Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Лозінська Світлана Володимирівна

ПІБ
Лозінська Світлана Володимирівна
ПІБ (англійською)
SVITLANA LOZINSKA
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат юридичних наук
Посада
завідувач кафедри
Нагороди

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України та нагрудний знак «Відмінник освіти України», Почесна грамотаю Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради, Управління Міністерства внутрішніх справ України у Хмельницькій області та Подяка Прем’єр-Міністра України.
 

Освіта

Народилася 01.02.1974.
У 1997 році закінчила з відзнакою Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста-юриста.
 

Науково-педагогічна діяльність

У 2000 році закінчила аспірантуру в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України» за спеціальністю 12.00.10 – міжнародне право.
З 2001 року працює у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова на посадах старшого викладача, доцента кафедри цивільного права та процесу, згодом на посаді доцента кафедри міжнародного та європейського права. У 2004 році отримала вчене звання доцента. Проходила наукове стажування в Інституті політичних наук Ягеллонського університету у м. Краків (2000 р.) та в Університеті кардинала Стефана Вишинського у м. Варшава (2011 р.), Республіка Польща.
З 2010 року працює за сумісництвом на посаді вченого секретаря університету.

Сфера наукових інтересів
міжнародне право, історія міжнародного права, міжнародне приватне право, римське право.
Викладає дисципліни
«Міжнародне публічне право», «Історія міжнародного права», «Римське право», «Міжнародне приватне право», «Право Європейського Союзу».
Основні наукові публікації

1   Лозінська С. В. Становище жінки в Стародавній Греції та в Римі: окремі порівняльно-правові аспекти / С. В. Лозінська // Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів : монографія / М. В. Бориславська, В. А. Ватрас, С. Д. Гринько  [та ін.]; за заг. ред. С. Д. Гринько. ― Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. ―390 с. – С. 32-51.
2   Лозінська С. В. Античний заповіт як підстава спадкування у Давньоримській державі // Спадкове право: проблеми теорії та практики: монографія / С.Д.Гринько, В.А.Ватрас [ та ін. ] / наук. ред. С.Д.Гринько. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2018. 306 с.
3   Лозінська С. В. Заповіт за римським спадковим правом та його рецепція у право країн періоду Середньовіччя // Університетські наукові записки. 2019. № 1-2 (69-70).

Підвищення кваліфікації

Zaświadczenie 02.04.2011. Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyǹskiego w Warszawie.