Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Акредитація

 

Акредитаційна експертиза  освітньої програми «Бакалавр міжнародного права» (ID у ЄДЕБО 29753) за першим рівнем вищої освіти  зі спеціальністі 293–Міжнародне право  

 Програма візиту експертної групи

.Відомості про самооцінювання ОП

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Доктор філософії з права» (ID у ЄДЕБО 37468) за третім рівнем вищої освіти зі спеціальності 081 Право

 Програма візиту експертної групи

.Відомості про самооцінювання ОП

Заява про акредитацію

Наказ про призначення експертної групи

Зміни до наказу

Програма візиту експертної групи

Відомості про самооцінювання

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації ОП

Акредитаційна експертиза освітньої програми "Магістр фінансів, банківської справи та страхування" (ID у ЄДЕБО 31742) за другим рівнем вищої світи зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Наказ про призначення експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації ОП 

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування» (ID у ЄДЕБО 30884) за першим рівнем вищої освіти зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Заява про акредитацію

Наказ про призначення експертної групи

Зміни до наказу

Програма візиту експертної групи

Відомості про самооцінювання

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації ОП