Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Факультет управління та економіки

Загальна інформація


ВАС ВІТАЄ ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРИСТЕТУ ПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА,
на якому здійснюється підготовка ПРОФЕСІЙНИХ УПРАВЛІНЦІВ – лідерів та новаторів, - здатних вести ефективний бізнес та реалізовувати функції держави і територіальних громад у мінливих умовах ринкової економіки

На факультеті здійснюється підготовка:
БАКАЛАВРІВ за спеціальностями:

073 Менеджмент

Освітня програма «Бакалавр менеджменту»
кваліфікація – бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор
(сертифікат МОН України про акредитацію серія НД-ІІ № 2376805 від 03.07.2015 р.)
Завантажити освітньо-професійну програму набору 2022 року
Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план набору 2022 денна форма навчання
Завантажити навчальний план денна форма
Переваги навчання за ОП «Бакалавр менеджменту»

Освітня програма «Бакалавр бізнес-менеджменту»
(навчання англійською мовою)
кваліфікація – бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор
(сертифікат МОН України про акредитацію серія НД-ІІ № 2376805 03.07.2015 р.)
Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план денна форма
Переваги навчання за ОП «Бакалавр бізнес-менеджменту»

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Освітня програма «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування»
кваліфікація – бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
(сертифіката про акредитацію освітньої програми від 08.04.2021  р. № 1343)
Завантажити освітньо-професійну програму вступ 2022 денна форма навчання
Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план вступ 2022 денна форма навчання
Завантажити навчальний план – денна форма навчання
Завантажити навчальний план – заочна форма навчання
Переваги навчання за ОП «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування»

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Освітня програма «Бакалавр публічного управління та адміністрування»
кваліфікація – бакалавр з публічного управління та адміністрування
(Протокол № 38/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 02.02.2017 р.)
Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план – денна форма
Завантажити навчальний план – заочна форма
Переваги навчання за ОП «Бакалавр публічного управління та адміністрування»

242 Туризм

кваліфікація – бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування
(Протокол № 52/1 засідання Ліцензійної комісії МОН України від 18.05.2017 р., наказ МОН України
від 11.02.2021 № 17-л)
Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план – денна форма навчання
Переваги навчання за ОП «Бакалавр туризму»

035 Філологія

кваліфікація – бакалавр з філології
спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська)

Завантажити освітньо-професійну програму

Прийом на навчання проводиться:
на базі повної загальної середньої освіти (на перший курс);
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (на другий – третій курси).
Денна форма навчання – 3 роки та 10 місяців,
Заочна форма навчання – 4 роки та 6 місяців.
Фінансування за кошти обласного бюджету, за кошти фізичних, юридичних осіб.
Вартість одного року навчання для вступників 2021 року становила:
- 21410 грн. (денна форма);
- 14900 грн. (заочна форма).

МАГІСТРІВ за спеціальностями:

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Освітня програма «Магістр фінансів, банківської справи та страхування»
кваліфікація - магістр з фінансів, банківської справи та страхування

(сертифіката про акредитацію освітньої програми від 28.01.2020  р. № 2(19).2.83)
Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план - денна форма
Завантажити навчальний план - заочна форма
Переваги навчання за ОП «Магістр фінансів, банківської справи та страхування»

073 МЕНЕДЖМЕНТ

Освітня програма «Магістр менеджменту»
кваліфікація - менеджер (управитель) з адміністративної діяльності

(сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію серія НД-ІV №2376807 від 03.07.2015 р.)
Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план - денна форма
Завантажити навчальний план - заочна форма
Переваги навчання за ОП «Магістр менеджменту»
Educational program "Master of Business Management"
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАГІСТР МЕНЕДЖМЕНТУ»  («MASTER OF MANAGEMENT») другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: магістр з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організації

Освітня програма «Магістр менеджменту. Організація та управління охороною здоров’я»
кваліфікація - менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
(сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію серія НД-ІV №2376807 від 03.07.2015 р.)
Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план - заочна форма
Переваги навчання за ОП «Магістр менеджменту. Організація та управління охороною здоров’я»

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

кваліфікація – магістр публічного управління та адміністрування
(сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію серія НД-ІV №2358003 від 02.07.2013 р.)
Освітня програма «Магістр публічного управління та адміністрування. Територіальне управління та місцеве самоврядування»
Завантажити освітньо-професійну програму
Завантажити навчальний план - денна форма
Завантажити навчальний план - заочна форма

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАГІСТР ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування з територіального управління та місцевого самоврядування

Переваги навчання за ОП «Магістр публічного управління та адміністрування»

Прийом на навчання проводиться:
на базі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Денна форма навчання – 1 рік 6 місяців.
Заочна форма навчання – 1 рік та 4 місяці.
Фінансування за кошти обласного бюджету, за кошти фізичних, юридичних осіб; для спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування також за кошти Державного бюджету.
Вартість одного року навчання для вступників 2021 року становила:
 - 27830 грн. (денна форма);
- 19 500 грн. (заочна форма).

ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ за спеціальностями:

281 Публічне управління та адміністрування

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2021 № 17-л)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ  З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та адміністрування

Завантажити НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування  галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та адміністрування Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки) на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Форма навчання: очна (денна) / заочна

051 Економіка

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2021 № 17-л)

Завантажити ОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМУ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ЕКОНОМІКИ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 051 Економіка 
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: доктор філософії з економіки


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: доктор філософії з економіки Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки) на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Форма навчання: очна (денна) / заочна

072 Фінанси, банківська справа та страхування

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2021 № 17-л)
Завантажити ОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМУ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування

Завантажити НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування Строк навчання – 4 роки (освітня складова – 2 роки) на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Форма навчання: очна (денна) / заочна

Історія факультету управління та економіки починається із першого набору 36 студентів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» у 1995 році. Важливою віхою розвитку факультету також став 2005 р. – рік першого випуску магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».
У лютому 2007 р. рішенням Державної акредитаційної комісії Хмельницькому університету управління та права надано право здійснювати підготовку керівних кадрів вищої кваліфікації у сфері державного управління для Хмельницької та прилеглих областей – магістрів за спеціальністю Державна служба (сучасна назва спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування).
З 2016 р. на факультеті розпочалася підготовка бакалаврів за спеціальністю Публічне управління та адміністрування, а з 2017 р. – за спеціальностями 072 Фінанси, банківська справа та страхування і 242 Туризм. У 2016-2017 навчальному році також було ліцензовано аспірантуру за спеціальностями 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 281 Публічне управління та адміністрування, відкрито докторантуру за спеціальностями Механізми державного управління та Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку галузі знань Державне управління. Розпочала своє функціонування спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступня кандидата наук з державного управління за спеціальностями Механізми державного управління та Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.
На сьогодні на факультеті здобувають ступінь бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями 073 Менеджмент, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування, 051 Економіка понад 600 студентів денної та заочної форм навчання. Щороку факультет випускає близько 150 високоякісних фахівців для різних сфер економіки, органів публічного управління. Всього за 26 років функціонування факультету його випускниками стали біля 3000 кваліфікованих управлінців – бакалаврів, спеціалістів та магістрів Менеджменту, Фінансів, банківської справи та страхування, Публічного управління та адміністрування.

До складу факультету управління та економіки входять такі кафедри:

Кафедра публічного управління та адміністрування

Кафедра менеджменту, фінансів банківської справи та страхування

Кафедра математики, статистики та інформаційних технологій

Кафедра мовознавства

Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін та фізичного виховання

На факультеті працюють майже 60 науково-педагогічних працівників, серед яких 10 докторів наук, професорів, більше 30 кандидатів наук, доцентів – знані фахівці у галузях економіки, публічного управління і адміністрування, фінансів, менеджменту, туризму.
Ефективне функціонування факультету забезпечують навчальний відділ під керівництвом Волоска В’ячеслава Васильовича та навчальний відділ підготовки публічних управлінців, який очолює кандидат наук з державного управління Підлісна Тетяна Віталіївна.
Факультет свого часу очолювали к.е.н., доцент Григорович Аркадій Віталійович (1995-2011 рр.), к.е.н., доцент Захаркевич Наталія Петрівна (2011-2013 рр.), к.держ.упр., доцент Ковтун Ірина Броніславівна (2013-2018 рр.), з 2018 року деканом факультету є к.е.н., доцент Терещенко Тетяна Василівна.
Система управлінської освіти, сформована у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, відповідає сучасним європейським вимогам. Студентам надаються якісні знання та практична підготовка для формування компетенцій, які знадобляться їм у професійному житті. Крім цього, дотримуючись принципу поєднання теорії та практики при підготовці сучасних фахівців, забезпечується всебічна апробація студентами здобутих теоретичних знань на практиці за рахунок впровадження інтерактивних методів навчання, проходження практики, дуального навчання на провідних підприємствах, організаціях, установах України.
Практика студентів проходить в центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, економічних, фінансових, кадрових службах підприємств, установ та організацій Хмельницької та інших областей України. Університетом підписані угоди про міжнародне співробітництво з науковими та освітніми центрами країн Європи.
Сучасно обладнані комп’ютерні класи дають змогу використовувати у навчальному процесі різноманітні види програмних продуктів (системи автоматизації ведення обліку, фінансів, проектування тощо).
Є також можливість проходження військової підготовки офіцерів запасу.

Студенти факультету активно залучаються до наукової роботи, займають призові місця у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, брейн-рингах, турнірах, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях. Обдаровані студенти продовжують навчання в аспірантурі.
В університеті є сучасна наукова бібліотека з великим фондом навчальної, наукової літератури та періодичних видань. У розпорядженні студентів гуртожиток на 300 місць, гуртожиток готельного типу «Енеїда», база відпочинку ім. С. Мацишина.
Активно діють органи студентського самоврядування та підтримується громадська активність студентів, їх участь у освітніх, наукових, творчих, спортивних, благодійних заходах.
Значними є спортивні досягнення факультету з футболу (футбольна команда університету – фіналіст Кубка Президента України, чемпіон та володар Кубка міста Хмельницького), баскетболу (багаторазовий призер чемпіонату Хмельницької області, призер обласної студентської ліги), волейболу, настільного тенісу, рукопашного бою, легкої атлетики.
Наша гордість, наш престиж і наш успіх – це наші випускники, що прославляють ім’я Альма-Матер своїми знаннями та вміннями. І, в першу чергу, це випускники, які повертаються викладачами в стіни свого університету. Вже на сьогодні, випускників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова знають як провідних науковців України в сфері економіки, менеджменту, публічного управління та адміністрування. Після закінчення навчання в університеті випускники факультету також працюють: керівниками та спеціалістами департаментів, управлінь, відділів місцевих державних адміністрацій, обласних та районних рад, виконавчих комітетів селищних, міських рад; керівниками підприємств, установ, організацій різних форм власності, їх структурних підрозділів економічного, фінансового, кадрового спрямування; фахівцями з адміністрування, фінансів, банківської справи, страхування, організації та здійснення туристичної діяльності, маркетингу, аналітики ринків, рекламної діяльності, організаційно-контрольної та кадрової роботи тощо.

Ми працюємо сьогодні, зберігаючи та примножуючи наші традиції, заради майбутнього Хмельницької області та України!