Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Загальна інформація


Кафедра конституційного, адміністративного  та фінансового права була сформована у 1995 р. (до 1998 р. – кафедра конституційного права України, до 2000 р. – кафедра конституційного та міжнародного права). У 2000 р. шляхом об’єднання кафедри конституційного та міжнародного права із кафедрою адміністративного та фінансового права була утворена нині діюча кафедра.

З 2017 по 2020 рр. та з 2021 р. по теперешній час завідувачем кафедри є д.ю.н., професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України Олександр БУХАНЕВИЧ.
Сьогодні на кафедрі працює 6 докторів юридичних наук, професорів: Олександр БУХАНЕВИЧ, Алла ІВАНОВСЬКА, Семен СТЕЦЕНКО, Ігор САМСІН, Анатолій СУББОТ та Олександр БРИГІНЕЦЬ; 5 кандидатів юридичних наук, доцентів: Ірина ЛИТВИНЕНКО, Ірина СТОРОЖУК, Олена ГАЛУС, Ірина РИЖУК та Роман ГАВРІК; кандидатка юридичних наук Алла ТОКАР; старша викладачка Катерина ВЛАДОВСЬКА та асистентка кафедри Анна ДАНІЛОВА.
Завідувачами кафедри у різні часи були: к.ю.н., заслужений юрист України Любомир БОРИСЛАВСЬКИЙ (1995-1998), к.ю.н., доцент Віталій БАРАНЧУК (1998-2002 рр.), к.і.н., доцент Юрій ТОПОЛЬ (2002-2003 рр.), к.ю.н., доцентка Ірина ЛИТВИНЕНКО (2003-2009 рр.), к.ю.н., доцентка Ольга КОГУТ (2009-2016 рр.), д.ю.н., професор, заслужений юрист України Ігор САМСІН (2020-2021 рр.).
Значний вклад в розбудову університету та кафедри також внесли д.ю.н., професорка, член-кореспондент Національної академії правових наук України Наталія МИРОНЕНКО, к.ю.н., професор Ростислав ОГІРКО. У різні часи на кафедрі працювали д.ю.н. Оксана МУЗИКА-СТЕФАНЧУК, кандидати юридичних наук Олена БИСЬ, Світлана ЛУЧКОВСЬКА, Валерій ХОМА, Тарас ЦИМБАЛІСТИЙ, Наталія ЯНЮК, магістри права Світлана НАЗАРЕНКО, Мирослава БЕРЦЮХ.
Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують  викладання 43 навчальних дисциплін, з них 27 – для здобувачів освітнього ступеня бакалавр, 10 – для здобувачів освітнього ступеня магістр, 6 – для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії.