Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра міжнародного та європейського права

Загальна інформація


Кафедра міжнародного та європейського права створена у 2015 р. Кафедра є базовим структурним підрозділом Університету, що провадить освітню, методичну діяльність і здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження з міжнародного та європейського права, міжнародного економічного права, міжнародного приватного права, порівняльного правознавства, права Європейського Союзу та суміжних галузях, а також здійснює виховну, організаційну та іншу діяльність, визначену чинним законодавством та локальними актами Університету.
На сьогодні на кафедрі працюють 1 доктор юридичних наук, 4 кандидата юридичних наук, 2  доктора філософії з права, 1 професорка та 2 доцента.

Навчальний процес забезпечують:
завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Світлана Володимирівна Лозінська;
професорка кафедри, кандидатка юридичних наук, професорка Олена Юріївна Черняк;
професор кафедри, доктор юридичних наук Вікторія Олександрівна Кожевникова;
доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Роксолана Юріївна Іванова;
доцент кафедри, доктор філософії з права Андрій Миронович Іваницький;
старший викладач кафедри, доктор філософії з прав Алла Юріївна Кірик;
старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук Віталія Анатоліївна Романюк.
Науково-педагогічні працівники кафедри активно здійснюють наукові дослідження, зокрема, на кафедрі виконуються 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.