Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Галус Олена Олександрівна

ПІБ
Галус Олена Олександрівна
ПІБ (англійською)
OLENA HALUS
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат юридичних наук
Посада
доцент кафедри
Нагороди

лауреат 3 премії імені Святого Володимира у номінації «Конституційне право; муніципальне право» за краще науково-правниче видання: Галус О. О. Форми безпосереднього народовладдя в Україні: [Текст] : [монограф.] / О.О. Галус ; наук. ред. Г.О. Мурашин. Хмельницький: ХУУП, 2013. – 212 с.
почесна грамота Хмельницької ОДА (2012 р.);
грамота Хмельницької міської ради (2012 р.);
грамота Управління МВС України в Хмельницькій області (2012 р.);
почесна грамота Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (2019 р.);
грамота Хмельницької обласної ради (2020 рік).
 

Освіта

Народилася 5 липня 1982 року.
У 2004 р. з відзнакою закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста. У 2005 р. з відзнакою закінчила магістратуру ХУУП за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію магістра права.
У 2004 – 2008 рр. навчалася в аспірантурі Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Науково-педагогічна діяльність

8.06.2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Форми безпосереднього народовладдя в Україні» за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.
Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16.05.2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
2005-т/ч - асистент, старший викладач, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
2012-2018 рр. - завідувач відділу аспірантури науково-дослідної частини університету.

Керує підготовкою аспіранта за спеціальністю 081 Право.
Автор монографії «Форми безпосереднього народовладдя в Україні» (2013 р.), 18 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях України та зарубіжних країн, та 30 навчально-методичних праць. Співавтор 1 колективної монографії «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення» (2018 р.), 2 навчальних посібників «Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади» (2018 р.) та «Муніципальне право України» (2019 р.); Брала участь у 90 наукових заходах.

Викладає дисципліни
Муніципальне право, Форми безпосереднього народовладдя, Муніципальний процес в Україні, Конституційне право України, Конституційні гарантії права на соціальний захист;
Соціальна робота в громадах та місцеве самоврядування, Конституційне процесуальне право, Виборче та референдне право.
Основні наукові публікації

1. Галус О.О., Баймуратов М. М. До питання про поняття та класифікацію муніципально-правових актів безпосереднього народовладдя. Соціальний калейдоскоп. 2020. №1.
2. Галус О.О. Правове регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 64. С. 80–91.
3. Галус О.О. До питання про визначення меж муніципально-правового регулювання. Університетські наукові записки. 2019. № 69-70. С. 38-49.
4. Галус О.О. Правове регулювання міжнародної співпраці територіальних громад в умовах євроінтеграції. Журнал європейського і порівняльного права. 2019. Випуск 11. С. 63-67.
5. Галус О.О. Поняття та ознаки муніципально-правового договору. Конституційно-правові академічні студії. 2018. №2. С. 114-118.
6. Галус Е.А. Перспективы правового регулирования местных референдумов в Украине. Международый научно-практический журнал Legea si Viata. 2017. № 12. Т.2. С. 38-41.
7. Галус О.О, Поняття та види муніципально-правових актів. Конституційно-правові академічні студії. 2017. №3. С.26-32.
8. Галус О. О. Міжнародно-правові стандарти безпосереднього народовладдя. Держава і право : зб. наук. праць. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. № 62. С. 115 – 122.
9. Галус О. О. До питання про визначення поняття та видів зборів, мітингів, походів та демонстрацій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Херсон : Херсонський державний університет, 2013. Випуск 3. Т. 1. С. 43 – 47.
10. Галус О. О. Становлення і розвиток інституту виборів в Україні. Університетські наукові записки. 2013. № 4 (48). С. 36–41.

Підвищення кваліфікації

20.05-12.08.2020 р. – програма підвищення кваліфікації Wyższą Szkołe Stosunków Miedzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie “Europejskie doswiadczenia dydaktyczne w nauczania prawa w szkolnictwie wyższym” (Chełmie, Respublic of Poland) – 240 годин (8 кредитів ЄКТС);
14-21.12.2020 р. -  програма підвищення кваліфікації  ГО Міжнародна фундація науковців та освітян "Using the opportunities of cloud services on the example of google meet, google classroom platforms in the modern online education " (Lublin, Respublic of Poland) – 45 годин (1,5 кредита  ЄКТС).