Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Захаркевич Наталія Петрівна

ПІБ
Захаркевич Наталія Петрівна
ПІБ (англійською)
NATALIYA ZAKHARKEVICH
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат економічних наук
Посада
завідувачка кафедри
Нагороди

1.    Грамота Хмельницької обласної ради (7 жовтня 2007 р.);
2.    Грамота Хмельницької обласної адміністрації (1 вересня 2008 р.);
3.    Грамота Хмельницької обласної ради (24 червня 2010 р.);
4.    Почесна грамота Управління Міністерства внутрішніх справ України в Хмельницькій області (наказ УМВС від 18.09.2012 р. №1013)
5.    Подяка Міністерства освіти і науки України (2014 р);
6.    Грамота Хмельницької обласної ради (21 вересня 2017 р.)
7.    Грамота Міністерства освіти і науки України (2022 р.).

Освіта

З 2001 року працює у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. 
З 2010 року на посаді доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування.
 

Науково-педагогічна діяльність

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування регіональної стратегії підвищення конкурентоспроможності бурякоцукрового виробництва» зі спеціальності 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, м. Київ.
У 2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів.

Сфера наукових інтересів
«зелена» економіка, еко-інновації, бізнес-адміністрування, сучасні підходи до управління персоналом, кадрова безпека.
Викладає дисципліни
Менеджмент, Основи менеджменту, Управління персоналом, Мотиваційний менеджмент, Регіональна економіка, Менеджмент в туризмі.
Управління витратами, Регіональна економіка, Креативний менеджмент, Управління персоналом в органах публічного управління, Управління командою проєкту.
Основні наукові публікації

Кількість навчально-методичних публікацій: понад 80.
Кількість наукових публікацій: більше 40.

Вибрані наукові праці:

1. Довгань В.І., Захаркевич Н.П. Реалізація принципів гендерної рівності в сучасному суспільстві. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Державне управління. 2019. Вип. 3.
2.  Арзянцева Д. А., Пунда О.О., Захаркевич Н. П. Організаційно-правові засади формування електронної системи охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи. Наука, технології, інновації. 2020. №2(14). С.67-73.   
3. Пунда О.О., Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П. Теоретична сутність та компонентна структура інтелектуального капіталу підприємства. Наука технології інновації. № 3 (19)/2021. С. 10-19. 
4. Арзянцева Д. А., Захаркевич Н.П., Крушинська А.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетно-податкового стимулювання підвищення конкурентоспроможності туристичного комплексу. Університетські наукові записки. 2021. № 3 (81), С.98-112. 
5.  Арзянцева Д.А., Пунда О.О., Захаркевич Н.П. Право на безпеку харчових продуктів: міжгалузеве правове регулювання в умовах євроінтеграції України. Соціологія права. 2022. №1-2. С.71-76.
6. Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П., Корюгін А.В. Розвиток логістики туристичних послуг в Україні. Наукові перспективи: журнал. 2022. № 4(22) 2022. С.145-155.
7. Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П., Довгань В. І. Аудит якості медичних послуг закладу охорони здоров'я. Наукові перспективи: журнал. 2022. № 7(25) 2022. С.79-90.
8. 14.    Dovhan V., Hrynzovskyii A., Bielai S., Arziantseva D., Zakharkevych N., Tovma M. The Model for the Audit System оf Medical Service Quality іn Healthcare Institutions. Клінічна та профілактична медицина. № 5(27)/2023 С. 82-89.
9.  Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П., Кобзар П.О. Наукові підходи до визначення сутності, ознак та функцій кадрового ядра організації. Eurasian Academic Research Journal. 2022. № 1. P. 24-31. 
10. Hrynzovskyi A. М., Dovhan, V. I., Bielai, S. V.,  Arziantseva D. А., Zakharkevych N. Р. (2022). Public health through the prism of personnel security. International Journal of Health Sciences, №6(S4), Р. 12054–12064 

Підвищення кваліфікації

1. Тренінг з організації конкурсу стартапів у місті від програмного спеціаліста компанії Winrock International Емі Хоппер, США. (4 та 10 жовтня 2019 р., м. Хмельницький). Агенція розвитку Хмельницького, Хмельницька міська рада.
2. Підвищення кваліфікації «Ефективність використання інформаційно-телекомунікаційних технологій та цифрових інструментів у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова» (Сертифікат №70/22. Від 23.02.2022 р.)
3. Підвищення кваліфікації за програмою підвищення кваліфікації “Цифрові інструменти Google для освіти” (базовий рівень) в період з 06 до 19 березня 2023 року в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECTS) (Сертифікат № GDTfE-08-Б-07182 від 19.03.2023 р.)
4. Підвищення кваліфікації «Механізми психологічного захисту в сучасному інформаційному просторі» (Сертифікат №70/22 від 23.02.2022 р.)
5. Підвищення кваліфікації у формі фахового стажування на базі кафедри менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Посвідчення №2/21 від 5.04.2021 р.)
 

Дисертація
Формування регіональної стратегії підвищення конкурентоспроможності бурякоцукрового виробництва