Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

«Цивільно-правове регулювання суспільних відносин»

У межах педагогічної практики 15 березня 2024 року аспірантом кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, аспірантом Бобошко О.В. було проведено лекційне заняття разом зі студентами 2 курсу в межах навчальної дисципліни «Правознавство». Темою лекції було «Цивільно-правове регулювання суспільних відносин», протягом якої аспірант наголошував на понятті та особливостях цивільно-правових відносин; суб’єктах та об’єктах цивільних правовідносин, а також на понятті правочину та загальних положеннях про зобов’язання.