Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Досягнення кафедри

2022

Науково-педагогічні працівники кафедри стали авторами (співавторами) монографій:
1.    Адміністративне право та адміністративний процес України в умовах воєнного стану: колективна монографія. За заг. ред. В. Курила, В. Галунька. Київ, 2022. (передано до друку) (Буханевич О.М., Івановська А.М.);
2.    Єдиний медичний простір України: правовий вимір: монографія  за заг. ред. С.Г. Стеценка. – Харків: Право, 2022. – 672 с. (Стеценко С.Г.);
3.    Галунько В., Ситников О., Стеценко С. та ін. Адміністративний процес в Україні: колективна монографія; за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Київ, 2022. 786 с. (Стеценко С.Г.).
Науково-педагогічні працівники кафедри стали авторами (співавторами) навчальних посібників, підручників, науково-практичних коментарів:
1.    Захист прав та інтересів особи в умовах воєнного стану та у післявоєнний період: довідник. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. Хмельницький 2022. (передано до друку) (Буханевич О. М., Івановська А. М., Гаврік Р.О., Литвиненко І.Л., Сторожук І.П., Галус О.О., Рижук І.В., Токар А.М., Данілова А.В.).
Опубліковано (подано до друку) 26 наукових публікацій, з них:
-    3 статей у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science;
-    23 статей у вітчизняних фахових виданнях.
Одержано 2 заявки на видачу охоронних документів.
Науково-педагогічні працівники кафедри виступили з 73 доповідді на конференціях та інших наукових заходах, 48 тез доповідей було опубліковано.
Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у 33 конференціях та інших наукових заходах, з них:
-    міжнародних – 16;
-    всеукраїнських - 14; 
-    університетських – 1;
-    регіональних – 2. 
Колектив кафедри виступив співорганізатором:
- V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Правові засади організації та здійснення публічної влади» (17 червня 2022 року);
- Науково-практичного круглого столу «Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення», присвячений 74-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини, (9 грудня 2022 року);
- Наукового  круглого столу «Актуальні проблеми організації та здійснення публічної влади в Україні» (28 квітня 2022 року). 
Також науково-педагогічні працівники кафедри брали участь в організації та проведенні:
- Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи» (Буханевич О.М.);
- ХХVІ щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів (12 березня 2022 року) (Буханевич О.М.);
- Щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова присвяченої 30-річчю Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (6 травня 2022 р.) (Буханевич О.М.);
- Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні» (м. Хмельницький, 7 грудня 2022 року) (Буханевич О.М.);
- ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» (м. Київ, 24 червня 2022 р.). К.: Університет «Україна», 2022.  (Бригінець О.О.)
Науково-педагогічні працівники кафедри є членами спеціалізованих рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, беруть участь у їх засіданнях:
- Спеціалізована вчена рада Д 70.895.02 в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова  (Наказ МОН від 10.10.2022 року №894) (Буханевич О.М., Івановська А.М., Самсін І. Л., Суббот А.І., Бригінець О.О.);
- Спеціалізована вчена рада Д 26.236.01 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (Наказ МОН від 10.10.2022 року №894) (Буханевич О.М.);
- Спеціалізована вчена рада Д 26.001.04 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Наказ МОН від 10.10.2022 року №894) (Стеценко С. Г.);
- Спеціалізована вчена рада ДФ 70.895.018 в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова  (наказ Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова № 396 від 29.08.2022 року) (Івановська А.М., Бригінець О.О., Рижук І.В.);
- Спеціалізована вчена рада ДФ 70.895.019 (наказ Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова № 396 від 29.08.2022 року) (Івановська А.М., Бригінець О.О., Сторожук І.П.);.
- Спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 35.052.19 в Національному університеті «Львівська політехніка» (Самсін І.Л., Суббот А.І.).
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють керівництво аспірантами: Буханевич О.М. – 7, Івановська А.М. – 4,  Самсін І.Л. – 6, Стеценко С.Г. – 1, Суббот А.І. – 1, Бригінець О.О. – 4, Литвиненко І.Л. – 1, Сторожук І.П. – 3, Галус О.О. – 3, Рижук І.В. – 1, Токар А.М. - 1.
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють керівництво здобувачами наукового ступеня доктора юридичних наук: Буханевич О.М. – 1, Івановська А.М. – 1. 
Науково-педагогічні працівники кафедри виступили науковими керівниками кандидатів наук (доктора філософії), які захистилися в звітний період: Буханевич О.М. – 1, Сторожук І.П. – 1.
Науково-педагогічні працівники кафедри виступають у якості офіційних опонентів, рецензентів:
1) Бригінець О.О.:
- Рецензент по роботі Ратушної Сабіни Ігорівни «Право спільної сумісної власності на земельну ділянку». м.Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, лютий 2022 року.
- Рецензент по роботі Кізляр Валентини Бшарівни «Інформаційне законодавство в механізмі правового регулювання відносин». м.Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 21.10. 2022 року.
- Рецензент по роботі Марцинкевича Віталія Анатолійовича «Правове регулювання оподаткування пасивних доходів фізичних осіб в Україні». м.Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 28.10. 2022 року.
- Голова спеціалізованої вченої  ради по роботі Бойченюка Івана Васильовича «Застосування ефективних засобів захисту земельних прав громадян України в адміністративному судочинстві». м.Хмельницький, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, грудень 2022 року.;
2) Сторожук І.П.:
-    рецензент по дисертації Марцинкевича Віталія Анатолійовича на тему «Правове регулювання оподаткування пасивних доходів фізичних осіб в Україні», поданої на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі 08 Право за спеціальністю 081 Право, спеціалізована вчена рада ДФ 70.895.019 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.
Членство в  редколегіях.  Самсін І.Л., Буханевич О.М., Івановська А.М., Бригінець О.О.  – члени редакційної колегії Часопису Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки»; Буханевич О.М. – член редакційної колегії журналів «Наука і правоохорона», «Інформація і право», «Економіка та митно-правові відносини» та член Наукової ради Збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування»; Бригінець О.О. – член редакційної колегії наукового фахового видання «Економіка. Фінанси. Право».
Науково-педагогічні працівники здійснили підготовку:
-    Експертного висновку теми фундаментальної науково-дослідної роботи Місцеве самоврядування в Україні в механізмі післявоєнного відновлення та розвитку України (виконується Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України) (Івановська А.М.);
-    Висновка експерта у галузі права щодо питань, порушених у зверненні  товариства з обмеженою відповідальністю «ДІЛОР КОНСАЛТИНГ ЮКРЕЙН» (Бригінець О.О.).
Івановська А.М. здійснила рецензування 1 монографії  та 1 підручника, Бригінець О.О. - 2 монографії  та 4 навчальних посібників.
Керівництво науковою роботою студентів. 
У 2022 році кафедра організовувала та провела такі міжнародні, всеукраїнські та регіональні заходи за участю студентів:
-    британські парламентські дебати на тему «Скасування ПДВ на продукти харчування» (спільно з Дискусійним клубом Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова) 10.02.2022 року;
-    до Всесвітнього дня соціальної справедливості було організовано декламування вірша, написаного студенткою нашого університету Анастасією Кобильник;
-    британські парламентські дебати на тему «Впровадження єдиної державної мови» 21.02.2022 року;
-    британські парламентські дебати прискореного формату, що були приурочені до Дня Конституції України 27.06.2022 року;
-    дебатна школа (спільно з МГО «Молодіжне товариство Хмельниччини» та Лігою студентів Асоціації правників України);
-    судові дебати формату Європейського суду з прав людини» (спільно із кафедрою кримінального права та процесу) 28.08.2022 року;
-    міжнародний захід «Дебатний турнір від дебатної школи «Words have power» 10 вересня 2022 року;
-    всеукраїнський захід «Вікторина» 14.09.2022 року;
-    науковий конкурс «Децентралізація та її перспективи»  (спільно з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та МГО «Молодіжне товариство Хмельниччини» 26.09.2022-09.10.2022 року;
-    судові дебати «Ратифікація Стамбульської конвенції» 25.11.2022 року.
При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки: 
-    Проблеми конституційного та муніципального права, 75 студентів у 2021-2022 н.р., 17 студенів у першому семестрі 2022-2-23 н.р., 32 доповіді, 9 засідань (керівники: Івановська А.М., Литвиненко І.Л., Галус О.О., Рижук І.В., Владовська К.П.); 
-    Актуальні проблеми адміністративного процесу, адміністративного судочинства та міграційного права, 28 студентів, 27 доповідей, 8 засідань (керівник: Гаврік Р.О.);
-    Актуальні проблеми адміністративного права, 25 студентів, 5 засідань (керівник: Токар А.М.); 
-    Актуальні питання митного права, 5 студентів і 6 засідань (керівник Сторожук І.П.).
Щороку студенти, які беруть участь в роботі наукових гуртків, стають учасниками міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, інших наукових заходів, а також публікують свої доповіді в збірниках тез конференцій. Так, у 2022 році науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали керівництво наукової роботою студентів, які підготували: 5 доповідей на всеукраїнські та міжнародні конференції та 37 доповідь на внутрішньо вузівські конференції.
Методична робота. Колектив кафедри проводить постійну роботу по розробці та оновленню навчально-методичного забезпечення по кожній дисципліни, закріпленій за кафедрою. Так, за 2022 рік було розроблено 1 робочу програму, 11 навчально-методичних матеріалів. Кафедрою вчасно оновлюється тематика курсових робіт, зміст екзаменаційних та залікових  білетів з навчальних дисциплін кафедри. 
Організаційно-виховна та профорієнтаційна робота. 
Щорічно кафедра організовує Науковий круглий стіл на тему «Актуальні питання організації та здійснення публічної влади в Україні» за участю здобувачів вищої освіти та учнів загальноосвітніх шкіл.
Підвищення кваліфікації та відзнаки.
У поточному році професору кафедри, д.ю.н. Івановській А.М.  присвоєно вчене звання професора. 
У поточному році пройшли підвищення кваліфікації:
- Івановська А.М. та Галус О.О. у Волинському національному університеті імені Лесі Українки Сертифікати №341-п/к та №330-п/к. Сертифікована програма професійної підготовки на семінарі-тренінгу «Особливості захисту наукових досліджень у спеціалізованих вчених радах в умовах воєнного стану»№;
- Бригінець О.О. у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна". Сертифікат № 147. Програма підвищення кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному навчанні на тему: «Створення та адміністрування електронного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle»; у ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян». Підвищення  кваліфікації:"The use of distance tools of learning for training of specialists of such specialities as psychology and law enforcement activity on the example of zoom and moodle platforms".
- Токар А.М.     у Хмельницькому університеті управління та права ім. Леоніда Юзькова. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних прцівників з ефективним використанням інформаційнго-телекомунікаційних технологій та цифрових інструментів №64/22;    
- Владовська К.П.     у ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА. Дистанційний вебінар на тему «Індивідуалізація: принципи та методи навчання»; у ГО «Вектор прав людини». Вебінар на тему «Історія та сучасний стан міжнародного права щодо біженців».            
У рейтингу науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова за результатами професійної діяльності за 2021-2022 навчальний рік Івановська Алла Миколаївна, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, зайняла 1 місце, Бригінець Олександр Олексійович, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, зайняв 3 місце.
Серед кафедр 1 місце посіла кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права.

2021

Професор кафедри Івановська А.М. 26.02.2021 р. у спеціалізованій вченій раді Д. 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право та 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Конституційний контроль в системі державного контролю: теоретико-правові та праксеологічні засади».
Старший викладач кафедри Токар А.М. 24.04.2021 р. у спеціалізованій вченій раді К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Правове забезпечення реалізації форм місцевого управління».
Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами (співавторами) монографій:
1.    Буханевич О.М., Пилипчук В.Г., Доронін І.М. Новітні виклики й загрози національній безпеці та правопорядку в інформаційній сфері та кіберпросторі. Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку : монографія / редкол. : О.В. Петришин (голова редкол.), Н.С. Кузнєцова (заступник голови редкол.) [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2021. С. 254-268.
2.    Івановська А.М. Конституційний контроль в системі державного контролю : монографія.  Харків : Право, 2020. 485 с.
3.    Адміністративне судочинство України: витоки, реалії та перспективи. Правова наука України: сучасний стан, виклики, перспективи розвитку: монографія / редкол.: О.В. Петришин (голова редкол.), В.А. Журавель (заст. голови редкол.), Н.С. Кузнєцова (заст. голови редкол.) [та ін.]: Нац. акад. прав. наук України. – Харків: Право, 2021. – 680 с. С.382–395. (Стеценко С.Г.)
4.    Challenges and opportunities of the modern risk society: socio-cultural, economic and legal aspects: monograph; Editors N. Varha, B. Hvozdetska. Praha: OKTAN PRINT, 2021, 169 р. (Бригінець О.О.)
5.    Правове забезпечення фінансової безпеки України: монографія / Білоус В.Т., Бригінець О.О., Драган О.В., Касьяненко Л.М. та ін. Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. 428 с. (Бригінець О.О.)
6.    Петреченко С. А., Гаврік Р. О. Інститут права власності на українських землях у складі Російської імперії та Австро-Угорської імперії наприкінці XVIII – на початку ХІХ століть: монографія.  Київ: Видавництво «Людмила», 2021. 208 с. 
Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами (співавторами) навчальних посібників, підручників, науково-практичних коментарів:
1.    Буханевич О. М., Івановська А. М. Адміністративні послуги /  Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін. ; за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. С. 168-202.
2.    Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В.Галунько, П.Діхтієвський, О.Кузьменко та ін. ; за ред. В.Галунька, О.Правоторової. Видання четверте. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021.  656 с. (Стеценко С.Г.)
3.    Загальні положення медичного права. Медичне право: підручник/ за заг.ред. д.ю.н., проф. С.Б.Булеци; д.ю.н., доцента М.В.Менджул. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. – С.554-568. (Стеценко С.Г.)
4.    Господарське право України: навчальний посібник / Аванесян Г.М., Бова Є.Ю., Бригінець О.О. та ін.; за заг. ред. Терещенка А.Л. К.: Університет «Україна», 2021. 339 с. (Бригінець О.О.)
5.    Фінансове право України (загальна частина): навчальний посібник / Л.М. Касьяненко, Т.О. Мацелик, Н.Б. Новицька, О.О. Бригінець та ін. Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. 234 с. (Бригінець О.О.)
6.    Петреченко С. А., Гаврік Р. О., Король М. О. Законодавство України, яке регулює права та пільги учасників бойових дій: навчальний посібник. Київ: Видавництво «Людмила», 2021. 547 с.
Опубліковано (подано до друку) 53 наукових публікацій, з них:
-    17 статей у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science;
-    3 статті у зарубіжних наукових виданнях;
-    32 статей у вітчизняних фахових виданнях
-    1 статті в інших виданнях.
Одержано 3 заявки на видачу охоронних документів.
Науково-педагогічні працівники кафедри виступили з 99 доповіддю на конференціях та інших наукових заходах, 81 теза доповідей було опубліковано.
Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у 55 конференціях та інших наукових заходах, з них:
-    міжнародних – 39;
-    всеукраїнських -12; 
-    університетських – 1;
-    регіональних – 3. 
Колектив кафедри виступив співорганізатором:
- ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Правові засади організації та здійснення публічної влади», 2 – 6 березня 2021 року;
- Науково-практичного круглого столу «Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення», присвячений 73-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини, 10 грудня 2021 р. –  м. Хмельницький – ХУУП імені Леоніда Юзькова. 
Також науково-педагогічні працівники кафедри брали участь в організації та проведенні:
- Міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 року) (Буханевич О.М. Івановська А.М.);
- І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти» (м. Хмельницький, 25 листопада 2021 року) (Буханевич О.М.);
- Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні» (м. Хмельницьктий, 7 грудня 2021 року) (Буханевич О.М.);
- ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» (м. Київ, 12–13 травня 2021 р.) (Бригінець О.О.)
Науково-педагогічні працівники кафедри є членами спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій, беруть участь у їх засіданнях:
- Самсін І.Л. – спеціалізованих вчених рад К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова та Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка»;
- Стеценко С.Г. – спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України;
- Суббот А.І. – спеціалізованої вчених рад К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова та Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка»;
- Бригінець О.О. – спеціалізованих вчених радах К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова та  Д 27.855.02 у НУДПСУ, м. Ірпінь;
- Сторожук І.П. – спеціалізованої вченої ради  К 70.895.02  Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють керівництво аспірантами: Самсін І.Л. – 3, Буханевич О.М. – 6, , Стеценко С.Г. – 2, Суббот А.І. – 3, Бригінець О.О. – 4, Івановська А.М. – 3, Литвиненко І.Л. – 1, Сторожук І.П. – 3, Галус О.О. – 1, Рижук І.В. – 1.
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють керівництво здобувачами наукового ступеня доктора юридичних наук: Буханевич О.М. – 1, Івановська А.М. – 1. 
Науково-педагогічні працівники кафедри виступили науковими керівниками доктора наук, що захистився в звітний період: Буханевич О.М. – 1.
Науково-педагогічні працівники кафедри виступили науковими керівниками кандидатів наук (доктора філософії), які захистилися в звітний період: Бригінець О.О. -2, Сторожук І.П. – 1.
Науково-педагогічні працівники кафедри виступають у якості офіційних опонентів:
1) Самсін І.Л.:
 - офіційний опонент по дисертації Скочиляс-Павлів Ольги Василівни «Теорія і практика вирішення спорів адміністративними судами України щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (спеціалізована вчена рада Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка»);
- офіційний опонент по дисертації Марушія Олексія Антоновича «Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади: адміністративно-правова характеристика», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право; інформаційне право (спеціалізована вчена рада Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка»);
2) Івановська А.М.:
- офіційний опонент по дисертації Звоздецької Ірини Володимирівни «Конституційно-правове регулювання парламентських процедур в Україні: питання теорії та практики», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 — конституційне право; муніципальне право (спеціалізована вчена рада Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет»);
3) Суббот А.І.:
-    офіційний опонент по дисертації Чорнописької Вікторії Зіновіївни «Адміністративно-правові гарантії діяльності релігійних організацій в Україні», , поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (спеціалізована вчена рада Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка»);
-    офіційний опонент по дисертації Назар Юрія Степановича «Теорія та практика протидії порушенням бюджетного законодавства», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (спеціалізованої вченої раді Д 35.140.02 у ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»);
-    офіційний опонент по дисертації Комарницької Ірини Іванівни «Профілактика правопорушень у фінансово-економічній сфері засобами адміністративного права», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (спеціалізована вчена рада Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка»);
- офіційний опонент по дисертації Кропивницького Миколи Олександровича «Бюджетне та позабюджетне фінансування соціального забезпечення  громадян України: адміністративно-правовий аспект», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право; інформаційне право (спеціалізована вчена рада Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка»);
- офіційний опонент по дисертації Кисельова Максима Євгеновича «Адміністративно-правове регулювання діяльності приватних виконавців», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право; інформаційне право (спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.036 ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана");
- офіційний опонент по дисертації Ледвій Олени Іванівни «Правові та організаційні засади запобігання правопорушенням у сфері страхування в Україні»,  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право; інформаційне право (спеціалізована вчена рада Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка»);
4) Бригінець О.О.:
- офіційний опонент по дисертації Небесної Маргарити Олегівни «Адміністративні акти контролюючих органів в сфері оподаткування», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право; інформаційне право (спеціалізована вчена рада К 26.503.01  Науково-дослідному інституті публічного права);
- офіційний опонент по дисертації Березенко Ірини Віталіївни «Реалізація захисної функції у податково-деліктному провадженні» (спеціалізована вчена рада ДФ 26.888.02 Академії праці, соціальних відносин і туризму Федерації професійних спілок України);
- офіційний опонент по дисертації Терещенко Олексій Андрійович «Публічне адміністрування електронного врядування судової влади в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право; інформаційне право (спеціалізована вчена рада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права);
- офіційний опонент по дисертації Рарицької Вікторії Борисівни «Асиметричність податкового права держави», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право; інформаційне право (спеціалізована вчена рада К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова);
5) Сторожук І.П.:
-    офіційний опонент по дисертації Шевчука Михайла Олександровича «Правове регулювання інформаційних відносин, пов’язаних зі справлянням податку на майно в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право; інформаційне право (спеціалізована вчена рада К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова);
-    офіційний опонент по дисертації Демчик Надії Петрівни «Правовий інститут примусового повернення і видворення іноземців та осіб без громадянства органами державної прикордонної служби України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право; інформаційне право (спеціалізована вчена рада К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова);
6) Гаврік Р.О.:
- офіційний опонент по дисертації Скіченко Альони Анатоліївни «Розгляд судом справ про захист особистих немайнових прав подружжя»,  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право  (Спеціалізована вчена рада Д 20.149.01 Приватного вищого навчального закладу «Університет Короля Данила»).
Членство в  редколегіях.  Самсін І.Л., Буханевич О.М., Івановська А.М., Бригінець О.О.  – члени редакційної колегії Часопису Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки»; Буханевич О.М. – член редакційної колегії журналів «Наука і правоохорона», «Інформація і право», «Економіка та митно-правові відносини» та член Наукової ради Збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування»; Бригінець О.О. – член редакційної колегії наукового фахового видання «Економіка. Фінанси. Право».
Науково-педагогічні працівники здійснили підготовку:
-    Висновка експерта у галузі права щодо питань, порушених у зверненні  товариства з обмеженою відповідальністю «ДІЛОР КОНСАЛТИНГ ЮКРЕЙН» (Бригінець О.О.)
-    Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова у 2022 році (Токар А.М.);
-    проекту локального нормативного акту університету «Стратегія інтернаціоналізації» (Данілова А.В.).
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали рецензування авторефератів дисертацій: 
1. Самсін І.Л. 2 авторефератів:
- автореферат дисертації Подкопаєва Сергія Васильовича на тему «Теоретико-правові засади модернізації прокуратури в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»;
- автореферат дисертації Материнко Марини Олександрівни на тему «Організаційно-правові основи звільнення судді з посади», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – «Судоустрій; прокуратура та адвокатура». 
2. Буханевич О.М.  2 авторефератів:
-    автореферат дисертації Радишевської Олесі Ростиславівни на тему «Європеїзація адміністративного права України: питання теорії та практики», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
- автореферат дисертації Яворського Івана Івановича на тему «Процесуальні норми бюджетного права», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
2. Івановська А.М. 1 автореферату:
- автореферат дисертації Худика Андрія Мирославовича на тему «Конституціоналізація публічних фінансів: зарубіжний досвід та українська модель»,  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.
3. Суббот А.І. 6 авторефератів:
- автореферат дисертації Журавля Ярослава Володимировича на тему «Адміністративно-правове забезпечення децентралізації органів виконавчої влади в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;
- автореферат дисертації Банаха Сергія Володимировича на тему «Сучасна концепція адміністративно-правового забезпечення функціонування органів прокуратури України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;
- автореферат дисертації Чорної Валерії Вікторівни на тему «Адміністративно-правове регулювання патронатної служби державних органів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
- автореферат дисертації Манюк Галини Василівни на тему «Адміністративно-правові засади організації і функціонування університетів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
- автореферат дисертації Мацько Віти Андріївни на тему «Адміністративно-правове забезпечення соціальних прав учасників операції Об’єднаних сил в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
- автореферат дисертації Борисової Юлії Володимирівни на тему:  «Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
4. Бригінець О.О. 2 авторефератів:
- автореферат дисертації Атаманчук Наталії Іванівни на тему «Правове регулювання непрямого оподаткування в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;
- автореферат дисертації Муляр Галини Володимирівни на тему «Адміністративно-правове забезпечення реалізації права на охорону здоров’я», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Буханевич О.М. здійснив рецензування 1 науково-популярного видання «Українська політична еліта: «булава» або зрада» (автор – кандидат юридичних наук, суддя Господарського суду Хмельницької області Крамар Сергій Іванович)
Івановська А.М. здійснила рецензування 1 навчального посібника (Стеньгач Н.О.: Історія держави і права провідних країн Азії в Новітню епоху (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)).
Бригінець О.О. здійснив рецензування 1 монографії (Артішевський А. Е. «Калокагатія політико – правових інститутів. Політико – правовий аналіз». К., 2021) та 1 навчального посібника (Кадала В. В., Гузенко О. П. Організація діяльності підрозділів митної служби України : навчальний посібник / за заг. ред. С. С. Вітвіцького. Кривий Ріг : ДонДУВС, 2021. 283 c.).
Галус О.О. здійснила рецензування 1 навчально-методичного посібника (Кожушко О. О. Адміністративне право : навчально-методичний посібник.  К. : Університет «Україна», 2021. 164 с.)
Керівництво науковою роботою студентів. 
При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки: 
-    «Проблеми конституційного та муніципального права» (керівники: Івановська А.М., Литвиненко І.Л., Галус О.О., Рижук І.В., Владовська К.П.); 
-    «Актуальні проблеми адміністративного права» (керівники: Токар А.М., Данілова А.В.); 
-    «Актуальні проблеми податкового права України» (керівник Сторожук І.П.)
-    «Актуальні проблеми фінансового права 9 студентів» (керівники Сторожук І.П., Токар А.М.).
Щороку студенти, які беруть участь в роботі наукових гуртків, стають учасниками міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, інших наукових заходів, а також публікують свої доповіді в збірниках тез конференцій. Так, у 2021 році науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали керівництво наукової роботою студентів, які підготували: 1 роботу на конкурс, 10 доповідей на всеукраїнські та міжнародні конференції, 31 доповідь на внутрішньо вузівські конференції.

2020

Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами (співавторами) монографій:
1.    Актуальні проблеми права України та Польщі: монографія / Київський університет права НАН України ; за заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького та проф. А. Шміта.  Київ: Талком, 2020.  312 с. (Бригінець О.О.).
2.    Правове забезпечення фінансової безпеки України: монографія; за ред. В.Т. Білоус, О.О. Бригінець, Л.М. Касьяненко. Ірпінь, 2020. (прийнята до друку).
Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами (співавторами) навчальних посібників, підручників, науково-практичних коментарів:
1.    Буханевич О.М. Електронні адміністративні послуги / Велика українська юридична енциклопедія : у 20. Т. 5 : Адміністративне право / редкол.: Ю. П. Битяк (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 960 с., С. 347-350.
2.    Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення / за заг. ред. С.В. Пєткова (Стеценко С.Г., Суббот А.І.);
3.    Велика Українська юридична енциклопедія. Т. 6 (Фінансове право). Харків, «Право», 2020 (Суббот А.І.).
4.    Конституційне право України та зарубіжних країн: практикум для курсантів спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»: навчальний посібник / Роман ГАВРІК, Світлана ПЕТРЕЧЕНКО, Катерина ВЛАДОВСЬКА, Ольга ЦАРЕНКО, Олена ШЕВЧУК. Хмельницький: В-цтво НАДПСУ, 2020. 102 с.
5.    Буханевич О.М. здійснив доопрацювання підручника: Адміністративне право України. Повний курс : підручник / за ред. А. Галунька, О. Правоторової. Видання третє. Київ : Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с.
6.    Стеценко С.Г. здійснив доопрацювання підручника: Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін. ; за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Видання третє. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020.  584 с.
Опубліковано (подано до друку) 23 наукових публікацій, з них:
-    7 статей у наукометричній базі даних Scopus та 1 стаття у наукометричній базі даних Web of Science;
-    3 статті у зарубіжних наукових виданнях;
-    10 статей у вітчизняних фахових виданнях
-    2 статті в інших виданнях.
Науково-педагогічні працівники кафедри виступили з 91 доповіддю на конференціях та інших наукових заходах, 70 тез доповідей було опубліковано.
Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у 52 конференціях та інших наукових заходах, з них:
-    міжнародних – 32;
-    всеукраїнських -17; 
-    університетських – 1;
-    регіональних – 2. 
Колектив кафедри виступив співорганізатором:
- ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Правові засади організації та здійснення публічної влади», 28 лютого – 02  травня 2020 року;
- Науково-практичного круглого столу «Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення», присвячений 72-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини, 10 грудня 2020 р. –  м. Хмельницький – ХУУП імені Леоніда Юзькова. 
Також науково-педагогічні працівники кафедри брали участь в організації та проведенні:
- Міжнародної науково-практичної  конференції  (із заочною формою участі) «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання»  м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 року, ХУУП імені Леоніда Юзькова (Самсін І.Л.).
Науково-педагогічні працівники кафедри є членами спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій, беруть участь у їх засіданнях:
- Самсін І.Л. – спеціалізованих вчених рад К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова та Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка»;
- Стеценко С.Г. – спеціалізованих вчених рад Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України та Д 17.051.07 Запорізького національного університету;
- Суббот А.І. – спеціалізованої вчених рад К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова та Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка»;
- Бригінець О.О. – спеціалізованих вчених радах К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова та  Д 27.855.02 у НУДПСУ, м. Ірпінь;
- Сторожук І.П. – спеціалізованої вченої ради  К 70.895.02  Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють керівництво аспірантами: Буханевич О.М. – 4, Самсін І.Л. – 5, Стеценко С.Г. – 4, Суббот А.І. – 5, Бригінець О.О. – 4, Івановська А.М. – 3, Литвиненко І.Л. – 1, Сторожук І.П. – 3, Галус О.О. – 1, Рижук І.В. – 1.
Буханевич О.М. здійснює наукове консультування 2 здобувачів наукового ступеня доктора юридичних наук.
Науково-педагогічні працівники кафедри виступають у якості офіційних опонентів:
1) Буханевич О.М.:
 - офіційний опонент по дисертації Тернущака Михайла Михайловича «Адміністративний процес у публічному адмініструванні поданої на здобуття наукового ступеня кандидати юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і процес;  фінансове право; інформаційне право;
2) Стеценко С.Г.:
- офіційний опонент по дисертації Кроленка Дмитра Юрійовича «Адміністративно-правове забезпечення управління проектами регіонального розвитку», поданої на здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 081 Право;
-    офіційний опонент по дисертації Гарасимів Оксани Юріївни  «Вплив практики Європейського суду з прав людини на вдосконалення правозахисного законодавства в Україні (загальнотеоретичний аспект)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидати юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія  та історія держави і права; історія політичних та правових учень;
- офіційний опонент по дисертації Бєлінгіо Валерії Олександрівни «Організаційно-правові засади захисту прав громадян суб'єктами публічної адміністрації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидати юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
3) Суббот А.І.:
- офіційний опонент по дисертації Мельниченко Богдани Богданівни «Адміністративно-правове забезпечення публічного управління: європейські стандарти та їхня адаптація в Україні»,  поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;
4) Бригінець О.О.:
- офіційний опонент по дисертації Дем’янчука Юрія Вікторовича «Адміністративно-правові засади запобігання і протидії корупції у системі державної служби України»,  поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Членство в  редколегіях.  Литвиненко І.Л., Буханевич О.М.  – члени редакційної колегії Часопису Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки»; Буханевич О.М. – член редакційної колегії журналів «Наука і правоохорона», «Інформація і право», «Економіка та митно-правові відносини» та член Наукової ради Збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування»; Стеценко С.Г. є членом редколегій журналів «Юридична наука», «Журнал східноєвропейського права», «Медичне право», «Правовий вісник Української академії банківської справи», «Публічне право», «Право України», «Вісник Запорізького національного університету» (серія «Юридичні науки»); Бригінець О.О. – член  редакційної колегії наукового журналу «Ірпінський юридичний часопис».
Науково-педагогічні працівники здійснили підготовку:
-    Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (Литвиненко І.Л.);
-    Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та науковими працівниками, для участі у виборах ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (Литвиненко І.Л.);
-    Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (Литвиненко І.Л.);
-    Регламенту Комісії з академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (Сторожук І.П.);
-    Положення про систему запобігання академічному плагіату в академічних та наукових текстах у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (Сторожук І.П.).
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали рецензування авторефератів дисертацій: 
1. Буханевич О.М.  1 автореферат:
-    автореферат дисертації Гуріна Дмитра Миколайовича  на тему: «Адміністративно-правове забезпечення статусу біженця в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
2. Стеценко С.Г. 2 авторефератів:
-    автореферат дисертації Голобутовського Романа Зіновійовича «Адміністративно-правові засади публічної служби в органах судової влади в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 
-    автореферат дисертації Тиліпської Ольги Юріївни «Правовий механізм забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні: адміністративно-правовий аспект», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
3. Суббот А.І. 5 авторефератів:
- автореферат дисертації Білої Вікторії Русланівни «Правові форми публічного адміністрування в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;
- автореферат дисертації Стасюка Олександра Леонідовича «Адміністративно-правове забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
- автореферат дисертації Котормуса Тараса Ігоровича «Адміністративно-правові гарантії захисту права власності громадян України в районах проведення операції Об’єднаних сил», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
- автореферат дисертації Павлюк Наталії Михайлівни «Національна поліція України як суб’єкт адміністративно-правового захисту права власності», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
- автореферат дисертації Кихтюка Романа Миколайовича «Правові засади процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
Бригінець О.О. здійснив рецензування 1 монографії (Смерницький Д.В. Науково-технічна діяльність: адміністративно-правове регулювання в України : монографія. Вінниця. 2020. 572 с.), 1 підручника (Фінансове право: підручник / [В.В. Кадала, В.С. Котковський, О.П. Гузенко, В.В.Шеховцова]; за заг. ред. С.С.Вітвіцького. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2020.   520 c.) та 1 навчально-методичного посібника (Навчально-методичний посібник з трудового права України. За ред. П.О. Ізуїти. К, 2020. 262 с.).
Івановська А.М. здійснила рецензування 1 навчального посібника: Адміністративне право: практикум для курсантів спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». Кол. авторів: О.Царенко, Р. Гаврік,       С. Петреченко, О. Шевчук. Хмельницький : Вид-во Національної академії державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2020.
Керівництво науковою роботою студентів. 
При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки: 
- «Проблеми конституційного та муніципального права» (керівники Івановська А.М., Галус О.О., Рижук І.В., Владовська К.П.); 
- «Проблеми адміністративного права та процесу» (керівник Берцюх М.З.); 
- «Актуальні проблеми фінансового права» (керівник Токар А.М.).
Щороку студенти, які беруть участь в роботі наукових гуртків, стають учасниками міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, інших наукових заходів, а також публікують свої доповіді в збірниках тез конференцій. Так, у 2020 році науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали керівництво наукової роботою студентів, які підготували: 2 роботи на конкурси, 35 доповідей на всеукраїнські та міжнародні конференції, 35 доповідей на внутрішньо вузівські конференції.
Берцюх М.З., старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, продовжила виконувати обов’язки уповноваженого представника  ЗВО з контактів зі Стипендіальною програмою "Завтра.UA" Фонду Віктора Пінчука. Зокрема,  відповідно до договору інформація про конкурс Стипендіальної програми "Завтра.UA" 2020/2021 розміщена на сайті університету, на сторінці університету в Facebook, а також поширена серед студентів і науково-педагогічних працівників університету. Крім того, 18 листопада 2020 року була проведена онлайн-презентація Стипендіальної програми Завтра.UA 2020. Прийом заявок на участь у конкурсі буде відкрито на сайті програми zavtra.in.ua до 18 грудня 2020 року. Берцюх М.З. здійснювала консультування студентів щодо участі в Конкурсі Стипендіальної програми "Завтра.UA" 2019/2020 і 2020/2021.
Методична робота. За 2020 рік було розроблено 15 робочих програм, 17 навчально-методичних матеріалів. 
Організаційно-виховна та профорієнтаційна робота. 
Берцюх М.З., старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, продовжила профорієнтаційну роботу з ліцеїстами Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради.
Підвищення кваліфікації та відзнаки.
У поточному році в.о. завідувача кафедри, д.ю.н. Самсіну І.Л.  присвоєно вчене звання професора. 
Професор кафедри, д.ю.н., професор Суббот А.І. пройшов стажування в Тернопільському національному економічному університеті), 180-годинний курс.
Берцюх М.З. взяла участь у вебінарах:
1) «Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection» (07.07.2020 р.);
2) «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави» (08.07.2020 р.);   
3) «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця» (09.07.2020 р.);
4) «Наукова комунікація в цифрову епоху». Опрацьовуємо тести» (07.09.2020 р.);
5) «Web of Science Core Collection для наукової роботи» (09.09.2020 р.)            
6) «Публікаційна стратегія науковця» (10.09.2020 р.);
7) «Оценка научных публикаций: современные инструменты и их корректное применение» (18.09.2020 р.).
В.о. старшого викладача Владовська К.П. пройшла підвищення кваліфікації і була учасником тренінгів у рамках проекту «Цифрова грамотність освітян» .
Берцюх Мирослава Зіновіївна, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, зайняла 1 місце за результатами рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Перше місце у номінації «За особливі досягнення в організаційній роботі» здобула Рижук Ірина Володимирівна, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, к.ю.н.
Серед кафедр перше місце посіла кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права.

2019

Колективом кафедри здійснено підготовку навчального посібника: Муніципальне право України : навчальний посібник. Колектив авторів : д.ю.н., професор О. М. Буханевич (розділ 8, § 9.4.), д.ю.н., професор С. Г. Стеценко (розділ 1), д.ю.н., доцент І. Л. Самсін (§ 11.2., § 11.4., § 11.5.), к.ю.н., доцент А. М. Івановська (§ 2.1., § 2.2., § 2.3., § 11.3.), к.ю.н., доцент І. Л. Литвиненко (§ 2.5., § 4.8., розділ 6), к.ю.н., доцент І. П. Сторожук (§ 2.4, § 9.3., розділ 12), к.ю.н., доцент О. О. Галус (§ 2.6., § 4.1., § 4.2., § 4.3., § 4.4., § 4.5., § 4.6., § 4.7., § 10.1., § 10.2, § 10.3., § 10.5), к.ю.н. І. В. Рижук (розділ 3, розділ 5), ст. викладач А. М. Токар (§ 7.1., § 7.2., § 9.1., § 9.2., § 10.4.), ст. викладач М. З. Берцюх (§ 7.3., § 11.1.) / за заг. ред. доктора юридичних наук, професора Буханевича О. М. – Хмельницький : Поліграфіст-3, 2019. – 440 с.
Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами (співавторами) монографій:
1.    Буханевич О.М. Ніколайчук М.Є. Адміністративно-правове регулювання доступу до публічної інформації в судових органах : монографія / О.М. Буханевич, М.Є. Ніколайчук. – Хмельницький  : Поліграфіст-3, 2019. – 180 с.
2.    Самсін І.Л. Сучасний стан законодавства України та проблеми його тлумачення / І.Л. Самсін // Проблеми та перспективи розвитку правових систем України і країн ЄС: порівняльний аналіз. – Рига: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019.
3.    Самсін І.Л. Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України з інституціями Ради Європи : монографія / І.Л. Самсін, П.В. Казакевич. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 232 с.
Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами (співавторами) навчальних посібників, підручників, науково-практичних коментарів:
1.    Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 588 с. (Стеценко С.Г.)
2. Буханевич О.М. та Стеценко С.Г. здійснили доопрацювання підручника: Адміністративне право України. Повний курс : підручник // Колектив авторів : В. Галунько, Н. Армаш, В. Басс, А. Берлач, В. Біла, В. Бойко, О. Буханевич, А. Бучинська, Н. Васильченко, І. Гавловський, Н. Галіцина, В. Галунько, С. Гречанюк, Ю. Делія, С. Дембіцька, О. Джафарова, С. Діденко, П. Діхтієвський, О. Дрозд, О. Єщук, Д. Журавльов, О. Заярний, О. Зима, А. Іванищук, Т. Карабін, С. Кічмаренко, Л. Коваленко, А. Коваль, А. Ковальчук, Т. Коломоєць, І. Костенко, В. Крикун, О. Кузьменко, В. Курило, К. Куркова, В. Куценко, В. Лаговський, Я. Лазур, Ю. Легеза, А. Манжула, С. Марченкова, Т. Мацелик, В. Мацюк, Р. Мкртчян, І. Орловська, В. Пашинський, С. Пєтков, Ю. Пирожкова, М. Пихтін, І. Риженко, О. Рогач, О. Рябченко, Л. Савранчук, М. Савюк, О. Світличний, С. Слюсаренко, Є. Соболь, О. Соловйова, В. Стеценко, С. Стеценко, С. Циганок, К. Чижмарь, К. Шкарупа, І. Шопіна, В. Щавінський. – Київ: НДІПП, 2019. – 464 с.
Опубліковано (подано до друку) 14 наукових публікацій, з них:
-    4    статті у зарубіжних наукових виданнях;
-    10 статей у вітчизняних фахових виданнях.
Науково-педагогічні працівники кафедри виступили з 92 доповідями на конференціях та інших наукових заходах, 52 тези доповідей було опубліковано.
Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у 29 конференціях та інших наукових заходах, з них:
-    міжнародних – 16;
-    всеукраїнських -9; 
-    університетських – 2;
-    регіональних – 2. 
Колектив кафедри виступив співорганізатором:
- ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Правові засади організації та здійснення публічної влади» (м. Хмельницький, ХУУП, 2 - 8 травня 2019 року);
- Науково-практичного круглого столу «Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення», присвячений 71-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини, 10 грудня 2019 р. –                  м. Хмельницький – ХУУП імені Леоніда Юзькова. 
- Наукового круглого столу на тему «Виборче право в Україні та за кордоном: реалії та перспективи» за участю студентів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та учнів загальноосвітніх шкіл міста Хмельницького, 23 жовтня 2019 року, м. Хмельницький, ХУУП імені Леоніда Юзькова;
Також науково-педагогічні працівники кафедри брали участь в організації та проведенні:
- Міжнародної науково-практичної конференції «Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації», 17 травня 2019 року.  м. Хмельницький – ХУУП імені Леоніда Юзькова;
- Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання», 25 жовтня 2019 року, м. Хмельницький, ХУУП імені Леоніда Юзькова;
- Круглого столу «Інноваційні засоби організації судових органів. електронне правосуддя», 6 листопада 2019 року, ХУУП імені Леоніда Юзькова
Науково-педагогічні працівники кафедри є членами спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій, беруть участь у їх засіданнях:
- Буханевич О.М. – спеціалізованих вчених рад К 70.895.01  та                К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; 
- Стеценко С.Г. – спеціалізованої вчених рад Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України та Д 17.051.07 Запорізького національного університету;
- Самсін І.Л. – спеціалізованої вченої ради  К 70.895.02  Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та спеціалізованої вченої ради   Д 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка»;
- Сторожук І.П. – спеціалізованої вченої ради  К 70.895.02  Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють керівництво аспірантами: Буханевич О.М. – 5, Самсін І.Л. – 5, Стеценко С.Г. – 2, Івановська А.М. – 3, Литвиненко І.Л. – 1, Сторожук І.П. – 3, Галус О.О. – 3, Рижук І.В. – 3.
Науково-педагогічні працівники кафедри виступають у якості офіційних опонентів:
1) Буханевич О.М.:
 - офіційний опонент по дисертації Рибінської Анни Петрівни «Адміністративно-правове забезпечення діяльності з надання сервісних послуг МВС України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
2) Стеценко С.Г.:
- офіційний опонент по дисертації Лисенко Сергія Олексійовича «Адміністративно-правові засади інформаційної безпеки підприємництва»,  поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
-    офіційний опонент по дисертації Мостовенко Ольги Сергіївни «Реалізація права на медичну допомогу: цивільно-правові аспекти», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
- офіційний опонент по дисертації Мосейко Анжели Геннадіївни «Публічне адміністрування у сфері національної безпеки України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
- офіційний опонент по дисертації Белей Єлизавети Несторівни «Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
- офіційний опонент по дисертації Левади Олени Валеріївни «Пільги й обмеження в праві: загальнотеоретична характеристика», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Членство в  редколегіях.  Литвиненко І.Л., Буханевич О.М.  – члени редакційної колегії Часопису Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки»; Буханевич О.М. – член редакційної колегії журналів «Наука і правоохорона» та «Економіка та митно-правові відносини»; Стеценко С.Г. виконує функції головного редактора науково-практичного юридичного журналу «Публічне право», є членом редколегій журналів «Юридична наука», «Журнал східноєвропейського права», «Медичне право», «Правовий вісник Української академії банківської справи».
Науково-педагогічні працівники здійснили підготовку:
-    науково-експертного висновку на запит судді Конституційного Суду України Первомайського О. О. від 22.10.2019 р. № 361-16/4490 (Литвиненко І.Л., Галус О.О., Рижук І.В.);
-    проекту Регламенту Комісії з академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (Сторожук І.П.).
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали рецензування авторефератів дисертацій: 
1. Буханевич О.М. 2 автореферати:
-    автореферат дисертації Борсук Наталії Яківни на тему «Організаційно-правове забезпечення управління комунальною власністю в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
-    автореферат дисертації Гнап Діани Дмитрівни тему «Звернення до адміністративного суду в порядку адміністративного судочинства», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
2. Стеценко С.Г., 5 авторефератів:
-    автореферат дисертації Петренка Павла Дмитровича «Теоретико-правові проблеми організації діяльності органів виконавчої влади в Україні в контексті європейського досвіду», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне; 
-    автореферат диссертации Курбонова Кобилжона Шарифбоевича «Добросовестность в гражданском праве», поданной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (Душанбе);
-    автореферат дисертації Аракеляна Мінаса Рамзесовича «Концептуальні засади правозахисної діяльності адвокатури», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему  за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
-    автореферат дисертації Коваленка Анатолія Олександровича «Адміністративно-правовий статус Державної фіскальної служби в умовах реформування», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
-    автореферат дисертації Вашкович Вікторії Валеріївни «Адміністративно правове забезпечення волонтерства як складова соціальної функції держави», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему  за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (081 - Право);
3. Литвиненко І.Л.  1 автореферату:
-    автореферат дисертації Бориславської Олени Марківни «Європейська модель конституціоналізму: формування, сучасний стан, тенденції розвитку», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право, муніципальне право;
4. Рижук І.В.  1 автореферату:
-    автореферат дисертації Дяковський Олександр Сергійович  «Правове забезпечення захисту персональних даних», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (081 - Право).
Буханевич О.М. здійснив рецензування монографії провідного наукового співробітника відділу організації наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидата юридичних наук Чумака Володимира Валентиновича «Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: порівняльний аналіз».
Керівництво науковою роботою студентів. 
При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки: 
- Актуальні проблеми конституційного права (керівники – Івановська А.М., Галус О.О., Рижук І.В.);
- Актуальні проблеми адміністративного права України (керівник – Токар А.М.);
- Проблеми адміністративного права та процесу (керівники – Берцюх М.З.);
- Актуальні проблеми митного права Європейского Союзу (керівник – Сторожук І.П.);
- Актуальні проблеми митного права (керівник – Сторожук І.П.);
- Актуальні проблеми податкового права (керівник – Сторожук І.П.).
Щороку студенти, які беруть участь в роботі наукових гуртків, стають учасниками міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, інших наукових заходів, а також публікують свої доповіді в збірниках тез конференцій. Так, у 2019 році науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали керівництво наукової роботою студентів, які підготували: 11 робіт на конкурси, 1 наукову статтю, 39 доповідей на всеукраїнські та міжнародні конференції, 86 доповідей на внутрішньо вузівські конференції.
Продовжується співпраця університету з Благодійною організацією «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» щодо реалізації стипендіальної програми «Завтра.UA». Старший викладач кафедри Берцюх М.З. виконує обов’язки уповноваженої особи від ЗВО-партнера. Для участі в конкурсі готують документи студент 4 курсу юридичного факультету Бевза Дмитро (науковий керівник Гринько С.Д.), студенти 3 курсу Винник Яна, Давидюк Катерина (науковий керівник Ромась М.І.), Сюсько Вікторія, Вітренко Тетяна та інші студенти (не всі студенти звертаються за консультацією і допомогою в оформленні документів).
Викладачі кафедри активно співпрацюють з Малою академією наук. Так, доцент кафедри Рижук І.В. здійснювала наукове керівництво науковою роботою учениці 10 класу Шатавського НВК «ЗОШ І-ІІ ст., колегіум», Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук України НТУ «Ерудит» Маківської ОТГ Чорної Вікторії Сергіївни на тему: «Інтелектуальна власність в Україні та її правова охорона» (участь в другому етапі (обласному) та керівництво науковою роботою учня 11 класу Славутського навчально-виховного комплексу   «Спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів,  ліцею «Успіх»  Хмельницької області Шкляра Вадима Олеговича на тему: «Насильство над дитиною у сім'ї: окремі аспекти правового регулювання» (участь та перемога (1 місце) у першому (всеукраїнському) етапі)
29 листопада доцент кафедри Рижук І.В. виступила модератором VII обласної учнівської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки: погляд юних науковців Хмельниччини», організованої відділом науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю «Мала академія наук» Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
Методична робота. За 2019 рік було розроблено 10 робочих програм, 17 навчально-методичних матеріалів. 
Організаційно-виховна та профорієнтаційна робота. Старший викладач кафедри Берцюх М.З. здійснювала профорієнтаційну роботу з ліцеїстами (Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки).
Науково-педагогічні працівники кафедри к.ю.н., доцент Литвиненко І.Л., к.ю.н. Рижук І.В. та старші викладачі кафедри Токар А.М. і Берцюх М.З. проводили лекційні заняття для підготовки школярів-переможців обласного етапу олімпіади до участі у Всеукраїнській олімпіаді з правознавства.
Старші викладачі кафедри Токар А.М. і Берцюх М.З. 15 травня 2019 року організували та провели інтелектуальну гру «брейн-ринг» на знання адміністративно-деліктного законодавства (у межах шкільної програми з навчальної дисципліни «Правознавство») для команд  з учнів шкіл, ліцеїв та гімназій міста Хмельницького.
Крім того старші викладачі кафедри Токар А.М. і Берцюх М.З. 29 травня 2019 року організували та провели інтелектуальну гру «брейн-ринг» на знання адміністративно-деліктного законодавства для студентів 2 курсу юридичного факультету.
3 грудня 2019 року проведено «Брейн-ринг» для студентів другого курсу на тему «Конституція  як Основний Закон держави»;
Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють з Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. Так, Рижук І. В. проводила лекцію для державних службовців Держгеокадастру на тему: «Нормативно-правове регулювання запобігання корупції в Україні».
Підвищення кваліфікації та відзнаки.
У поточному році завідувачу кафедри, д.ю.н. Буханевичу О.М.  присвоєно вчене звання професора. 
Професор кафедри, д.ю.н., доцент Самсін І.Л. пройшов стажування в Університеті соціальних наук у Лодзі (Польща), 180-годинний курс «Адміністративне право в управлінні».
 Завідувач кафедри, д.ю.н., професор Буханевич О.М.  нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України «За  заслуги перед Українським народом», Грамотою Національної академії правових наук України.
Професор кафедри, к.ю.н, доцент Івановська А.М. отримала Подяку Президента Національної академії правових наук України та нагороджена Грамотою Голови Конституційного Суду України.
Доцент кафедри, к.ю.н, доцент Галус О.О. нагороджена Почесною грамотою Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.
Старший викладач кафедри Берцюх М.З. нагороджена Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації.

2018

Колективом кафедри здійснено підготовку колективної монографії: Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення : колективна монографія // Колектив авторів : д.ю.н., доцент О. М. Буханевич (§ 1.2), к.ю.н., доцент А. М. Івановська (§ 1.4.), к.ю.н., доцент І. Л. Литвиненко (§ 2.1., § 2.3.), к.ю.н., доцент І. П. Сторожук (§ 2.4), к.ю.н., доцент О. О. Галус (§ 3.1., § 3.2.),  к.ю.н. І. В. Рижук (§ 1.1., § 1.3.), ст. викладач А. М. Токар (§ 1.3., § 2.2.), ст. викладач  М. З. Берцюх (§ 2.5.) / за заг. ред. доктора юридичних наук, доцента Буханевича О. М. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. – 420 с.
Стеценко С.Г. є автором монографії: Питання адміністративного права. Кн. 2 / Відп. за випуск Н.Б. Писаренко. Х.: ООО «Оберіг», 2018. 182 с. (у співавторстві)
Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами (співавторами) навчальних посібників, підручників, науково-практичних коментарів:
1. Тлумачення актів законодавства України про оподаткування : лекційно-практичний курс : навч. посіб. / І.Л.Самсін. – 2-ге вид. перероб. та допов. – Київ : Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 488 с. 
2. Буханевич О.М. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с. (у співавторстві);
3. Стеценко С.Г. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с. (у співавторстві);
4. Стеценко С.Г. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / За заг. ред. Короєда С.О. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2018 – 496 с. (у співавторстві);
5. Стеценко С.Г.  Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За заг. ред. Журавльова Д.В. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 520 с. (у співавторстві).
Опубліковано (подано до друку) 16 наукових публікацій, з них:
-    1     стаття у журналі, що входить до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science Core Collection;
-    1    стаття у зарубіжних наукових виданнях;
-    10 статей у вітчизняних фахових виданнях;
-    4     статті у інших виданнях.
Науково-педагогічні працівники кафедри виступили з 83 доповідями на конференціях та інших наукових заходах, 44 тез доповідей було опубліковано.
Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у 31 конференції та інших наукових заходах, з них:
-    міжнародних – 12;
-    всеукраїнських -13; 
-    університетських – 1;
-    регіональних круглих столах – 5. 
Колектив кафедри виступив співорганізатором:
- Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Правові засади організації та здійснення публічної влади» (м. Хмельницький, ХУУП, 23-30 квітня 2018 року);
-    Міжнародної науково-практичної конференції «Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави», 19 – 20 жовтня 2018 р. – м. Хмельницький – ХУУП;
-    Науково-практичного круглого столу «Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення», присвячений 70-річчю проголошення Загальної декларації прав людини, 10 грудня 2018 р. –                  м. Хмельницький – ХУУП. 
Науково-педагогічні працівники кафедри є членами спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій, беруть участь у їх засіданнях:
- Буханевич О.М. – спеціалізованих вчених рад К 70.895.01  та К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права; 
- Стеценко С.Г. – спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України та Д 17.051.07 Запорізького національного університету;
- Самсін І.Л. – спеціалізованої вченої ради  К 70.895.02  Хмельницького університету управління та права.
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють керівництво аспірантами: Буханевич О.М. – 5, Самсін І.Л. – 5, Стеценко С.Г. – 2, Сторожук І.П. – 2.
30 березня 2018 року відбувся захист дисертації  Логвиненко Б.О. Публічне адміністрування сферою охорони здоров’я в  Україні: теорія і практика на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за  спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (науковий консультант – Стеценко С.Г.).
Науково-педагогічні працівники кафедри виступають у якості офіційного опонента:
1) Буханевич О.М.:
 - офіційний опонент по дисертації Циганова Олега Григоровича «Адміністративні послуги у сфері правоохоронної діяльності України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
2) Стеценко С.Г.:
- офіційний опонент по дисертації Миколенко О.М. «Функції адміністративно-деліктного права (теоретико-правовий аспект)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
- офіційний опонент по дисертації Шульги Є.В. «Адміністративно-деліктні відносини в Україні в умовах євроінтеграції», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
- офіційний опонент по дисертації Бондаренко А.І. «Концепт правозахисної діяльності сучасної держави», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
- офіційний опонент по дисертації Буяджи С.А. «Правове регулювання боротьби із кіберзлочинністю: теоретико-правовий аспект», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
- офіційний опонент по дисертації Перетятко Г. В. «Вплив моралі на правове регулювання в Україні:  загальнотеоретичні  аспекти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Членство в  редколегіях.  Литвиненко І.Л., Буханевич О.М.  – члени редакційної колегії Часопису Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки»; Буханевич О.М. – член редакційної колегії журналів «Наука і правоохорона» та «Економіка та митно-правові відносини»; Стеценко С.Г. виконує функції головного редактора науково-практичного юридичного журналу «Публічне право», є членом редколегій журналів «Юридична наука», «Журнал східноєвропейського права», «Медичне право», «Правовий вісник Української академії банківської справи», «Вісник Запорізького національного університету» (серія «Юридичні науки»).
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють рецензування:
авторефератів дисертацій: Буханевич О.М. – автореферату                           Сірант О.Р. «Нові види доказів у провадженні у справах про адміністративні правопорушення: проблеми теорії та практики» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). 
Буханевич О.М. здійснив рецензування лекційно-практичного курсу:  навчального посібника: «Тлумачення актів законодавства України про оподаткування», підготовлений доктором юридичних наук, доцентом Самсіном І.Л. 
С.Г. Стеценко здійснював рецензування:
-    монографії: Жебровська К.А. «Універсалізм і релятивізм правових цінностей у діалозі правових систем» (К., 2018);
-    монографії: Андрусишин Б., Гуз А., Токарчук О., Шитий С. Правова освіта та наука в українському державотворенні (кінець XIX  -XX ст.) К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018;
-    посібника: Макушев П.В., Хрідочкін А.В. про правозастосування «Теорія правозастосування». Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2018.
Керівництво науковою роботою студентів. 
При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки «Проблеми адміністративного права» (керівники – Токар А.М., Берцюх М.З.), «Актуальні проблеми конституційного права України» (керівники –               Галус О.О., Рижук І.В.) «Актуальні проблеми фінансового права України» (керівник – Сторожук І.П.), «Порівняльне конституційне право» (керівник – Івановська А.М.). Щороку студенти, які беруть участь в роботі наукових гуртків, стають учасниками міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, інших наукових заходів, а також публікують свої доповіді в збірниках тез конференцій. Так, у 2018 році:
18 студентів опублікували тези конференцій:
-    студент магістратури заочної форми навчання Цигановський М. В. «Захист права на невтручання в особисте життя особи як засада діяльності органів публічної влади» (Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції (м. Хмельницький, 23-30 квітня 2018 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. – 131 с. – С. 117-120.) (керівник – Литвиненко І.Л.);
-    Душко В. Ю., 16. 01. ЮЗФМ, «Договір про співробітництво територіальних громад як вид муніципально-правового договору» (Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції (м. Хмельницький, 23-30 квітня 2018 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. – 131 с. – С. 42 – 45.) (керівник – Галус О.О.);
-    Захарченко Д.М., 2 ЮФ.: «Недоброчесність поведінки як найпоширеніший корупційний ризик в діяльності державних службовців» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 42. ‒ 182 с. – С. 46-48. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://confscience.webnode.com.ua/_files/200000053-ec229ed1f0/Збірник%2042.pdf (керівник – Берцюх М.З.)
-    Захарченко Д.М., 2 ЮФ.: «Корупційні ризики в діяльності державних службовців» : Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави», 19 квітня 2018 року Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1866%3A240418-18&catid=210%3A2-0418&Itemid=260&lang=ru (керівник – Берцюх М.З.)
-    6 студентів 1 курсу магістратури денної форми навчання 4 студенти 2 курсу магістратури заочної форми навчання опублікували тези доповідей у Збірнику тез Міжнародної науково-практичної конферен¬ції «Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави» (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року) – Балайда В.О., Тручковська А.В., Небельська В.М., Савчук Н.С., Петрасюк І.М., Сабаревська М.А., Купець О.В. (керівник – Івановська А.М.), Марущак І.Б., (керівник – Галус О.О.), Чабан І.В. (керівник Самсін І.Л.) , Нетикша Д.О. (керівник – Берцюх М.З.);
-    2 студенти 1 курсу магістратури денної форми навчання та 1 студент 2 курсу магістратури заочної форми навчання опублікувати тези доповідей у Збірнику тез Міжнародної науково-практичної конферен¬ції «Сімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року) – Небельська В.М., Савчук Н.С. (керівник – Сторожук І.Л.);
- студентка магістратури денної форми навчання Тручковська А.В. опублікувала тези доповіді «Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання»,  у збірнику тез конференції «Науковий та інноваційний потенціал сьогодення», від 18 листопада 2018 року у м. Ополе, Польща, (Naukowy i innowacyjnypotencjałprezentacji: kolekcjаpracnaukowych «ΛΌГOΣ» z materiałamiMiędzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Opole, 18 listopada 2018 r. Równe : «VolynskyOberegi» PublishingHouse, 2018. Tom 1. s. 120. - С. 13-15);
- тези доповідей 3-х студентів рекомендовані до друку у збірнику тез «Молодь в університетській науці»:
Белінський К.В., 2 ЮФ: «Гарантії законності в державному управлінні»;
Загика Д.Д., 2 ЮФ: «Поняття адміністративної відповідальності за податкові правопорушення»;
Захарченко Д.М., 2 ЮФ: «Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху».
Студенти виступили з доповідями на щорічній звітній науковій конференції студентів Хмельницького університету управління та права (Галус – 2, Івановська А.М. – 2, Берцюх М.З. – 2, Токар А.М. – 3, Самсін І.Л. - 1).
Студенти готували наукові роботи на конкурси:
- Середюк Олена Сергіївна, 1604.ЮФ, робота на конкурс наукових робіт «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляди молоді», 14.10.2017 р.-14.04.2018 р. – М. Хмельницький – МАУП на тему «Староста об'єднаної територіальної громади: конституційно-правовий статус»;
- Шевчук Ірина Анатоліївна, 1604.ЮФ, робота на конкурс наукових робіт «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляди молоді», 14.10.2017 р.-14.04.2018 р. – М. Хмельницький – МАУП на тему «Право президентського вето в Україні та зарубіжних країнах»;
-    Сідельник О. ЮФ 2: «Теоретичні аспекти визначення сутності поліцейських заходів»: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальностей «Право» та «Міжнародне право» у 2017/2018 – 2019/2020 навчальних роках
-    Процюк Н. ЮФ 4.: Сучасний ДРАЦС: сервіси, які очікує суспільство: (Конкурс есе серед студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів м. Хмельницького Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області) (до 18 травня 2018 року);
-    Пічкур А.О., ЮФ 2: «Адміністративні послуги: сутність і порядок надання»: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» у 2017/2018 навчальному році «Адміністративні послуги: сутність і порядок надання»;
-    Костюченко А.В., ЮФ 2: II всеукраїнський конкурс творчих та наукових робіт «10 кроків прокурора до подолання корупції» (керівник – Берцюх М.З.);
-    перемога у огляді - конкурсі на кращу презентацію «Я МАЮ ПРАВО!» серед студентів-правників закладів вищої освіти Хмельницької області, 2 місце –  Юлія Мазур  (Статус одиноких матерів) та 3 місце  – Владислав Коломієць (Правовий статус учасників АТО) (керівник  –  Рижук І.В.).
-    6 студентів юридичного факультету взяли участь у Конкурсі есе серед студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів                              м. Хмельницького Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (до 18 травня 2018 року), 2  них одержали перемогу у першому та другому етапі конкурсу (Інна Карелова, 3 ЮФ посіла перше місце,  Тетяна Рекало, 3 ЮФ – третє місце), (керівник – Галус О.О.);
Берцюх М.З. продовжує виконувати обов’язки уповноваженого представника ВНЗ з контактів зі Стипендіальною програмою «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука (вересень – листопад 2018 року, ХУУП) (проведені презентації Стипендіальної програми для студентів юридичного факультету і факультету управління та економіки; участь в конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» взяла студентка 3-го курсу юридичного факультету Жаловська К.П. (керівник – Івановська А.М.).
Методична робота. За 2018 рік було розроблено 11 робочих програм, 16 навчально-методичних матеріалів. 
Науково-педагогічні працівники кафедри розробляли текстові матеріали для формування програми комплексного екзамену для атестації студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 6.030601 Менеджмент з навчальної дисциплін «Правознавство» та «Адміністративне право», а також завдання для комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін «Місцеві вибори та служба в органах місцевого самоврядування» та «Регламенти, процедури і рішення органів місцевого самоврядування» для здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування.
Організаційно-виховна та профорієнтаційна робота. 
- 11 грудня 2018 року проведено «Брейн-ринг» для учнів ЗОШ                   м. Хмельницького на тему «Конституція  як Основний Закон держави»;
-    13 грудня 2018 року проведено «Брейн-ринг» для студентів другого курсу на тему «Конституція  як Основний Закон держави»;
-    участь у проведенні профорієнтаційних заходів в Хмельницькому технологічному багатопрофільному ліцеї ім. А. Мазура та організація правопросвітних заходів за участю студентів Хмельницького університету управління та права для учнів Хмельницької ЗОШ І ст. № 4 (Рижук І.В).
Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють з Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. Так, Рижук І. В. двічі проводила тренінг для старост об'єднаних територіальних громад на тему: «Форми реалізації безпосереднього волевиявлення територіальних громад» та брала участь у тренінгу «Поглиблена дидактика та методи навчання дорослих для викладачів з Хмельницького, Україна» (Берлінська академія з публічного адміністрування, 5-9 листопада 2018 року).
Участь у розробці та  підготовці проектів актів, пропозицій.
Стеценко С.Г.:
- брав участь у складі робочої групи з розробки нормативно-правової бази щодо криміналізації допінгу (член міжвідомчої робочої групи Міністерства молоді та спорту України відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту, від 20 листопада 2018 р. № 5338).
- підготував для Верховного Суду пропозиції щодо вирішення проблемних питань застосування законодавства щодо проходження та звільнення з публічної служби прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, від 24 вересня 2018 р.
Буханевич О.М. пройшов стажування в Академії Гуспол (Чехія), 108-годинний курс «Освіта в кранах Європейського Союзу» (реєстраційний номер Cer Ak Hus 006/2018)
Стеценко С.Г. нагороджений медаллю «Народна шана українським науковцям 1918-2018» (диплом № 109 2018 р.)

Серед основних наукових здобутків кафедри є видання:
1) колективної монографії «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення» (Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення : колективна монографія / за заг. ред. доктора юридичних наук, доцента Буханевича О. М. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. – 420 с.), яка зайняла друге місце у номінації «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право» конкурсу імені Святого Володимира за краще друковане науково-правниче видання у 2018 році;
2) навчального посібника «Муніципальне право України» (Муніципальне право України : навчальний посібник / за заг. ред. доктора юридичних наук, професора Буханевича О. М. – Хмельницький: Поліграфіст-3, 2019. – 440 с.), який став переможцем у номінації «Підручники та посібники» із секції «Муніципальне право» конкурсу імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання у 2019 році.

Крім того, науково-педагогічні працівники кафедри залучалися до написання посібника «Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади» (Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади : посібник // Хмельницька обласна рада, Хмельницький університет управління та права, Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. – Хмельницький, 2018. – 234 с.).

 Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у різноманітних наукових заходах.
У 2012 - 2017 роках кафедра виступала співорганізатором щорічної всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні».

Науково-дослідна діяльність кафедри тісно пов’язана з Навчально-науковою лабораторією дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. Так, з 2018 року кафедрою спільно з Лабораторією було започатковано проведення щорічної міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Правові засади організації та здійснення публічної влади». Метою заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні теоретичних та практичних проблем публічної влади, а також вироблення рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства України, що регламентує  порядок організації та здійснення публічної влади в Україні.

Щороку до Дня прав людини кафедра спільно з Навчально-науковою лабораторією дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України організовує та проводить науково-практичний круглий стіл «Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення».

19-20 жовтня 2018 року науково-педагогічні працівники кафедри брали участь в організації Міжнародної науково-практичної конференції «Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави», яку було проведено  спільно з Конституційним Судом України, за участі Західного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Євразійської асоціації правничих шкіл та правників.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує функціонування аспірантури Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова зі спеціальності 081 Право.

При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки «Проблеми конституційного та муніципального права» (керівники Івановська А.М., Галус О.О., Рижук І.В., Владовська К.П.), «Проблеми адміністративного права та процесу» (керівник Берцюх М.З.), «Актуальні проблеми фінансового права» (керівник Токар А.М.). Щороку студенти, які беруть участь в роботі студентських наукових гуртків, стають учасниками міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, інших наукових заходів, а також публікують свої доповіді в збірниках тез конференцій. Зокрема, в межах Щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова працює секція «Конституційне, адміністративне та фінансове право». Значна кількість студентів щороку бере участь у міжнародній науковій конференції «Осінні юридичні читання», міжнародній  науково-практичній інтернет-конференції «Правові засади організації та здійснення публічної влади».

Науково-педагогічні працівники кафедри залучаються до проведення профорієнтаційних заходів (брейн-ринги, турніри юних правознавців, конкурси есе тощо), а також проводять лекційні заняття для школярів-переможців обласного етапу олімпіади з метою підготовки їх до участі у Всеукраїнській олімпіаді з правознавства; здійснюють керівництво учнівськими науково-дослідницькими роботами на Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Результати науково-дослідної роботи використовуються науково-педагогічними працівниками кафедри у виступах перед слухачами Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у виїзних навчаннях працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. За плідну співпрацю з працівниками органів внутрішніх справ у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права та поширення правових знань серед населення області колективу кафедри наказом УМВС від 18.09.2012 р. №1013 було оголошено подяку.
    
Науково-педагогічні працівники кафедри залучаються до проведення теле- та радіопередач не лише з актуальних питань чинного конституційного, виборчого, адміністративного законодавства, актуальних проблем конституційної та адміністративної реформи, проблемних питань місцевого самоврядування в умовах децентралізації, але й роз’яснюють положення проектів законів України, а також беруть активну участь в підготовці експертних висновків та здійснюють законопроектну роботу.