Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Терещенко Тетяна Василівна

ПІБ
Терещенко Тетяна Василівна
ПІБ (англійською)
TERESHCHENKO TETIANA
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат економічних наук
Посада
декан факультету управління та економіки, доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Нагороди

грамоти та подяки МОН України, Хмельницької обласної ради, Хмельницької ОДА, Хмельницької міської ради, ХУУП імені Леоніда Юзькова.

Освіта

Народилася 4 липня 1979 р., м. Хмельницький.
У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва» зі спеціальності 08.10.01 – розміщення продуктивних сил та регіональна економіка, м. Київ.

Науково-педагогічна діяльність

З 2005 р. у ХУУП:
2005-2008 рр. – старший викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування;
2008-2018 рр. – начальник відділу навчально-методичного забезпечення;
2008 р. – доцент кафедри публічного управління та адміністрування;
2018 р. – декан факультету управління та економіки.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТАХ:
Під керівництвом доцента кафедри публічного управління та адміністрування, к.е.н., доцента Тетяни ТЕРЕЩЕНКО здійснювалась підготовка:
переможця 2 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій», студентки магістратури за спеціальністю Менеджмент факультету управління та права Надії ЦІМАР, диплом 3 ступеня (4-5 квітня 2018 р., ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»);
переможця у Національному конкурсі творчих робіт (есе) «Європейські цінності» до Дня Соборності, проведеному за підтримки Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України та Координаційної ради молодих юристів міста Києва при Печерському районному відділі державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві, студентки 1 курсу факультету управління та економіки за спеціальністю 073 Менеджмент Юлії КРАВЧУК, диплом 3 ступеня
(22 січня 2019 р., Інститут політико-правових та релігійних досліджень).

Сфера наукових інтересів
регіональна економіка; місцевий економічний розвиток; зовнішньоекономічна діяльність; міжрегіональне та транскордонне співробітництво; європейська інтеграція
Викладає дисципліни
Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека; Менеджмент організацій; Теорія організації
Основні наукові публікації

Кількість наукових публікацій: понад 50.

Кількість навчально-методичних публікацій: понад 30.

 1. Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво /Під ред. В.І.Пили. –Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2006. – 412с.
 2. Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник [під заг.ред. В.М.Олуйка]. - Хмельницький: ЦППК, 2008. - 730с.
 3. Терещенко Т.В. Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал / Укладачі: М.І.Баюк, Т.В.Гаман, І.Б.Ковтун, Т.В.Терещенко. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2013. –  С.98-113с.
 4. Терещенко Т.В. Європейська інтеграція та інструменти її реалізації: навчально-методичний посібник /Т.В.Терещенко. – Хмельницький: ЦППК працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій. – 2013. – 348 с.
 5. Терещенко Т.В. Теорія організації: навчальний посібник /Т.В.Терещенко. –ХУУП: Хмельницький, 2015. – 335с.
 6. Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади // Об‘єднана територіальна громада в сучасній системі місцевого самоврядування/ О.М. Буханевич, І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко. – Хмельницький, 2018. – 234 с.
 7. Підприємництво як чинник формування потенціалу сталого розвитку територіальних громад / І.Б.Ковтун, Т.В. Терещенко // Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці: монографія; за заг. ред. д.е.н., професора В.П. Синчака. – Хмельницький: ХУУП, 2017. – 350 с. – С. 150-167.
 8. Міжмуніципальне співробітництво як інструмент розвитку громади: навчальне видання /[Уклад. М.І. Войт, Т.В. Терещенко]. – Хмельницький: ЦППК працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій. – 2019. – 80 с. (С.13-36).
 9. Моніторинг та контроль в діяльності старости ОТГ: науково-практичний посібник /Авторський колектив: Баюк М.І., М.І. Войт, Т.В. Терещенко, Синчак В.П., Халавчук О.М., Циц С.В., Требик Л.П., Цимбалюк В.О., Слюсарчук Н.О. /За аг.ред. Баюка М.І. – Хмельницький: ФОП Словіцький М.Я. – 2019. – 204 с.
 10. Терещенко Т.В., Ковтун І.Б., Теоретичні аспекти формування економічного потенціалу територіальної громади: синергетичний аспект. Science, Technologies, Innovations №3(19) 2021. 3-9 p.
Підвищення кваліфікації
 • всеукраїнський семінар-тренінг для викладачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування «Формування громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU», березень-червень 2015 р., м. Київ;
 • тренінг для тренерів «Прямі іноземні інвестиції для регіонального і місцевого розвитку, за сприяння Національного агентства з питань держаної служби, Програми «U-LEAD з Європою», Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 29-31.05.2018 р., м. Київ;
 • тренінг для тренерів «Поглиблена дидактика та методи навчання дорослих», Берлінська академія з публічного адміністрування, за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 05-09.11.2018 р., м. Берлін;
 • навчання з підготовки тренерів-консультантів за Професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого економічного розвитку, за підтримки Проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС/PLEDDG), 21- 26.06.2019 р., м. Київ;
 • тренінг для тренерів «Інструменти співпраці Україна-ЄС задля місцевого та регіонального розвитку», за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 16-18.05.2019 р., м. Київ.
 • тренінг для тренерів «Методи та інструменти співпраці влади і бізнесу для вирішення соціально-економічних проблем», 15-16.06.2021 р., м.Київ.
Дисертація
Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / Т.В. Терещенко ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтегр. України. — К., 2005. — 21 с.
Автореферат дисертації