-облікового документа (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного);
- дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
- копії опублікованих дослідницьких досягнень (наукових праць) за спеціальністю (за наявності) або науковий реферат за спеціальністю;
- копія сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу (за наявності);
- копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності).

Порядок проведення співбесіди вступника до аспірантури 2023

Методичні рекомендації щодо написання наукового реферату зі спеціальності  051 Економіка 2023

Методичні рекомендації щодо написання наукового реферату зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 2023

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо написання наукового реферату для вступу на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії зі спеціальності 081 Право

Методичні рекомендації щодо написання наукового реферату зі спеціальності  281 Публічне управління та адміністрування 2023

Програми підготовки до вступних випробувань

Програма підготовки до вступного випробування з іноземної мови 2023

Програма підготовки до вступного випробування зi спеціальності 051 2023

Програма підготовки до вступного випробування зi спеціальності 072 2023

Програма підготовки до вступного випробування зi спеціальності  081 2023

Програма підготовки до вступного випробування зi спеціальності   281 2023


ПРЕДМЕТНІ КОМІСІЇ для проведення вступних випробувань при вступі у 2023 році на перший рік навчання в аспірантурі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова


Вартість навчання в аспірантурі

Ступені вищої освіти (спеціальності)

Вартість навчання одного аспіранта контрактної форми за спеціальностями 2023 рік вступу*

Розмір плати за весь строк навчання

1 рік навчання

2 рік навчання

3 рік навчання

4 рік навчання

Денна форма

051

Економіка

42 300

42 300

42 300

42 300

169 200

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

42 300

42 300

42 300

42 300

169 200

081

Право

44 500

44 500

44 500

44 500

178 000

281

Публічне управління та адміністрування

42 300

42 300

42 300

42 300

169 200

Заочна форма

051

Економіка

39 500

39 500

39 500

39 500

158 000

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

39 500

39 500

39 500

39 500

158 000

081

Право

41 700

41 700

41 700

41 700

166 800

281

Публічне управління та адміністрування

39 500

39 500

39 500

39 500

158 000

Строки прийому заяв і документів,
проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

IV етап

V етап

І етап

(2024 р.)[1]

ІІ етап (2024 р.)[2]

Початок прийому заяв та документів

07.04.2023

24.07.2023

26.10.2023

21.11.2023

08.12.2023

11.01.2024

01.03.2024

Закінчення     прийому    заяв та документів

12.04.2023

07.08.2023

31.10.2023

28.11.2023

18.12.2023

16.01.2024

08.03.2024

Строки проведення Університетом вступних випробувань

13.04.2023– 18.04.2023

18.08.2023– 28.08.2023

01.11.202304.11.2023

29.11.2023 – 01.12.2023

19.12.2023 – 21.12.2023

17.01.2024– 20.01.2024

11.03.2024 – 14.03.2024

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та списку  рекомендованих до зарахування

не пізніше

19.04.2023

не пізніше

30.08.2023

не пізніше

05.11.2023

не пізніше 02.12.2023

не пізніше 21.12.2023

не пізніше 21.01.2024

не пізніше

15.03.2024

Терміни зарахування вступників

не пізніше

20.04.2023

не пізніше

31.08.2023

не пізніше

06.11.2023

не пізніше 04.12.2023

не пізніше 22.12.2023

не пізніше 22.01.2024

не пізніше

16.03.2024

1 Відповідно до пункт 1.1. Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова у 2023 році.
2 Відповідно до пункт 1.1. Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова у 2023 році. 


Інформація про вступ до докторантури

Для здобуття наукового ступеня доктора наук приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу до докторантури вступник особисто подає до відділу аспірантури та докторантури такі документи: 
1) заяву про вступ до докторантури
2) копію диплома доктора філософії або кандидата наук; 
3) особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 4х6), засвідчений печаткою тієї установи, в якій працює вступник до докторантури;
4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
5) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
6) копію військово-облікового документа (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного);
7) список та копії опублікованих наукових праць і винаходів;
8) розгорнуту пропозицію претендента для вступу до докторантури, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту; 
9) письмову характеристику наукової діяльності вступника, надану доктором наук з відповідної спеціальності, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури; 
10) згоду на збір та обробку персональних даних;
11) інші документи, які підтверджують наукові здобутки вступника.

Вартість навчання в докторантурі

Ступені вищої освіти (спеціальності)

Вартість навчання докторанта контрактної форми за спеціальностями 2023 р. вступу

Розмір плати за весь період навчання

1 рік підготовки

2 рік підготовки

081 Право

46 000

46 000

92 000

281 Публічне управління та адміністрування

46 000

46 000

92 000

051 Економіка 46 000 46 000 92 000

Терміни приймання заяв та документів для вступу до докторантури

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

І етап (2024 р.)[1]

ІІ етап (2024 р.)[2]

Приймання заяв та документів для вступу до докторантури

10.04.2023–

23.04.2023

17.07.2023–

30.07.2023

01.11.2023–

15.11.2023

11.01.2024 – 16.01.2024

01.04.2024 –

19.04.2024

Розгляд  поданих документів

24.04.2023–

21.05.2023

31.07.2023–

28.08.2023

16.11.2023–

16.12.2023

17.01.2024 –16.02.2024

22.04.2024 –

20.05.2024

Затвердження  Вченою радою Університету рекомендацій кафедр

22.05.2023–

31.05.2023

29.08.2023–

30.08.2023

19.12.2023–

30.12.2023

17.02.2024 –

21.02.2024

21.05.2024 –

31.05.2024

Терміни  зарахування вступників

не пізніше 31.05.2023

не пізніше 31.08.2023

не пізніше 31.12.2023

не пізніше 22.02.2024

не пізніше 31.05. 2024

[1] Відповідно до пункт 1.1. Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Хмельницькому університеті управління  та права імені Леоніда Юзькова у 2023 році.

[2] Відповідно до пункт 1.1. Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова у 2023 році.


РОЗКЛАД проведення консультацій та вступних випробувань для вступників, котрі вступають на перший курс аспірантури Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова для навчання за денною або заочною за спеціальністю 081 Право у 2024 році