Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Докторантура

Докторантура


Докторантура — форма підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. На сьогодні в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова докторантура діє на 2 спеціальностях.
До докторантури ХУУП імені Леоніда Юзькова приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.
Результатом діяльності докторанта стає наукова робота на здобуття ступеня доктора наук, після захисту якої і затвердження її МОН України, йому присвоюється зазначений ступінь.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури і докторантури

Спеціальності та вартість навчання (грн.)

281  Публічне управління та адміністрування    24 000
081  Право                                                                   25 000

Документи, необхідні для вступу до докторантури:

1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);
2. Заява на ім’я ректора;
3. Копія диплому кандидата наук;
4. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу, із згодою бути науковим консультантом в разі  його вступу до докторантури.