Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Іваницький Андрій Миронович

ПІБ
Іваницький Андрій Миронович
ПІБ (англійською)
Andrii IVANYTSKYI
Науковий ступінь
доктор філософії (PhD)
Посада
доцент кафедри
Освіта

Народився 15.06.1993 року.

2015 рік – Хмельницький університет управління таправа, юридичний факультет, бакалавр, спеціальність «Право».
2017 рік – магістратура Хмельницького університету управління та права, юридичний факультет, магістр з правознавства,спеціальність «Міжнародне економічне права та альтернативне вирішенняспорів».
 

Науково-педагогічна діяльність

вересень 2020 року – в.о. асистента кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова;
лютий 2021 року – асистент кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
травень 2021 року - асистент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
У квітні 2021 року в спеціалізованій вченій раді ДФ 70.895.003 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзьковауспішно захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, на тему «Захист права власності юридичних осіб в практиці Європейського суду з прав людини».
 

Сфера наукових інтересів
Розгляд справ Європейським судом з прав людини, захист права власності, міжнародно-правові механізми захисту прав людини
Основні наукові публікації

1. Іваницький А. М. Правова природа майна юридичних осіб у розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. 2018. Т. 29(68), № 2. С. 25-29.
2. Іваницький А. М. Справедлива рівновага як критерій правомірності втручання у право власності юридичних осіб в практиці Європейського суду з прав людини. Альманах міжнародного права. 2018. № 20. С. 33-40.
3. Іваницький А.М. Правомірне втручання у право власності юридичних осіб в практиці Європейського суду з прав людини. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 2. С. 79–82. URL: http://www.pap.in.ua/2_2018/21.pdf
4. Іваницький А.М. Юридична особа як суб’єкт звернення до Європейського суду з прав людини. Правова позиція. 2020. № 2 (27). С. 147-151.
5. Andrii Ivanytskyi, OlenaCherniak. Appeal to the European Court of Human Rights as a form of protection of civil rights. Visegrad journal on human rights. 2020. № 2 (Vol. 3). P. 42-48.
6. Іваницький Андрій. Значення практики Європейського суду з прав людини для вдосконаленнянаціонального цивільногозаконодавства України. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 6 (292). С. 24-28.
7.Іваницький А.М. Правова характеристика міжнародних механізмів захисту прав. Нове українське право. 2021. № 3. С. 308-312.