Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Докторантура

Докторантура


Докторантура — форма підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. На сьогодні в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова докторантура діє на 2 спеціальностях.
До докторантури ХУУП імені Леоніда Юзькова приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.
Результатом діяльності докторанта стає наукова робота на здобуття ступеня доктора наук, після захисту якої і затвердження її МОН України, йому присвоюється зазначений ступінь.

Правила прийому до аспірантури та докторантури ХУУП імені Леоніда Юзькова у 2023 році

Спеціальності та вартість навчання (грн.)

Ступені вищої освіти (спеціальності)

Вартість навчання докторанта контрактної форми за спеціальностями 2023 р. вступу

Розмір плати за весь період навчання

1 рік підготовки

2 рік підготовки

081 Право

45 000

45 000

90 000

281 Публічне управління та адміністрування

45 000

45 000

90 000

Для вступу до докторантури вступник особисто подає до відділу аспірантури та докторантури такі документи:

1) заяву про вступ до докторантури
2) копію диплома доктора філософії або кандидата наук; 
3) особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 4х6), засвідчений печаткою тієї установи, в якій працює вступник до докторантури;
4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
5) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
6) копію військово-облікового документа (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного);
7) список та копії опублікованих наукових праць і винаходів;
8) розгорнуту пропозицію претендента для вступу до докторантури, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту; 
9) письмову характеристику наукової діяльності вступника, надану доктором наук з відповідної спеціальності, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури; 
10) згоду на збір та обробку персональних даних;
11) інші документи, які підтверджують наукові здобутки вступника.