Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Вибіркові дисципліни

Бакалаврат

Спеціальність 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни Правові пам’ятки Стародавнього світу і середніх віків для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Етика» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Історія української культури» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни Правові пам’ятки Нового і Новітнього часу для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Релігієзнавство» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право 

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Вступ до приватного права» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни "Гендерна рівність і недискримінація" для здобувачі вищої освіти (2 року навчання) за спеціальностями 081 Право, 293 Міжнародне право

 

Спеціальність 232 Соціальне забезпечення

“ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК”

«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

«ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ»

«ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА»

«Конституційні гарантії права на соціальний захист»

«ПРАВОВІ ЗАСАДИ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

«Основи сімейного права»

«ПУБЛІЧНА СЛУЖБА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

«СЛУЖБА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

“СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА”

«Соціальні права людини»

«Страхування у сфері соціального забезпечення»

«Соціальне страхування»

«ДОГОВІРНА РОБОТА В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

«ДОГОВІРНЕ ПРАВО»

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

New accordion content

Спеціальність 293 Міжнародне право

«АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ»

«ВСТУП ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ»

Вступ до міжнародного і європейського контрактного права

Гендерна рівність і недискримінація

«Дипломатичне право»

«Економічне право Європейського Союзу»

«Захист прав і свобод людини Європейським судом з прав людини»

Міжнародно-правовий захист прав національних меншин, вимушених переселенців, біженців

Міжнародне гуманітарне право

«Міжнародне екологічне право»

«Міжнародне митне право»

«Міжнародне право інтелектуальної власності»

«Міжнародне природоресурсне право»

«Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю»

«Міжнародне фінансове право»

«МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

«Міжнародно-правові механізми захисту прав людини»

«Основи кримінального процесу»

«ПОРІВНЯЛЬНЕ СІМЕЙНЕ ПРАВО»

«Порівняльний цивільний процес»

«Право зовнішніх зносин»

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

«Право міжнародної безпеки»

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

«Робота з відкритими даними»

«Судовий захист прав людини у міжнародному праві»

Теорія міжнародних бізнес транзакцій

Магістратура

081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО  ПОДАТКУВАННЯ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СПОРІВ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Вирішення міжнародних економічних спорів»

Опис вибіркової навчальної дисципліни ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ДЕЛІКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «Діджиталізація у правозастосовній діяльності"

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ЗАХИСТ ПРАВ У МЕРЕЖІ «ІНТЕРНЕТ» В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ» 

Опис вибіркової навчальної дисципліни Міжнародне антидискримінаційне право

 Опис вибіркової навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО»

Опис вибіркової навчальної дисципліни Міжнародні комерційні угоди

Опис вибіркової навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Перегляд судових рішень у цивільних справах»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності»

Опис вибіркової навчальної дисципліни Правове регулювання транзакцій та міжнародна торгівля товарами

Опис вибіркової навчальної дисципліни Правове регулювання туристичної діяльності в Україні та Європейському Союзі

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗМЕЖУВАННЯ СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Перегляд судових рішень у цивільних справах

Опис вибіркової навчальної дисципліни Правові цінності Європейського Союзу

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ЗМАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Медичне право»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Митне право»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародне кримін

альне право»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародні організації в сфері безпеки»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Особливі порядки кримінального провадження»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ПРАВОЧИНИ З НЕРУХОМІСТЮ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни  Практика вчинення нотаріальних дій

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «ПРИВАТНЕ ПРАВО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ  ТА ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗМЕЖУВАННЯ СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СПАДКОВОГО ПРАВА

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Теорія і практика кримінально-правової кваліфікації»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Теорія та практика реалізації конституційного контролю»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Особливі порядки кримінального провадження»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ТЕХНІКА ПЕРЕГОВОРІВ ТА КОМУНІКАЦІЯ»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Парламентське право»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Перегляд судових рішень у кримінальному провадженні»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право України та держав Європейського Союзу»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Правова охорона земель»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Правове забезпечення банківської безпеки»

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «Правове регулювання адміністративних послуг»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності в Україні та Європейському Союзі»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Правові засади ведення агробізнесу»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Практика застосування податкового законодавства»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Практичні аспекти застосування антикорупційного законодавства»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Проблеми земельного права»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Проблеми конституційного права»

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «Проблеми тлумачення правових норм» 

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Протидія корисливій злочинності»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Публічна служба»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Судова експертологія»

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми юридичної відповідальності»

Опис вибіркової навчальної дисципліни ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «Форми безпосереднього народовладдя»

Accordion title 2

Accordion content 2.