Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра міжнародного та європейського права

Загальна інформація


Кафедра міжнародного та європейського права створена у 2015 р. Кафедра є базовим структурним підрозділом Університету, що провадить освітню, методичну діяльність і здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження з міжнародного та європейського права, міжнародного економічного права, міжнародного приватного права, порівняльного правознавства, права Європейського Союзу та суміжних галузях, а також здійснює виховну, організаційну та іншу діяльність, визначену чинним законодавством та локальними актами Університету.

Навчальний процес забезпечують:
завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Олена Юріївна Черняк;
доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Роксолана Юріївна Іванова;
доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Світлана Володимирівна Лозінська;
доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Володимир Іванович Нагнибіда;
в.о. старшого викладача кафедри, кандидат юридичних наук Віталія Анатоліївна Романюк;
асистент кафедри Алла Юріївна Кірик.

Науково-педагогічні працівники кафедри активно здійснюють наукові дослідження, зокрема на кафедрі виконуються три дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та одна дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.