Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Навчальна робота

Дисципліни кафедри


ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА

Обов’язкові навчальні дисципліни

1.   Кримінальне право
2.   Кримінальний процес
3.   Організація судових та правоохоронних органів

Вибіркові навчальні дисципліни

1.   Судове право
2.   Правові засади організації та діяльності судової влади
3.   Основи прокурорської діяльності
4.   Прокуратура
5.   Основи адвокатської діяльності
6.   Основи оперативно-розшукової діяльності
7.   Негласні слідчі (розшукові) дії
8.   Криміналістика
9.   Методика розслідування злочинів
10.   Судова медицина
11.   Судово-медична травматологія
12.   Ораторське мистецтво
13.   Судова промова
14.   Судова психіатрія
15.   Організація протидії корупції в Україні
16.   Кримінально-виконавче право
17.   Пенітенціарна кримінологія
18.   Кримінологія

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ МАГІСТРА

Обов’язкові навчальні дисципліни

1.   Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у кримінальному провадженні

Вибіркові навчальні дисципліни

1.   Теорія і практика кримінально-правової кваліфікації
2.   Теорія і практика застосування заходів кримінально-правового характеру
3.   Докази і доказування у кримінальному судочинстві
4.   Змагальні засади кримінального судочинства
5.   Міжнародне кримінальне право
6.   Процесуальні рішення у кримінальному провадженні
7.   Судова експертологія
8.   Особливі порядки кримінального провадження
9.   Кримінологічні аспекти протидії корисливій злочинності в Україні
10.   Порівняльне кримінальне право України та держав Європейського Союзу
11.   Теоретико-прикладні проблеми криміналістичної методики

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВИМ  СТУПЕНЕМ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Вибіркові навчальні дисципліни

1.   Проблеми кримінального права
2.   Теорія та практика кримінального судочинства
3.   Проблеми криміналістики та судово-експертної діяльності
4.   Проблеми кримінально-виконавчого права
5.   Проблеми кримінології