Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Якимчук Світлана Олексіївна

ПІБ
Якимчук Світлана Олексіївна
ПІБ (англійською)
Svitlana YAKYMCHUK
Науковий ступінь
кандидат юридичних наук
Посада
доцент кафедри цивільного права та процесу, адвокат (Свідоцтво № 475 від 30.06.2010 року).
Нагороди

подяка Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (2017 р.);
грамоти ХУУП імені Леоніда Юзькова.

Освіта

Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет (2006).
 

Науково-педагогічна діяльність

2006-т/ч – асистент, старший викладач, доцент  кафедри цивільного права та процесу.
У 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого захистила кандидатську дисертацію на тему: «Виконання судових рішень як частина судового розгляду» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Сфера наукових інтересів
цивільне право та цивільний процес.
Основні наукові публікації
1.  Якимчук С.О. Ефективність виконання судових рішень [Текст] / С.О. Якимчук // Проблеми законності. - Х. - 2012. – Вип. 120. – С. 296-305.
2.  Якимчук С.А. Законная сила и исполнимость судебного решения [Текст] / С. А. Якимчук // Проблемы законности. - Х. – 2012. –Вып. 121. – С. 256-264.
3. Якимчук С.О. Правовий статус органів примусового виконання судових рішень та шляхи їх реформування / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №3. – С.93-96.
4. Якимчук С.О. Принцип верховенства права та доступність цивільного судочинства / С.О. Якимчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутр. справ. – 2012. – № 2 (1). – с. 180-189.
5. Якимчук С.О. Виконання судових рішень у цивільних справах як стадія судового розгляду/ С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №4. – С.81-84.
6. Якимчук С.О.Реалізація принципу верховенства права в цивільному процесуальному законодавстві України через призму рішень Європейського суду з прав людини / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2012. – №1. – С.355-366.
7. Якимчук С. А. Контроль за исполнением судебных решений и эффективность защиты прав взыскателя в исполнительном производстве / С. А. Якимчук // Проверка судебных решений в гражданском процессе Украины и России : сб. тез. науч. докл. и сообщ. "круглого стола" каф. гражд. процесса Нац. ун-та "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого" и юрид. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, Харьков, 19 марта 2013 г. – Харьков, 2013. – С. 106–108.
8. Якимчук С. А. Законная сила и исполнимость судебного решения / С. А. Якимчук // Проблемы законности : сб. науч. тр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого». – Харьков, 2013. – Вып. 121. – С. 257-264.