Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Черняк Олена Юріївна

ПІБ
Черняк Олена Юріївна
ПІБ (англійською)
OLENA CHERNIAK
Вчене звання
професорка
Науковий ступінь
кандидат юридичних наук
Посада
професорка кафедри
Освіта

Народилась 26.01.1983 р.
Освіта — Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет (2005)

Науково-педагогічна діяльність

2003-2007 рр. — фахівець науково-дослідної частини, керівник загального відділу університету, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін
2007-2011 рр. — викладач, старший викладач кафедри цивільного права та процесу.
2007-2012 рр. — старший науковий співробітник науково-редакційного відділу Науково-дослідної частини.
2011-2015 рр. — доцент кафедри цивільного права та процесу
2015-2016 рр. – доцент кафедри міжнародного та європейського права
2016-2017 рр. – професор кафедри міжнародного та європейського права
З квітня 2017 року – завідувач кафедри міжнародного та європейського права
Тема дисертації: “Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” (12.00.03).
Рік захисту: 2011. Місце захисту: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України.
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор, завідувач лабораторії НДІ приватного права і підприємництва Ю. В. Білоусов.
В 2015 році затверджено тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю «12.00.11 – міжнародне право» «Уніфікація договірного права ЄС в контексті наближення правопорядків України та Європейського Союзу»
Є ученим секретарем спеціалізованої вченої ради К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Координатор Інформаційного центру ЄС (Хмельницький).
 

Сфера наукових інтересів
право Європейського Союзу, контрактне право ЄС, захист прав споживачів
Викладає дисципліни
Вступ до спеціальності «Міжнародне право», Вступ до фаху та основи наукових досліджень, Право Європейського Союзу, Теорія міжнародних бізнестрансакцій
Захист прав споживачів за законодавством України та Європейського Союзу, Європейське контрактне право, Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України
Основні наукові публікації

1.   Білоусов Ю. В., Черняк О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача:  у контексті адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу: монографія К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АпрН України, 2010. 239 с.
2.   Гармонизация договорного права / Белоусов Ю.В., Бек Ю.Б., Дыминская Е.Ю. и др.; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенко, Ю.В. Белоусова. Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. 268 с.
3.   Международные коммерческие сделки / Дыминская Е.Ю., Кибенко Е.Р., Кирвель И.Ю. и др. ; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенка, В.И. Нагнибеды. Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. 524 с.
4.   Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Г. В. Анікіна, Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] ; під ред. У. Хелльманна, Н. Л. Бондаренко-Зелінської. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. 234 с.
5.   The EU Acquis on Intellectual Property Law / comp. O.Cherniak, M.Stefanchuk. K. : ARTEK, 2019. 536 p.
6.   Білоусов Ю.В., Поліщук О.Ю. До питання удосконалення нормативного визначення критеріїв якості товарів (робіт, послуг). Університетські наукові записки. 2005. № 4 (16). С. 78-81.
7.   Поліщук О.Ю. Права споживача при придбанні ним продукції у кредит. Університетські наукові записки. 2007. № 1 (21). С. 131-135
8.   Черняк О.Ю. Класифікація прав споживача за законодавством України та Європейського Союзу. Форум права. 2008. № 2. С. 458-464. URL : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08coytes.pdf
9.   Черняк О.Ю. Питання адаптації законодавстваУкраїни про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу. Механізми забезпечення майнових прав та інтересів в Україні та Європейському Союзі в контексті концепції сталого розвитку : монограф. / за заг. ред О. Д. Крупчана. К. :Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. С. 28-39
10.   Черняк О.Ю. Право споживача на захист в контексті адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС. Університетські наукові записки. 2009. № 4 (32). С. 70-75

Підвищення кваліфікації

У травні 2015 року пройшла стажування в межах TEMPUS-проекту 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) по підготовці та розробці навчального плану по спеціалізації «Економічне право та альтернативне вирішення спорів» у м. Рим (Італія).