Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Академічна доброчесність та етика

Практика забезпечення академічної доброчесності в університеті

Давайте разом зробимо світ менше плагіату StrikePlagiarism.com призначений не тільки для виявлення плагіату та тексту, створеного штучним інтелектом, але також навчає, як запобігати помилкам, виправляти їх і покращувати якість і оригінальність написаного тексту.

image-20240507151057-1

Для входу в StrikePlagiarism.com необхідно виконати наступні кроки:

1) Перейти на веб-сторінку www.StrikePlagiarism.com , натиснути кнопку «Вхід» («Log in») та заповнити поля:
Логін: адреса електронної скриньки, яка була використана під час створення облікового запису (домен univer.km.ua)
Пароль: отриманий в автоматично генерованому електронному листі зі скриньки plagiat [at] plagiat.pl

2) Натиснути на червону кнопку «Ввійти» («Sign in») яка знаходиться внизу рядків логін і пароль.


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА Антиплагіатна інтернет-система StrikePlagiarism.com


Корпоративний тестовий акаунт в системі UNICHECK: https://unicheck.com/uk-ua/login

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ В АКАДЕМІЧНИХ ТА НАУКОВИХ ТЕКСТАХ У ХУУП ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

Кодекс академічної доброчесності в ХУУП імені Леоніда Юзькова

Склад комісії з академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Регламент Комісії з академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Наказ про введення в дію рішення вченої ради університету "Про затвердження Кодексу академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова"

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академіної доброчесності

Розширений глосарій термінів та понять ст.42 "Академічна доброчесність" Закону України "про освіту" (від 5 вересня 2017р.)

Нормативні документи українського центру оцінювання якості освіти завантажити https://testportal.gov.ua/normatyvni-dokumenty/

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Лист МОН щодо уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності 

Лист Комісії щодо використання російських академічних текстів

Участь університету у проєкті "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти - Academic IQ»

З 1 вересня 2020 року по 30 червня 2022 року університет взяв участь у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти - Academic IQ», що адмініструвався Американськими Радами з міжнародної освіти за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Участь у проєкті передбачала:

роботу із відділом внутрішнього забезпечення якості освіти,  науково-педагогічними працівниками та адміністрацією для розробки та впровадження інструментів з оцінки і моніторингу академічної доброчесності та якості освіти в університеті;

 удосконалення єдиного системного підходу для реалізації законодавчих ініціатив та вимог щодо академічної доброчесності в університеті;

розвиток та упровадження сучасних методик викладання, практик перегляду та адаптації навчальних програм, що забезпечуватимуть дотримання академічної доброчесності у системі середньої та вищої освіти України.

Окремо представники університету взяли участь у заході «Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти».

Участь у проєкті сприяла удосконаленню застосування найкращих практик в сфері академічної доброчесності та якості освіти в університеті. 

В межах Проєкту було проведено уніфікованого опитування студентів та науково-педагогічних працівників для конкретизації успішності університетських політик та виявлення слабких сторін, за результатами якого внесено зміни в локальні акти.

 

 

 

КОМІСІЯ З ЕТИКИ

Загальна інформація та завдання комісії

Комісія з етики  – колегіальний виборний орган, метою якого є сприяння дотриманню етичних принципів і стандартів та розв’язанню етичних конфліктів між учасниками освітнього процесу. 
Завдання комісії з етики:
– сприяти зміцненню довіри, партнерським відносинам між учасниками освітнього процесу, консолідації університетської спільноти; 
– налагоджувати діалог і досягати згоди шляхом об’єктивного та принципового обговорення складних етичних ситуацій; 
– консультувати в ситуаціях, які викликають невпевненість у їх етичності, та щодо дій, які можуть призвести до порушень норм цього Кодексу;
 – надавати експертні оцінки щодо етичності дій і поведінки учасників освітнього процесу та рекомендацій щодо застосування санкцій за порушення цього Кодексу;
 – розробляти рекомендації щодо покращення культури поведінки учасників освітнього процесу та поширення етичних цінностей, принципів та стандартів; 
 – спільно з керівництвом Університету організовувати та проводити різні форми зустрічей, тренінгів, лекцій з етичних проблем та поширення етичних цінностей, принципів та стандартів.

Склад комісії

Склад комісії з етики:

Павло ІЖЕВСЬКИЙ, професор кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій, доктор економічних наук, професор - голова комісії;

Ірина СТОРОЖУК, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, кандидат юридичних наук, доцент;

Надія БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКА, професор кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, Ph.D., доцент, медіатор;

Олена ШКОЛЬНИК, практичний психолог, асистент кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання;

Вячеслав ВОЛОСКО, керівник навчального відділу факультету управління та економіки;

Алла ЧАЙКОВСЬКА, голова Студентської ради;

Діана СІРА, секретар Студентської ради, голова соціального департаменту Студентської ради.

Етичний кодекс

Етичний кодекс ХУУП імені Леоніда Юзькова

Завантажити презентацію Етичний кодекс ХУУП імені Леоніда Юзькова

Порядок вирішення питань, пов'язаних з
порушенням норм Етичного кодексу 

Завантажити тут

Запобігання проявам корупції