Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Робочі та дорадчі органи університету

Ректорат

Ректорат – колегіальна структура Університету, що вирішує поточні питання освітньої, наукової, виховної, господарської та фінансової діяльності.

Ректорат очолює Ректор, до його складу входять проректори, декани, Вчений секретар Університету, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу, начальник відділу кадрів, начальник відділу навчально-методичного забезпечення, начальник юридичного відділу, голова первинної профспілкової організації працівників, голова первинної профспілкової організації студентів, голова Студентської ради Університету. До складу ректорату можуть входити також керівники інших структурних підрозділів.

Ректор

Омельчук Олег Миколайович

Омельчук Олег Миколайович
ПІБ (англійською)
Вчене звання
професор
Науковий ступінь
доктор юридичних наук
Посада
Ректор, професор кафедри кримінального права та процесу, президент МГО "ЄАПШ"
Години прийому
Вівторок, Четвер: 10:00 - 12:00
Освіта

1998 р. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство».
У 2002 р. в спеціалізованій Вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Контрабанда за кримінальним правом України». 16.06.2005 р. атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України Омельчуку О.М. присвоєно вчене звання доцента.
У 2013 р. у спеціалізованій Вченій раді Львівського державного університету внутрішніх справ захистив докторську дисертацію та тему «Поведінка людини: філософсько-правовий вимір».

Дисертація
«Поведінка людини: філософсько-правовий вимір»
Науково-педагогічна діяльність

1998-2001 рр. – викладач кафедри цивільного права та процесу Академії Прикордонних військ України;
2001-2004 рр. – старший викладач кафедри кримінального права та процесу Хмельницького інституту регіонального управління та права;
2004-2007 рр. – доцент кафедри кримінального права та процесу ХУУП;
2007-2009 рр. – завідувач кафедри кримінального права та процесу;
2009-2014 рр. – професор кафедри кримінального права та процесу;
2014-2015 рр. – завідувач кафедри кримінального права та процесу (на громадських засадах);
2015-т/ч – професор кафедри кримінального права та процесу.

Є членом Вченої ради університету, методичної ради, державної екзаменаційної комісії, редакційної колегії часопису Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки».
7 жовтня 2011 р. обраний президентом Міжнародної громадської організації «Євразійська асоціація правничих шкіл та правників».
З 19 грудня 2015 року – академік Академії наук вищої освіти України (№ 8/15).

Почесне звання «Заслужений юрист України» (Указ Президента №439 від 08.10.2016 р.).
За період наукової роботи опубліковано 120 публікацій, з них 89 наукового характеру (2 монографії, 5 підручників та навчальних посібників), у тому числі 5 навчальних посібників з грифом МОН України, 53 статті у фахових виданнях, 18 тез конференції) та 21 навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів
кримінальне право
філософія права
Викладає дисципліни
Кримінальне право України. Загальна частина
Веде підготовку аспірантів
Основні наукові публікації

1.    Omelchuk O.M., Shevchuk I.V., Danilova A.V. The impact of COVID-19 pandemic on improving the legal regulation of protection of human right to health. Wiadomsci Lekarskie. 2020. Tom II, 2020. Nr. 12. P. 2703-2708. DOI: https://doi.org/10.36740/WLek202012211  (Scopus) 
2.    Oleh Omelchuk, Volodymyr Kopanchuk, Bohdan Orlovskyi, Liliia Shekhovtsova, Kateryna Yanishevska, Olena Kopanchuk. Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Their Analogues Using Computer Technology: a Criminal Law Study. Estudios de Economia Aplicada. Volumen: 39-5. 10  p. 2021. ISSN: 1133-3197. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.4785  (Scopus).  
3.    Oleh Omelchuk, Mariia Muzyka, Mykola Stefanchuk, Iryna Storozhuk, Inna Valevska.  Legal grounds for restricting access to information: a philosophical aspect. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Vol. 28, No. 3, 2021, P. 64–73. DOI: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.64-73. DOI: https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(3).2021.64-73  (Scopus)
4.    Omelchuk, O.M., Haiur, I.Y., Kozytska, O.G., Prysiazhna, A.V., Khmelevska, N.V. Analysis of the activities of law enforcement authorities in the field of combating crime and corruption offences. Journal of Money Laundering Control. 2021. DOI 10.1108/JMLC-07-2021-0073. DOI: https://doi.org/ 10.1108/JMLC-07-2021-0073  (Scopus)
5.     Oleh Omelchuk, Svitlana Hrynko, Alla Ivanovska, Anna Misinkevych, Viktoriia Antoniuk. Protection of human rights in the context of the development of the rule of law principle: The international aspect. Journal of the National Academy of Legal Scinces of Ukraine, Vol. 28, No. 1, 2021, 32-42. DOI: https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(1).2021.32-42   (Scopus)
6.     Oleh Omelchuk, Vladimir Vatras, Lesia Omelchuk, Nataliia Plysiuk, Viacheslav Moroz. Legal aspects of mass vaccination during the COVID-19 pandemic on the example of Ukraine. Medicine and Law. Vol.40, No.3, 2021, P. 411-424. ISSN 07231393. URL : https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1479231   (Scopus)
7.     Oleh Omelchuk, Nataliia  Plysiuk, Lesia Omelchuk, Anna  Danilova, Viacheslav  Moroz. Criminal liability for violation of quarantine regulations in the context of the spread of covid-19. Medicine and Law. Vol.40, No. 2, 2021, P. 209-218.  ISSN 07231393. URl : https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1396242   (Scopus)
8.    Omelchuk O., Zakharchuk V. Distinguishing mediated performance of a criminal offense and complication in acriminal offense. Socio-economic relations in the digital society. Volume 2 (48), 2023. P. 137-144. DOI: https://doi.org/10.55643/ser.2.48.2023.500    
9.    Omelchuk O., Zakharchuk V. Court practice of application of criminal legal measures for immediate commitment of a criminal offense. Socio-economic relations in the digital society. Volume 3 (49), 2023. P. 97-104. DOI: https://doi.org/10.55643/ser.3.49.2023.512  
10.    Omelchuk O. Criminal-Legal Protection of Personal Freedom in Ukraine. Annales Pomorienses. Ius , (2), 2023. P. 64-72. DOI: https://doi.org/10.34858/api.1.2023.16

Список наукових статей доктора юридичних наук, професора Омельчука Олега Миколайовича

Перший проректор

Ковтун Ірина Броніславівна
KOVTUN IRYNA

Профілі в наукових базах даних:
ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-8530-8642
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=R01JJXwAAAAJ

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Вчене звання: доцент

Народилася 10.10.1979 р.
З 2001 р. працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова, з 2018 року на посаді проректора з нормативного та науково-методичного забезпечення, доцента кафедри публічного управління та адміністрування.
У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діяльність органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні: організаційно-правові особливості та шляхи вдосконалення» зі спеціальності 25.00.04 – місцеве самоврядування, м. Дніпро.
Неодноразово виступала у якості опонента на захистах дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04.
Член Хмельницької обласної організації Спілки економістів України.

Сфера наукових інтересів: територіальне управління та місцеве самоврядування, децентралізація публічного управління.
Викладає навчальні дисципліни: «Місцеве самоврядування», «Децентралізація і розвиток місцевого самоврядування», «Місцевий економічний розвиток», «Управління комунальною власністю».

Кількість навчально-методичних публікацій: понад 60.
Кількість наукових публікацій: більше 40.

Вибрані наукові праці:

 1. Ковтун І.Б. Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: виклики сьогодення / І.Б. Ковтун // Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал. / Укладачі: М.І. Баюк, Т.В. Гаман, І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2013. – 278 с. – С. 63-97.
 2. Теоретичні аспекти функціонування бюджетного механізму регулювання соціально-економічного розвитку території / І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко // Університетські наукові записки. - 2013. - №4. – С. 577-583.
 3. Перспективи формування сучасних лідерів системи державного управління в Україні / І.Б.Ковтун, Л.О.Ковальська // Управлінське лідерство: колективна монографія / За заг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 600 с. – С. 227-338.
 4. Стратегічні орієнтири формування системи забезпечення соціального розвитку територіальних громад / І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко // Університетські наукові записки. - 2017. - № 1. – С. 193-201.
 5. Підприємництво як чинник формування потенціалу сталого розвитку територіальних громад / І.Б.Ковтун, Т.В. Терещенко // Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці: монографія; за заг. ред. д.е.н., професора В.П. Синчака. – Хмельницький: ХУУП, 2017. – 350 с. – С. 150-167.
 6. Обґрунтування принципів формування потенціалу сталого розвитку територіальних громад / І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 22–23 вересня 2017 року); за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. – Хмельницький: ХУУП, 2017. – 294 с. – С. 95-97.
 7. Шляхи активізації участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення / І.Б. Ковтун // Становлення інституту старости: перші кроки: Наук.-практ. посіб. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2017. – 225 с. – С. 59-62.

Підвищення кваліфікації (сертифікати):

 • Швейцарсько-український проект DOCCU «Формування громадянських компетентностей у державних службовців» (90 год.), березень-квітень 2017 року, м. Київ;
 • тренінг для тренерів «Поглиблена дидактика та методи навчання дорослих», Берлінська академія з публічного адміністрування, за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», 05-09.11.2018 р., м. Берлін;
 • проект «Партнерство для розвитку міст»/ПРОМІС за сприяння Федерації муніципалітетів Канади, Національної академії державного управління при Президентові України, травень-червень-вересень 2019 р., м. Київ;
 • програма «U-LEAD з Європою», Українська школа урядування, Національне агентство України з питань державної служби, 16-18.10.2019 р., м. Київ.

Нагороди:

 • Подяка МОН України, грамоти Хмельницької обласної ради, Хмельницької ОДА.
Проректор з наукової роботи

Івановська Алла Миколаївна

Івановська
ПІБ (англійською)
Вчене звання
професор
Науковий ступінь
доктор юридичних наук
Посада
проректор зі стратегічного розвитку, наукової роботи та зовнішніх зв'язків, професор кафедри
Години прийому
вівторок 15.00 – 17.00
Нагороди

Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (№ 739-к від 7 вересня 2021 року);
Грамота Голови Конституційного Суду України (від 16 травня 2019 року);
Подяка Президента Національної академії правових наук України (2019 рік);
Грамота Хмельницької обласної ради (8 жовтня 2007 року);
Почесна грамота Хмельницької  обласної державної адміністрації (1 вересня 2010 р.).
Грамота Хмельницької обласної ради (3 жовтня 2021 року);
Диплом переможця конкурсу імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання в номінації «Підручники та посібники» у секції «Конституційне право» (24.10.2019 року № 1);
Диплом переможця конкурсу імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання в номінації «Конституційне право; муніципальне право» (30.09.2021 року № 1);
Диплом лауреата 2 премії  у номінації «Конституційне право; муніципальне право» щорічної премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання (13.10.2013 року № 1);
Диплом третього ступеня у номінації «Кращий науково-педагогічний працівник Хмельницького університету управління та права»  (9 жовтня 2017 року).
 

Освіта

1997 р. - Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Правознавство».
31 березня 2000 року у спеціалізованій вченій раді К 70.705.02 у Національній академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правові основи контрольної діяльності юридичної служби державного комітету у справах охорони державного кордону України». 22 лютого 2007 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки Івановській А.М. присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. 
26 лютого 2021 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Конституційний контроль в системі державного контролю: теоретико-правові та праксеологічні засади». 1 лютого 2022 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки Івановській А.М. присвоєно вчене звання професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. 
 

Науково-педагогічна діяльність

1997-2001 рр. – викладач, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії ПВУ;
з 2001 р. – старший викладач, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права;
з 2014 р.-т/ч - професор кафедри  конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Є членом вченої ради університету, редакційної колегії Часопису Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки».
 

Викладає дисципліни
«Конституційне право зарубіжних країн», «Порівняльне конституційне право», «Конституційний контроль в Україні», «Проблеми конституційного права України», «Правове регулювання адміністративних послуг»;
«Теорія та практика реалізації конституційного контролю».
Основні наукові публікації

1. Омельчук О.М., Гринько С.Д., Івановська А.М., Місінкевич А.Л., Антонюк В.В. Захист прав людини в контексті розвитку принципу верховенства права: Міжнародний аспект. Журнал Національної академії правовихнаук України. 2021. 28(1). с. 32-42

2. Sukhonos, V., Pavlenko, L., Krukhmal, O., Ivanovska, A., & Maletov, D. (2021). Forms of committing corrupt abuses of public finances and ways to counteract them in Ukraine. Amazonia Investiga, 10(39), 149-158

3. Івановська А.М. Конституційний контроль в системі державного контролю : монографія. Харків : Право. 2021.  485 с.

4. Ivanovska Alla. Constitutional control in the mechanism of exercising public power (Конституційний контроль в механізмі здійснення публічної влади). Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 2. (volume 2). С. 47-52.

5. Ivanovska Alla. Theoretical and Legal Principles of the State Control System (Теоретико-правові засади системи державного контролю). Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 3. (volume 1). S. 144-149.

6. Івановська А. М. До питання про офіційне тлумачення законів України.  Публічне право. 2018. Спеціальний випуск. С. 75-81.

7. Івановська А. М. Проблемні питання формування Конституційного Суду України. Університетські наукові записки. 2018. № 2. С. 24-35.

8. Івановська А. М. КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. КИЇВ – 2021. 42 с. 

9. Буханевич О. М., Івановська А. М. Конституційний контроль як вид державного контролю: змістовно-функціональна характеристика. Публічне право. 2019. № 4 (36). С. 9-18.

10. Буханевич О. М., Івановська А. М. До питання про коло суб’єктів реалізації конституційного контролю. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 62-66.

 

 

Підвищення кваліфікації

Міжнародне наукове стажування на базі Академії ГУСПОЛ (м. Куновіце, Чеська Республіка) загальним обсягом 180 годин за програмою «Освіта в країнах Європейського Союзу» (Сертифікат від 09.07.2021, № 019АН). 

 

Проректор з економічної та адміністративно-господарської роботи

Хіміч Володимир Олегович
VOLODYMYR KHIMICH

Народився 07 червня 1989 року

Освіта:
У 2012 році закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство» земельно-господарської спеціалізації. Захистив дипломну роботу на тему: «Суб’єкти екологічних обов’язків за законодавством України».

Трудова діяльність:

 • вересень - листопад 2012 року юрисконсульт ІІ категорії юридичної клініки Хмельницького університету управління та права;
 • листопад 2012 року – грудень 2015 року юрисконсульт І категорії юридичної клініки Хмельницького університету управління та права;
 • грудень 2015 року – вересень 2020 року начальник юридичного відділу Хмельницького університету управління та права;
 • вересень 2020 року - проректор з економічної та адміністративно-господарської роботи ХУУП імені Леоніда Юзькова.

Декан юридичного факультету

Захарчук Віктор Миколайович

Захарчук
ПІБ (англійською)
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат юридичних наук
Посада
Декан, доцент кафедри кримінального права та процесу
Освіта

Народився 7 жовтня 1986 року.
2004-2009 рр. - ХУУП, юридичний факультет, кваліфікація юрист.

Науково-педагогічна діяльність

2009-2010 рр. - юрисконсульт юридичного відділу ХУУП;
2010-т/ч – асистент, доцент кафедри кримінального права та процесу, декан юридичного факультету

Сфера наукових інтересів
злочини проти власності, виконання покарань.
Викладає дисципліни
Кримінальне право.
Основні наукові публікації

1.   Захарчук В.М. Об’єкт незавершеного будівництва як предмет самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці В.М. Захарчук // Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року). – У 2 х ч. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. – Ч. 2. – С. 87 – 88.
2.   Захарчук В.М. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України: монографія / В.М. Захарчук // Захарчук В.М. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України : моно¬графія / В.М. Захарчук. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 214 с.
3.   Захарчук В.М. Зарубіжний досвід застосування кримінально-правових засобів протидії самовільному зайняттю земельних ділянок / В.М. Захарчук // Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року). – У 2 х ч. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2015. – Ч. 2. – С. 65 – 67.
4.   Захарчук В.М. Окремі аспекти розмежування самовільного зайняття земельної ділянки зі злочинами проти довкілля / В.М. Захарчук // Університетські наукові записки. – 2015. – № 2. – С. 164 – 169.
5.   Захарчук В.М. Суб’єктивна сторона самовільного зайняття земельної ділянки / В.М. Захарчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2015. – № 2. – С. 226 –235.
6.   Захарчук В.М. Особливості кваліфікації самовільного зайняття земельної ділянки, що вчинене групою осіб / В.М. Захарчук // Право і суспільство. – 2015. – № 5. – С. 152 –156.
7.   Захарчук В.М. Особливості кваліфікації самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці / В.М. Захарчук // Університетські наукові записки. – 2015. – № 1. – С. 181 – 187.
8.   Захарчук В.М. Суспільна небезпека самовільного зайняття земельної ділянки / В.М. Захарчук // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року). – У 3-х ч. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2014. – Ч. 2. – С. 93 – 94.
9.   Захарчук В.М. Забезпечення прав власників та законних володільців земельних ділянок / В.М. Захарчук // Університетські наукові записки. – 2014. – № 4. – С. 141 – 146.
10.   Захарчук В.М. Уголовно-правовая характеристика самовольного занятия земельного участка по законодательству Украины / В.М. Захарчук // Закон и жизнь: международный научно-практический правовой журнал. – 2013. – № 12/2. – С. 85 – 87.

 

Декан факультету управління та економіки

Терещенко Тетяна Василівна

Терещенко Тетяна Василівна
ПІБ (англійською)
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат економічних наук
Посада
декан факультету управління та економіки, доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Нагороди

грамоти та подяки МОН України, Хмельницької обласної ради, Хмельницької ОДА, Хмельницької міської ради, ХУУП імені Леоніда Юзькова.

Освіта

Народилася 4 липня 1979 р., м. Хмельницький.
У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва» зі спеціальності 08.10.01 – розміщення продуктивних сил та регіональна економіка, м. Київ.

Автореферат дисертації
Дисертація
Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / Т.В. Терещенко ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтегр. України. — К., 2005. — 21 с.
Науково-педагогічна діяльність

З 2005 р. у ХУУП:
2005-2008 рр. – старший викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування;
2008-2018 рр. – начальник відділу навчально-методичного забезпечення;
2008 р. – доцент кафедри публічного управління та адміністрування;
2018 р. – декан факультету управління та економіки.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТАХ:
Під керівництвом доцента кафедри публічного управління та адміністрування, к.е.н., доцента Тетяни ТЕРЕЩЕНКО здійснювалась підготовка:
переможця 2 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій», студентки магістратури за спеціальністю Менеджмент факультету управління та права Надії ЦІМАР, диплом 3 ступеня (4-5 квітня 2018 р., ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»);
переможця у Національному конкурсі творчих робіт (есе) «Європейські цінності» до Дня Соборності, проведеному за підтримки Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України та Координаційної ради молодих юристів міста Києва при Печерському районному відділі державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві, студентки 1 курсу факультету управління та економіки за спеціальністю 073 Менеджмент Юлії КРАВЧУК, диплом 3 ступеня
(22 січня 2019 р., Інститут політико-правових та релігійних досліджень).

Сфера наукових інтересів
регіональна економіка; місцевий економічний розвиток; зовнішньоекономічна діяльність; міжрегіональне та транскордонне співробітництво; європейська інтеграція
Викладає дисципліни
Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека; Менеджмент організацій; Теорія організації
Основні наукові публікації

Кількість наукових публікацій: понад 50.

Кількість навчально-методичних публікацій: понад 30.

 1. Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво /Під ред. В.І.Пили. –Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2006. – 412с.
 2. Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник [під заг.ред. В.М.Олуйка]. - Хмельницький: ЦППК, 2008. - 730с.
 3. Терещенко Т.В. Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал / Укладачі: М.І.Баюк, Т.В.Гаман, І.Б.Ковтун, Т.В.Терещенко. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2013. –  С.98-113с.
 4. Терещенко Т.В. Європейська інтеграція та інструменти її реалізації: навчально-методичний посібник /Т.В.Терещенко. – Хмельницький: ЦППК працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій. – 2013. – 348 с.
 5. Терещенко Т.В. Теорія організації: навчальний посібник /Т.В.Терещенко. –ХУУП: Хмельницький, 2015. – 335с.
 6. Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади // Об‘єднана територіальна громада в сучасній системі місцевого самоврядування/ О.М. Буханевич, І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко. – Хмельницький, 2018. – 234 с.
 7. Підприємництво як чинник формування потенціалу сталого розвитку територіальних громад / І.Б.Ковтун, Т.В. Терещенко // Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці: монографія; за заг. ред. д.е.н., професора В.П. Синчака. – Хмельницький: ХУУП, 2017. – 350 с. – С. 150-167.
 8. Міжмуніципальне співробітництво як інструмент розвитку громади: навчальне видання /[Уклад. М.І. Войт, Т.В. Терещенко]. – Хмельницький: ЦППК працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій. – 2019. – 80 с. (С.13-36).
 9. Моніторинг та контроль в діяльності старости ОТГ: науково-практичний посібник /Авторський колектив: Баюк М.І., М.І. Войт, Т.В. Терещенко, Синчак В.П., Халавчук О.М., Циц С.В., Требик Л.П., Цимбалюк В.О., Слюсарчук Н.О. /За аг.ред. Баюка М.І. – Хмельницький: ФОП Словіцький М.Я. – 2019. – 204 с.
 10. Терещенко Т.В., Ковтун І.Б., Теоретичні аспекти формування економічного потенціалу територіальної громади: синергетичний аспект. Science, Technologies, Innovations №3(19) 2021. 3-9 p.
Підвищення кваліфікації
 • всеукраїнський семінар-тренінг для викладачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування «Формування громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU», березень-червень 2015 р., м. Київ;
 • тренінг для тренерів «Прямі іноземні інвестиції для регіонального і місцевого розвитку, за сприяння Національного агентства з питань держаної служби, Програми «U-LEAD з Європою», Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 29-31.05.2018 р., м. Київ;
 • тренінг для тренерів «Поглиблена дидактика та методи навчання дорослих», Берлінська академія з публічного адміністрування, за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 05-09.11.2018 р., м. Берлін;
 • навчання з підготовки тренерів-консультантів за Професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого економічного розвитку, за підтримки Проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС/PLEDDG), 21- 26.06.2019 р., м. Київ;
 • тренінг для тренерів «Інструменти співпраці Україна-ЄС задля місцевого та регіонального розвитку», за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 16-18.05.2019 р., м. Київ.
 • тренінг для тренерів «Методи та інструменти співпраці влади і бізнесу для вирішення соціально-економічних проблем», 15-16.06.2021 р., м.Київ.

Директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій

Баюк Микола Іванович
MYKOLA BAIUK

Профілі в наукових базах даних:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7028-4673
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=uBBbUggAAAAJ

Посада: старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування

Народився 26.07.1960, с. Гальчинці, Теофіпольського району, Хмельницької області.

Освіта:
1981 р. - Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, спеціальність - історія, державне управління; кваліфікація - вчитель історії та суспільствознавства;
1999 р. -  Українська Академія державного управління при Президентові України, магістр державного управління.

Трудова та науково-педагогічна діяльність:
1981-1983 рр. - учитель Шаровечківської середньої школи Хмельницького району;
1983-1993 рр. - робота в місцевих органах управління;
1994-т/ч - старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування ХУУП (за сумісництвом);
2002-т/ч  – директор Хмельницького ЦППК.

Коло наукових інтересів: історія, публічне управління та адміністрування.

Монографії

 1. Олуйко В.М., Слободянюк П.Я., Баюк М.І. Адміністративно-територіальний устрій Поділля. Історія і сучасність:  монографія / За заг.ред.Смолія В.А., Слободянюка П.Я. – Хмельницький, 2005. – 339 с.

Наукові статті

 1. Баюк М. Подільський журнал «Освіта» у добу Української революції / М.Баюк. // Краєзнавство. – 1999. – №1-4. – С.152-153.
 2. Баюк М.І. Діяльність видавництв Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. / М.І.Баюк. / Зб.наук.праць за підсумками другої міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2005 р. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С.108-109.
 3. Баюк М.І. Духовні процеси на Поділлі як важливий чинник національно-культурного відродження регіону у 1917-1920 рр. / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2010. – Т.15. – С.370-381.
 4. Баюк М.І. Журнал «Освіта» джерело вивчення освіти на Поділлі доби української революції / М.І.Баюк. – Зб.статей: Маловідомі імена, події, факти. – Вип.6. Історія України. – Київ: Рідний край, 1999. – С.182-186.
 5. Баюк М.І. Культура і освіта на Поділлі в 1917-1920 рр. – Історія України (маловідомі імена, події, факти). –К., 1996. – С.156-176.
 6. Баюк М.І. Місце церковно-релігійної політики у процесах національно-культурного відродження Поділля в період УНР / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2009. – Т.14. – С.335-346.
 7. Баюк М.І. Освітньо-просвітницькі перетворення на Поділлі в 1918-1920 рр. / М.І.Баюк. – Зб.статей: Маловідомі імена, події, факти. –Вип.9. Історія України. – Київ: Рідний край, 1999. – С.215-223.
 8. Баюк М.І. Періодична преса, видавнича та бібліотечна справи на Поділлі у 1917-1920 рр. / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2010. – Т.16. – С.116-131.
 9. Баюк М.І. Українське книгодрукування та періодична преса Поділля на початку ХХ століття / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2006. – Т.7. – С.344-356.
 10. Баюк М.І. Участь громадських організацій, об’єднань, інтелігенції Поділля в культурно-освітніх перетвореннях 1917-1920 рр. / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2009. – Т.13. – С.3-19.
 11. Баюк М. І. Проблеми становлення національних культурно-освітніх закладів, подолання інформаційних загроз у період української державності в 1917–1920 рр. 35 с. (ще не вийшла ХУУП ювілейний випуск)

Навчальні посібники

 1. Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник / авт.кол. за заг.ред В.М.Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.
 2. Конкурентна політика органів влади - запорука економічного розвитку держави: наук.-практ. посіб. (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування) / М.І.Баюк, А.Ф.Кармаліта. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 554 с.
 3. Об’єднані територіальні громади Хмельниччини. Рік перший / [Авт. кол. С.В. Яцковський, В.А. Любенчук, І.А. Білик, О.І. Фасоля, М.І. Баюк, Н.О. Муляр, М.І. Войт]. – Хмельницький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2016. – 226 с.

Посібники видані Хмельницьким ЦППК

 1. На допомогу сільському, селищному голові: Інформаційно-методичний матеріал / Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2016. – 111 с.
 2. Депутату місцевої ради: практичні поради щодо організації діяльності. (перероблене) / [Уклад. М.І.Баюк, М.І.Войт, М.В.Панасюк] – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2016. – 142 с.
 3. Основи написання проектів: практичні поради / Войт М.І., Баюк М.І., Третяк В.А. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2016. – 95 с.
 4. Реформування місцевого самоврядування: проблеми і шляхи їх вирішення: Інформаційно-методичний матеріал / Войт М.І., Баюк М.І., Панасюк М.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2015. –130 с.
 5. Місцеві вибори 2015: інформаційно-довідковий матеріал. / Укладачі: М.І. Баюк, М.І. Войт, М.В. Панасюк, Н.В. Продан. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2015. – 288 с.
 6. Децентралізація влади в регіоні: запитання, відповіді. / Укладачі: М.І. Баюк, М.І. Войт, М.В. Панасюк. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2015. – 41 с.
 7. Організаційно-правові засади роботи об’єднаних територіальних громад: Рекомендації з організації роботи для керівників та працівників територіальних громад області / Войт М.І., Баюк М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2015. –243 с.
 8. Депутату місцевої ради: практичні поради щодо організації діяльності. / [Уклад. М.І.Баюк, М.І.Войт, М.В.Панасюк] – Хмельницький : Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2015. – 142 с.
 9. Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу секретарю сільської, селищної, міської ради / М.І.Баюк, М.І.Войт, М.В.Панасюк. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2014. – 105 с.
 10. Особливості формування професіоналізму державних службовців (на допомогу молодому державному службовцю) : навчально-методичний матеріал / М.І.Баюк, М.І.Войт, Л.П.Требик – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2014. – 81 с.
 11. Актуальні питання громади: професійно організовуємо, плануємо, вирішуємо. Інформаційно-довідковий матеріал для секретарів міських, селищних, сільських рад / М.І. Баюк, М.І. Войт, Н.О. Муляр, М.В. Панасюк. – Хмельницький: ПП Мельник А.А. – 2014. – 212 с.
 12. Місцеве самоврядування - основа сучасного демократичного управління / Укладачі: М.І.Баюк, М.І.Войт. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. - 2014. – 140 с.
 13. Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України. Децентралізація влади. Інформаційно-довідковий матеріал для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад / М.І. Баюк,  М.В. Панасюк. –  Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2014.- 47 с.
 14. Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні.  На допомогу сільському, селищному голові/ М.І. Баюк, М.І. Войт – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2014. – 103 с.
 15. Формування регіонального лідера: навчання впродовж життя: навчально-методичний посібник / За заг. ред. Баюка М.І., Гаман Т.В. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 311 с.
 16. Доступ до публічної інформації: роз’яснення, практичні поради, зразки оформлення документів. Навчально-методичний посібник. / М.І.Баюк, М.І.Войт, М.В.Вінер. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2013. – 81 с.
 17. Організація роботи зі зверненнями громадян (збірник нормативно-правових документів та методичних рекомендацій) (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян). / М.І.Баюк, М.І.Войт, О.М.Гаман. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Перероблене і доповнене. – 2013. – 186 с.
 18. На допомогу депутату місцевої ради: організація депутатської діяльності. Доповнене, перероблене. / [Уклад. М.І.Баюк, М.І.Войт] – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2013. – 115 с.
 19. Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал. / Укладачі: М.І.Баюк, Т.В.Гаман, І.Б.Ковтун, Т.В.Терещенко. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2013. – 278 с.
 20. Організація контролю в системі органів державної влади: Інформаційно-методичний матеріал / М.І.Баюк, М.І.Войт, Г.В.Матковський. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2013. –135 с.
 21. Робота зі зверненнями громадян (збірник нормативно-правових документів та методичних рекомендацій) / Баюк М.І., Войт М.І., Гаман О.М. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 106 с.
 22. Земельна реформа та шляхи її реалізації / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І., Музика М.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 102 с.
 23. Адміністративні послуги: теорія та практика надання. Навчально-методичний посібник. / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 111 с.
 24. Корупційні діяння в економічній та соціальній сферах. Навчально-методичний посібник. / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 191 с.
 25. Корупційні дії та механізми їх запобігання в органах державної влади. Навчально-методичний посібник. / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 176 с.
 26. Реалізація органами місцевого самоврядування проектів та програм розвитку. Інформаційно-методичний матеріал. / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 95с.
 27. На допомогу розробникам профілів професійної компетентності посад державної служби. Інформаційно-методичний матеріал./ Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 78 с.
 28. Практичний посібник для депутатів місцевих рад / Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. – 95 с.
 29. Методичні матеріали з питань утворення та діяльності адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад / Баюк М.І., Гоцький Г.І., Когут О.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. – 45 с.
 30. Запобігання проявам корупції та конфлікту інтересів на державній службі (міжнародний досвід). Інформаційно-довідковий матеріал / Баюк М.І., Міщишин В.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. –33 с.
 31. Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання і протидії корупції. Інформаційно-методичний матеріал / Баюк М.І., Войт М.І., Гаман Т.В.  – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. – 139 с.
 32. Практичні аспекти організації діяльності секретаря сільської, селищної ради. Інформаційно-методичний матеріал / Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. – 105 с.
 33. Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів / М.І.Баюк, М.І.Войт, Л.П.Требик. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2010. – 51 с.
 34. Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу секретарям сільських, селищних рад області / М.І.Баюк, Н.В.Продан, Н.О.Муляр, В.С.Онісковець, О.В.Хорошенюк. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2010. – 54 с.
 35. Організаційно-розпорядча робота сільського, селищного голови /  М.І.Баюк, Войт М.І., Гаман Т.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2010. – 117 с.
 36. На допомогу працівникам відділів організаційно-кадрової роботи органів виконавчої влади. Баюк М. І., Войт М.І., Климчук В.В. – Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 122 с.
 37. Методичні рекомендації по роботі зі зверненнями громадян (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян). Баюк М.І., Войт М.І., Лисик Н.О.– Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 81 с.
 38. Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу головам постійних комісій місцевих рад / Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 67 с.
 39. Практичні аспекти організації кадрової роботи в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Методичний посібник. Баюк М.І., Войт М.І., – Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 109 с.
 40. Контроль в роботі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Інформаційно-довідковий матеріал. Баюк М.І., Войт М.І., Матковський Г.В.– Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 69с.
 41. Методично-інформаційний збірник з питань організаційно-кадрової роботи для секретарів сільських, селищних рад / М.І.Баюк, М.І.Войт. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 98 с.
 42. Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу секретарям сільських, селищних рад області / М.І.Баюк, Н.В.Продан, Н.О.Муляр, О.В.Хорошенюк. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 51 с.
 43. Інформаційно-довідковий матеріал з питань соціально-економічного розвитку територій  (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування. / М.І.Баюк, М.І.Войт. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 62 с.
 44. Контроль знань слухачів. Методичні вказівки. / М.І. Баюк, М.І. Войт. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 28 с.
 45. Критерії оцінювання знань і вмінь слухачів. Методичні рекомендації. / М.І. Баюк, М.І. Войт. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 16 с.

Керівник відділу підготовки публічних управлінців

Підлісна Тетяна Віталіївна
TETIANA PIDLISNA

Профілі в наукових базах даних:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7492-923X
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=KvoAz_cAAAAJ

Посада: доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління

Народилася 25.05.1986 р.
У ХУУП працює з 2009 р.:
2009-2010 рр. - методист магістратури за спеціальністю Державна служба;
2010 р. - викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук;
2011 р. - асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування;
2012 р. – керівник відділу підготовки магістрів за спеціальністю Державна служба, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування.
У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лідерство в державній службі України: теоретичні основи» зі спеціальності 25.00.03 – державна служба, м. Київ.

Сфера наукових досліджень та інтересів: підвищення кваліфікації управлінських кадрів регіону; соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності, кадрова політика, електронне урядування; інформаційні технології в публічному управлінні та адмініструванні; державне управління та місцеве самоврядування.

Викладає навчальні дисципліни: «Публічна служба», «Публічна політика».
Кількість наукових публікацій: більше 20.
Кількість навчально-методичних публікацій: понад 30.

Вибрані наукові праці:

 1. Словіцька Т. В. Моніторинг управління мотивацією колективу як складової делегуючого лідера // Моніторинг законодавства України: аналіз, проблеми, перспективи: Монографія / За заг. ред. Нижник Н.Р. – Чернівці : Технодрук, 2010. – Авт. – С. 84-108.
 2. Підлісна Т.В. Сучасні сутнісні трансформації лідерства: досвід для України / Управлінське лідерство: колективна монографія / За аг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – С.170-179.
 3. Підлісна Т.В. Ризики  в  державно-управлінській діяльності як індикатори  ступеня розвитку антикорупційного законодавства/ Т.В.Підлісна// Бюлетень моніторингу законодавства України. - 2015.- 157-189
 4. Підлісна Т.В Староста-герой нового часу. Становлення інституту старости: перші практики Науково-практичний посібник/ колективна монографія / За аг. ред М.І. Баюк – Хмельницький: ФОП Словіцький М.Я.- 2018. 240.- С.38-45
 5. The World of Politics, Society, GeographyCollection of scientific works Issue 1TetianaPidlisna. MODERN ESSENTIAL TRANSFORMATION OF LEADERSHIP: EXPERIENCE FOR UKRAINE 42-49
 6. INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE GLOBAL MARKETING: ANALYSIS AND CHALLENGES OF OUR TIME May 16-17 th 2019 Batumi Georgia
 7. Innovation in science the chellenges of our time Monograph volume 2 THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS IN FORMING A POSITIVE IMAGE OF GOVERNMENT AUTHORITIES Accent Graphics Communications & Publishing 2019 105-116

Підвищення кваліфікації (сертифікати):

 • Всеукраїнський семінар-тренінг для викладачів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» «Формування громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU», жовтень-листопад 2017 р., м. Київ;
 • тренінг для тренерів з проблем гендерної рівності та гендерно орієнтованого бюджетування, Представництво Фонду ім..Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, 16-17.04.2019 р., м. Житомир;
 • тренінг для тренерів «Поглиблена дидактика та методи навчання дорослих», Берлінська академія з публічного адміністрування, за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», Deutsche Gesellschaftfuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 5-9.11. 2018 р., м. Берлін;
 • сертифікат № С 9791/ 22.09.2019 Міжнародного стажування на тему: Інновації в науці: 6 ECTS, 120 годин.

Нагороди:

 • грамоти Хмельницької обласної ради.

Вчений секретар

Якимчук Світлана Олексіївна

Якимчук
ПІБ (англійською)
Науковий ступінь
кандидат юридичних наук
Посада
доцент кафедри цивільного права та процесу, адвокат (Свідоцтво № 475 від 30.06.2010 року).
Нагороди

подяка Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (2017 р.);
грамоти ХУУП імені Леоніда Юзькова.

Освіта

Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет (2006).
 

Науково-педагогічна діяльність

2006-т/ч – асистент, старший викладач, доцент  кафедри цивільного права та процесу.
У 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого захистила кандидатську дисертацію на тему: «Виконання судових рішень як частина судового розгляду» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Сфера наукових інтересів
цивільне право та цивільний процес.
Основні наукові публікації
1.  Якимчук С.О. Ефективність виконання судових рішень [Текст] / С.О. Якимчук // Проблеми законності. - Х. - 2012. – Вип. 120. – С. 296-305.
2.  Якимчук С.А. Законная сила и исполнимость судебного решения [Текст] / С. А. Якимчук // Проблемы законности. - Х. – 2012. –Вып. 121. – С. 256-264.
3. Якимчук С.О. Правовий статус органів примусового виконання судових рішень та шляхи їх реформування / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №3. – С.93-96.
4. Якимчук С.О. Принцип верховенства права та доступність цивільного судочинства / С.О. Якимчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутр. справ. – 2012. – № 2 (1). – с. 180-189.
5. Якимчук С.О. Виконання судових рішень у цивільних справах як стадія судового розгляду/ С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №4. – С.81-84.
6. Якимчук С.О.Реалізація принципу верховенства права в цивільному процесуальному законодавстві України через призму рішень Європейського суду з прав людини / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2012. – №1. – С.355-366.
7. Якимчук С. А. Контроль за исполнением судебных решений и эффективность защиты прав взыскателя в исполнительном производстве / С. А. Якимчук // Проверка судебных решений в гражданском процессе Украины и России : сб. тез. науч. докл. и сообщ. "круглого стола" каф. гражд. процесса Нац. ун-та "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого" и юрид. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, Харьков, 19 марта 2013 г. – Харьков, 2013. – С. 106–108.
8. Якимчук С. А. Законная сила и исполнимость судебного решения / С. А. Якимчук // Проблемы законности : сб. науч. тр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого». – Харьков, 2013. – Вып. 121. – С. 257-264.

Завідувач відділу аспірантури та докторантури

Галус Олена Олександрівна

Галус
ПІБ (англійською)
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат юридичних наук
Посада
доцент кафедри
Нагороди

лауреат 3 премії імені Святого Володимира у номінації «Конституційне право; муніципальне право» за краще науково-правниче видання: Галус О. О. Форми безпосереднього народовладдя в Україні: [Текст] : [монограф.] / О.О. Галус ; наук. ред. Г.О. Мурашин. Хмельницький: ХУУП, 2013. – 212 с.
почесна грамота Хмельницької ОДА (2012 р.);
грамота Хмельницької міської ради (2012 р.);
грамота Управління МВС України в Хмельницькій області (2012 р.);
почесна грамота Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (2019 р.);
грамота Хмельницької обласної ради (2020 рік).
 

Освіта

Народилася 5 липня 1982 року.
У 2004 р. з відзнакою закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста. У 2005 р. з відзнакою закінчила магістратуру ХУУП за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію магістра права.
У 2004 – 2008 рр. навчалася в аспірантурі Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Науково-педагогічна діяльність

8.06.2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Форми безпосереднього народовладдя в Україні» за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.
Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16.05.2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
2005-т/ч - асистент, старший викладач, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
2012-2018 рр. - завідувач відділу аспірантури науково-дослідної частини університету.

Керує підготовкою аспіранта за спеціальністю 081 Право.
Автор монографії «Форми безпосереднього народовладдя в Україні» (2013 р.), 18 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях України та зарубіжних країн, та 30 навчально-методичних праць. Співавтор 1 колективної монографії «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення» (2018 р.), 2 навчальних посібників «Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади» (2018 р.) та «Муніципальне право України» (2019 р.); Брала участь у 90 наукових заходах.

Викладає дисципліни
Муніципальне право, Форми безпосереднього народовладдя, Муніципальний процес в Україні, Конституційне право України, Конституційні гарантії права на соціальний захист;
Соціальна робота в громадах та місцеве самоврядування, Конституційне процесуальне право, Виборче та референдне право.
Основні наукові публікації

1. Галус О.О., Баймуратов М. М. До питання про поняття та класифікацію муніципально-правових актів безпосереднього народовладдя. Соціальний калейдоскоп. 2020. №1.
2. Галус О.О. Правове регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 64. С. 80–91.
3. Галус О.О. До питання про визначення меж муніципально-правового регулювання. Університетські наукові записки. 2019. № 69-70. С. 38-49.
4. Галус О.О. Правове регулювання міжнародної співпраці територіальних громад в умовах євроінтеграції. Журнал європейського і порівняльного права. 2019. Випуск 11. С. 63-67.
5. Галус О.О. Поняття та ознаки муніципально-правового договору. Конституційно-правові академічні студії. 2018. №2. С. 114-118.
6. Галус Е.А. Перспективы правового регулирования местных референдумов в Украине. Международый научно-практический журнал Legea si Viata. 2017. № 12. Т.2. С. 38-41.
7. Галус О.О, Поняття та види муніципально-правових актів. Конституційно-правові академічні студії. 2017. №3. С.26-32.
8. Галус О. О. Міжнародно-правові стандарти безпосереднього народовладдя. Держава і право : зб. наук. праць. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. № 62. С. 115 – 122.
9. Галус О. О. До питання про визначення поняття та видів зборів, мітингів, походів та демонстрацій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Херсон : Херсонський державний університет, 2013. Випуск 3. Т. 1. С. 43 – 47.
10. Галус О. О. Становлення і розвиток інституту виборів в Україні. Університетські наукові записки. 2013. № 4 (48). С. 36–41.

Підвищення кваліфікації

20.05-12.08.2020 р. – програма підвищення кваліфікації Wyższą Szkołe Stosunków Miedzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie “Europejskie doswiadczenia dydaktyczne w nauczania prawa w szkolnictwie wyższym” (Chełmie, Respublic of Poland) – 240 годин (8 кредитів ЄКТС);
14-21.12.2020 р. -  програма підвищення кваліфікації  ГО Міжнародна фундація науковців та освітян "Using the opportunities of cloud services on the example of google meet, google classroom platforms in the modern online education " (Lublin, Respublic of Poland) – 45 годин (1,5 кредита  ЄКТС).
 

Начальник редакційно-видавничого відділу

Масловська Лілія Володимирівна

Директор наукової бібліотеки

Вінскевич Алла Йосипівна

народилась 18.03.1965, у м. Хмельницький

ОСВІТАЖ: вища, Київський інститут культури ім. Корнійчука
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: загальний стаж роботи 37 років, бібліотечного – 30 років, в бібліотеці ХУУП імені Леоніда Юзькова працює 19 років. 

Керівник відділу практики

Граматович Юлія Василівна
HRAMATOVICH YULIYA

Профілі в наукових базах даних:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9383-5477

Посада: старший викладач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Народилася 26.11.1986 р.
З 2007 р. працює у ХУУП, з вересня 2018 р. на посаді асистента, з вересня 2019 р. на посаді в.о. старшого викладача кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини; управління трудовим потенціалом; зовнішньоекономічна діяльність підприємства.
Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Планування та організація бізнесу», «Управління інноваціями».

Кількість наукових публікацій: 14.
Кількість навчально-методичних публікацій: понад 20.

Вибрані наукові праці:

 1. Стецюк Ю.В. Антикризове управління трудовим потенціалом підприємства / Ю.В. Стецюк, В.В. Романова // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / За ред. доктора с.-г. наук, професора М.І.Бахмата. - Кам’янець-Подільський, 2008. - Вип.16, том 3. – 548 с. (С. 235-242).
 2. Стецюк Ю.В. Інформаційне забезпечення управління якістю трудового потенціалу // Ю.В. Стецюк, Е.В. Щепанський // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / За ред. доктора с.-г. наук, професора М.І.Бахмата. - Кам’янець-Подільський, 2009. - Вип.17, том 2. – 744 с.  (С.708-712).
 3. Граматович Ю.В. Вплив сучасної системи освіти на формування якісних характеристик трудового потенціалу регіону / Ю.В. Граматович // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. -№ 2(42). – Випуск 2/2012.– 428 с. (С.297-302).
 4. Граматович Ю.В. Трудовий потенціал як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону / Ю.В. Граматович // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 21-22 квітня 2016 року: у 2 ч. – Умань: в-во «Сочінський М.М.». 2016. – Ч.1. / відп. ред. Непочатенко О.О., 2016. - С.52-56.
 5. Граматович Ю. В. Прогнозування ринку праці / Ю. В. Граматович // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами ХІХ Міжнародної наук.-практ. конф., 23 травня 2019 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019.– С. 220-223 с.

Підвищення кваліфікації (сертифікати):

 • фахове стажування Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (2015 р.).

Нагороди:

 • грамоти ХУУП імені Леоніда Юзькова.

Завідувач студентським гуртожитком

Шимчук Світлана Олександрівна

Народилася 14 вересня 1982 року в смт. Чорний Острів Хмельницького району.
Освіта:
У 2000 році із золотою медаллю закінчила Чорноострівський загальноосвітній колегіум. У цьому ж році вступила на економічний факультет Хмельницького національного університету.
У 2005 році закінчила з відзнакою Хмельницький національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організації» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

Трудова діяльність:
У 2006 році працювала адміністратором фінансового центру АКБ «Укрсоцбанк».
З квітня 2011 року працюю завідувачем студентського гуртожитку Хмельницького університету управління та права.

 

Помічник ректора

  Пиріжок Юлія Леонідівна

   Навчання та трудова діяльність:
   У 2015 році закінчила навчально-виховний комплекс №10, у 2021 році закінчила навчання в         Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова за спеціальністю           «Публічне управління та адміністрування» та отримала диплом бакалавра, продовжує навчання  в  Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на магістратурі. 
З 2021 року працює в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

Керівник загального відділу

Кучерява Тетяна Володимирівна

У 2013 р. закінчила Хмельницький національний  університет за спеціальністю "Управління персоналом та економіка праці".
Трудову діяльність розпочала у 2006 р.


 

 

Приймальна комісія

Положення про приймальну комісію

Положення про приймальну комісію

Правила прийому

Правила прийому до Хмельницького університету управління та права у 2022 році

Порядок подання заяв в електронному вигляді

Порядок подання заяв в електронному вигляді