Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відкрите семінарське заняття доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н. Віталія КУДЕЛЬСЬКОГО

15 травня 2023 р. проведено відкрите семінарське заняття доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидата економічних наук Віталія КУДЕЛЬСЬКОГО з дисципліни «Гроші і кредит» на тему «Валютний ринок і валютна система», в межах якої розглядалися питання усного опитування:
1. Призначення та сфера використання валюти.
2. Валютні операції та їх види. Біржова та позабіржова торгівля валютою.
3. Валютна система і валютна політика.
4. Суть, основи формування та види валютного курсу.
5. Поняття, значення і механізм забезпечення конвертованості валюти.
6. Механізм регулювання валютного курсу: девальвація, ревальвація, валютна інтервенція.
Повчальним і цікавим було використання викладачем інтерактивних педагогічних технологій навчання, які сприяли максимальному засвоєнню та глибшому розумінню матеріалу теми заняття. Приємне враження склалося від змістовного наповнення семінарського заняття. Вдало застосовано поєднання різноманітних методів закріплення та опрацювання теоретичного матеріалу теми заняття. Зокрема, проведено тестове опитування студентів, групова гра «Відкритий мікрофон», в якій, поділено на команди та здобувачі мали змогу показати свої знання ключових термінів теми, змагаючись за найбільшу названу їх кількість за умов обмеженого часу; гра-опитування «Валютний кошик», в ході якої студенти сформували валютний кошик на основі міні-доповідей за обраними видами валют.
На семінарському занятті акцентувалась увага на основних змістових моментах теми, що сприяло кращому засвоєнню студентами отриманих знань та, водночас, не перевантажувало заняття.
Педагогічний досвід ґрунтовне володіння матеріалом, бажання доступно пояснити студентам складні питання теми дозволило якісно, на високому рівні провести семінарське заняття. Заняття проходило у формі дискусії та діалогу, що стимулювало аудиторію до логічного мислення, спільного обговорення проблемних моментів розглядуваної теми.
Зазначені питання опрацьовані студентами та викладачем в цікавій формі, на достатньо високому теоретичному та методологічному рівнях з оголошенням набраних балів наприкінці заняття.
На занятті були присутні науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, які відзначили, що семінарське заняття було проведене на високому науковому, навчально-методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої освіти.