Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відділ з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності

Загальна інформація


  Відділ з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності науково-дослідної частини Хмельницького університету управління та права є структурним підрозділом науково-дослідної частини університету.
  На відділ покладається забезпечення здійснення науково-дослідної діяльності університету шляхом координування наукових заходів і підтримання тісних наукових й освітніх зв’язків із вітчизняними, зарубіжними та міжнародними організаціями.
  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”, “Про наукову та науково-технічну експертизу”, “Про пріоритетні напрямки розвитку науки та техніки”, “Про інформацію”, “Про науково-технічну інформацію”, Положенням про державний вищий навчальний заклад, Переліком платних послуг, які можуть надаватись державними навчальними закладами, Статутом університету, Положенням про науково-дослідну частину університету, Положенням про відділ з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності науково-дослідної частини університету та іншими нормативно-правовими актами.

Працівники підрозділу

Данілова Анна Вікторівна

Данілова
ПІБ (англійською)
Посада
старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, фахівчиня І категорії відділу з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності, Голова ради молодих учених
Завдання діяльності відділу

Головними завданнями відділу є:
організаційне, методичне й консультативне забезпечення організації та проведення науково-дослідної діяльності в університеті;

налагодження та зміцнення співробітництва із вітчизняними, зарубіжними і міжнародними організаціями, які займаються науковими дослідженнями, шляхом ініціювання укладення договорів про співробітництво, встановлення прямих зв’язків із вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо;

участь у роботі із грантами та іншими інструментами залучення альтернативних джерел фінансування для досягнення мети діяльності відділу;

проведення спільно з кафедрами та іншими структурними підрозділами університету наукових досліджень з метою досягнення фундаментальних і прикладних результатів;

аналіз результатів наукових досліджень і відбір програм та проектів з метою їхнього подальшого впровадження;

координація діяльності з підготовки, розробки й організації випуску кафедрами й іншими структурними підрозділами університету науково-методичних матеріалів, збірників, коментарів, монографій та інших наукових робіт, в яких містяться результати наукових досліджень, що виконані у відділі чи за його участю;

надання інформаційних послуг, консультацій із наукових і науково-прикладних питань;

прийняття участі у грантах та інших заходах конкурсного характеру, у тому числі й міжнародних;

координація науково-дослідної роботи студентів;

організація наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, “круглих столів” та інших наукових заходів (у тому числі, міжнародних), що проводяться на базі університету;

збір, обробка та узагальнення інформації про проведення наукових, науково- практичних конференцій, з’їздів, симпозіумів, семінарів, “круглих столів”, що проводяться іншими науково-дослідними закладами України та зарубіжжя, поширення цієї інформації серед структурних підрозділів університету та сприяння участі співробітників університету в цих заходах;

налагодження та підтримка зв’язків із освітніми, науковими і науково-дослідними центрами України й зарубіжжя;

участь у міжнародних освітніх та наукових програмах.

Зазначений перелік не є вичерпним. Відділ може здійснювати й інші види діяльності для досягнення мети його створення.

Членство в організаціях

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова є членом:  
1.   Євразійської асоціації правничих шкіл та правників;
2.    Ліги студентів Асоціації правників України.
3.    Українського історичного товариства у Польщі.
3.   NGO "ENGin".

Договори про співпрацю

Перелік Договорів про співпрацю завантажити тут

Міжнародне співробітництво

Гранти та міжнародні програми
 

Грантова діяльність
Гранти – це сукупність фінансових засобів, що надаються на безповоротній основі некомерційним організаціям або ж фізичним особам на реалізацію соціальних проектів, благодійних програм, проведення накових досліджень, навчання, підготовку кадрів та на інші суспільно корисні цілі з наступним звітом про їх використання на визначені цілі. Надання гранту визначається вимогами грантодавця та відбувається за підсумками проведення грантового конкурсу. Найчастіше виділення грантів відбувається в ході реалізації грантової програми. Грантова програма – план дій з організації цільового фінансування проектів грантозаявників.
З точки зору періодичності проведення грантові програми поділяються на:
– разові конкурси – програми грантів, які проводяться фондами один раз (як правило, вони спрямовані на досягнення певних цілей і завдань);
– циклічні конкурси – програми грантів, які повторюються через певні проміжки часу – один-два рази на рік;
– постійні конкурси – програми грантів, які не мають певних термінів подання заявок на фінансування. Проекти розглядаються за фактом їх надходження.
Важливою умовою реалізації грантових коштів є не лише потреба в розумінні специфіки певної проблеми, але і запропоновані варіанти її перспективного вирішення, очікувані результати та обґрунтування потреби в коштах.

Відкриті конкурси від House of Europe:

Для молодих лідерів з усієї України. Active Citizens Camp online: ненасильницький підхід до порозуміння та партнерства. Дедлайн - 25 жовтня Для українських видавництв. Гранти на переклад до 4 000 євро. Дедлайн - 26 жовтня

 

Можливості та програми ЄС в інших сферах:

Для молодих лідерів. Оплачуване стажування від Британської Ради в молодіжному центрі або органі місцевого самоврядування вашого міста чи села. Дедлайн - 15 листопада Для активної молоді 16-26 років. Young European Ambassadors - можливість стати послом ЄС серед однолітків. Дедлайн - 25 жовтня Для активної молоді 15-20 років з 20 громад України. Конкурс на участь в проєкті «Зміни для тебе» #Changes4U. Дедлайн - 10 жовтня Для представників муніципалітетів, науковців, урбаністів, активістів. Європейський Тиждень Регіонів та Міст. Відбудеться — 11-14 жовтня
 • Для професіоналів зі сфери культури. Академія культурного лідера: онлайнова нетворкінгова навчальна подорож до Баден-Вюртембергу (Німеччина). Дедлайн - 21 жовтня
 • Можливості та програми ЄС у сфері освіти:
 • Для студентів. Онлайн-ярмарок Study UK. Відбудеться з 11 жовтня по 3 листопада 
 • Для школярів та студентів. Time to Move - серія онлайн та фізичних подій про можливості навчання в Європі. Відбуватимуться - до 31 жовтня
 • Для активних студентів. Стипендія GFPS на семестр навчання в одному з університетів Німеччини. Дедлайн - 31 жовтня
 • На даний час існує багато видів індивідуальних грантів для науковців. Основними з них є:

  Гранти на дослідження
  1.   Гранти на дослідження – це гранти на отримання фінансування для проведення наукового дослідження або реалізацію проекту, керівником і виконавцем якого є одна й та ж людина. Гранти на дослідження бувають декількох типів: на підтримку досліджень по поточному місцю роботи, а також на фінансування короткострокових наукових візитів до зарубіжних дослідних центрів.

  Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) – European Fellowships
  Країна: Країни Європейського Союзу та асоційовані країни ЄС.
  Установа-донор: Європейська комісія.
  Терміни подачі: у вересні місяці щороку.
  Мета гранту: проведення наукового дослідження в Європі чи одній з асоційованих країн протягом 1-2 років (передбачає можливість 3-6 місячного відрядження до ще однієї інституції в ЄС).
  Цільова аудиторія: досвідчені науковці із захищеною дисертацією або ж щонайменше 4-річним досвідом повноцінної наукової діяльності.
  Сума гранту: покриття проживання, транспортних витрат, витрат на членів родини, а також витрат на дослідження, нетворкінг та навчання стипендіата.
  Посилання: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en.

  ESPRIT Career Advancement for Postdocs
  Країна: Австрія.
  Установа-донор: Австрійський науковий фонд (FWF).
  Терміни подачі: запуск програми квітень 2021 року.
  Мета гранту: проведення незалежного наукового дослідження в Австрії протягом 36 місяців у ролі головного дослідника (PI). Передбачає залучення ментора з німецької установи.
  Цільова аудиторія: постдоки із дисертацією, захищеною протягом останніх 5 років.
  Сума гранту: зарплата відповідно до ставки головного дослідника, а також покриття проєктних витрат від 15,000 до 25,000 євро на рік.
  Посилання: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/esprit-programme.

  Humboldt Research Fellowship (Наукова стипендія Гумбольдта)
  Країна: Німеччина.
  Установа-донор: Фонд Олександра Гумбольда.
  Терміни подачі: протягом року, але заздалегідь до кожного окремого засідання Відбірної Комісії, що зустрічається у березні, липні та листопаді місяці.
  Мета гранту: проведення наукового дослідження в Німеччині протягом 6-24 місяців для постдоків та 6-18 для досвідчених науковців.
  Цільова аудиторія: постдоки та досвідчені науковці.
  Сума гранту: Місячна стипендія у розмірі 2,670 євро для постдоків та 3,170 євро для досвідчених науковців.
  Посилання: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship.

  DAAD Research Stays for University Academics and Scientists
  Країна: Німеччина.
  Установа-донор: Німецька служба академічних обмінів (DAAD).
  Терміни подачі: у червні та листопаді місяці щороку.
  Мета гранту: проведення наукового дослідження у Німеччині від 1 до 3 місяців.
  Цільова аудиторія: як молоді науковці (із захищеною дисертацією) на початку кар’єри, так і досвідчені науковці, що працюють в освітній та/чи науковій інституції.
  Сума гранту: місячна стипендія у розмірі 2,000-2,150 євро (залежно від посади/ наукового звання) та покриття транспортних витрат.
  Посилання: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=5&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50015456#prozess

  PASIFIC Fellowship Programme (Програма стипендій PASIFIC)
  Країна: Польща.
  Установа-донор: Європейська комісія, програма MSCAСOFUND.
  Терміни подачі: кінцевий термін подачі заявок першого конкурсу –        30 червня 2021 року. Другий конкурс буде закритий 30 грудня 2021 року.
  Мета гранту: проведення дослідження в одному з 68 інститутів Польської академії наук або ж Міжнародному інституті молекулярної та клітинної біології у Польщі протягом 2 років.
  Цільова аудиторія: молоді та досвідчені науковці і постдоки із захищеною дисертацією.
  Сума гранту: місячна стипендія у розмірі ≈ 2,500 євро, а також бюджет до 93,000 євро на реалізацію проєкту. У разі переїзду до Польщі обраного кандидата разом із сім’єю, передбачено можливість отримати додаткову фінансову допомогу.
  Посилання: https://pasific.pan.pl.

  Стипендії польського уряду для молодих вчених
  Країна: Польща.
  Установа-донор: Уряд Польщі/ Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету.
  Терміни подачі: 01 березня 2021 року.
  Мета гранту: проведення дослідження у Польщі протягом 10 місяців із наступним його захистом.
  Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, молоді науковці віком до         35 років, що мають диплом бакалавра, магістра або працюють над дисертацією.
  Сума гранту: місячна стипендія у розмірі 1,500 PLN, що покриває витрати на проживання, харчування та страховку.
  Посилання: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/147?fbclid=IwAR3ZttTRv0qO0y4K8y61q8EFtL3Q8c9YR4cP1UR9g_PPGu-oMQkd8CFINgQ.

  National Academy of Education/Spencer Postdoctoral Fellowship Program
  Країна: США.
  Установа-донор: Фонд Спенсера.
  Терміни подачі: у листопаді місяці щороку. Оголошення нового конкурсу заплановано влітку 2021 року.
  Мета гранту: проведення наукового дослідження протягом 1-2 років за офіційним місцем роботи в країні походження чи іншій локації з візитами до США для участі в організаційних зустрічах Національної академії освіти та для презентації дослідження.
  Цільова аудиторія: постдоки та молоді науковці із дисертацією, захищеною в період з 01 січня 2015 по 31 грудня 2019.
  Сума гранту: грант у розмірі $70,000.
  Посилання: https://naeducation.org/naedspencer-postdoctoral-fellowship-guidelines/.

  Конкурс грантів від посольства Словаччини в Україні
  Словацьке агентство з розвитку міжнародної співпраці оголошує конкурс малих грантів. Дедлайн – 30 червня 2021 року.
  Для України в 2021 році були обрані такі галузеві пріоритети: належне управління та побудова громадянського суспільства (SDG 16, 11) – реформа державного сектору, управління державними фінансами, підтримка верховенства права та участь громадянського суспільства в демократичних процесах, розбудова спроможності місцевого самоврядування та активна участь громадян у розвитку громади, реформуванні сектору безпеки, діяльності цивільних експертів у галузі міжнародного управління кризовими ситуаціями, підготовці конфліктів, заходах, семінарах та конференціях та підтримці діяльності щодо примирення;
  інфраструктура та стале використання природних ресурсів (SDG 6, 11, 7, 15) – управління водними ресурсами, комплексне управління водними та іншими природними ресурсами, активізація та захист водних ресурсів, що перебувають під загрозою, питне водопостачання, очищення стічних вод, поводження з відходами, підвищення екологічних обізнаність, енергетична безпека та використання альтернативних джерел енергії, сталий розвиток населених пунктів, підвищення стійкості до стихійних лих, включаючи кліматичні зміни;
  підтримка створення ринкового середовища (SDG 8, 9) – підтримка мікро, малих та середніх підприємств, впровадження інновацій, створення робочих місць.
  Сума гранту: максимальна сума безповоротного фінансового внеску становить максимум 5000 EUR за проект. Максимальна кількість обраних проектів обмежена бюджетом, виділеним для цього конкурсу, який становить 30 000 EUR.
  Тривалість кожного проекту становить від 6 до максимум 12 місяців, починаючи з дати підписання Угоди між Словацьким агентством з міжнародного співробітництва в галузі розвитку та кінцевим бенефіціаром.
  Посилання: https://gurt.org.ua/news/grants/67779/

  Гранти на навчання
  2.   Гранти на навчання (літні школи, зимові школи). Такі школи гармонійно поєднують інтенсивне навчання та активний відпочинок. Це і численні знайомства, і дружня атмосфера, і обмін досвідом. Навчання проходить за методом проєктів та включає інтерактивні лекції, практикуми, тренінги з командоутворення і творчого розв’язання проблем, пізнавальні екскурсії. Глибоке занурення в тему і неформальне спілкування з науковцями й експертами дає можливість за короткий час опанувати великий обсяг знань і навичок в обраній галузі. Участь в літніх школах або зимових школах – це, крім іншого, відмінна можливість поїздити по інших країнах і відточити вміння спілкуватись іноземною мовою.

  The fourth public history summer school (Четверта літня школа з публічної історії)
  Країна: Польща.
  Терміни подачі: до 11 квітня 2021 року.
  Літня школа в області публічної історії у Вроцлаві.
  Захід буде поєднувати лекції, семінари та дискусії щодо методології та конкретних тематичних досліджень, які будуть проводити спеціалісти з IH UWr та запрошені гості з інших університетів, а також презентації індивідуальних та спільних дослідницьких проектів.
  Посилання: https://publichistorysummerschool.wordpress.com/submission/.

  Business + Communication = New normal
  Країна: Латвія.
  Організатор: Бізнес-школа – університет Туріба (04.08.2021 – 15.08.2021).
  Основні теми: 1) розвиток та управління бізнесом та комунікацією в сучасному світі; 2) знайомство з Латвією – культура, історія, традиції та ділове середовище країн Балтії; 3) розвиток навичок спілкування та роботи в команді.
  Посилання: https://www.turiba.lv/en/university/summer-school

  Гранти на стажування
  3.   Гранти на стажування дозволяють отримати хороший досвід практичної роботи як у закордонному університеті, так і в відомих компаніях або міжнародних організаціях. Вивчаючи досвід передових країн, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні працівники підвищують рівень знань, освоюють новітні унікальні методи, набувають досвіду викладацької діяльності, отримують інформаційний обмін і розширюють наукові контакти.

  Albert Einstein-Stipendium
  Країна: Німеччина.
  Терміни подачі: 15 травня 2021 року.
  Пропонується видатним молодим вченим з Німеччини та із-за кордону можливість здійснити дослідницький проект, який не входить до їх попередньої роботи.
  Посилання: https://einsteinforum.de/about/fellowship/.

  OECD Internship Programme
  Країна: Франція.
  Терміни подачі: до 01 березня 2021 року; 01 вересня 2021 року,
  Програма стажування відкрита на постійній основі. Студенти, які навчаються за повністю акредитованою програмою (бакалавр, магістр, доктор філософії) протягом усього періоду стажування, можуть подати заявку через Інтернет. Очікується, що обрані стажери працюватимуть віддалено до подальшого повідомлення.
  Головна мета – надати успішним кандидатам можливість вдосконалити свої аналітичні та технічні навички в міжнародному середовищі.
  Посилання: https://www.oecd.org/careers/internship-programme/.

  Меморіальний фонд ім. Івана Коляски (JOHN KOLASKY MEMORIAL ENDOWMENT FUND)
  Країна: Канада.
  Терміни подачі: 01 березня щороку.
  Тематика стажування: економіка, політичні науки, історія, право та суспільні науки. Щорічні стипендії аспірантам та науковцям із України для стажування в Альбертському університеті. Розмір стипендії – 2500$ –3000$.Тривалість стипендії – від 3 до 9 місяців.
  Посилання: https://www.ualberta.ca/index.html.

  Вкладка Тревел-гранти та гранти на поїздки
  4.   Тревел-гранти та гранти на поїздки, які дозволяють поїхати на престижну зарубіжну конференцію, покриваючи вартість проїзду і проживання в країні перебування. Залежно від конференції, гранти на поїздки можуть включати чи не включати покриття оргвнеску на участь в ній. Зазвичай тревел-гранти надаються самими організаторами конференції, або великими міжнародними об’єднаннями вчених на зразок SPIE.

  Культура законності
  Країни: Україна, Нідерланди.
  Терміни подачі: до 30 червня 2021 року.
  В рамках проекту «Культура законності», що впроваджується Центром культурного менеджменту за фінансування Посольства Королівства Нідерландів, оголошуються конкурси, що висвітлюють суспільну цінність верховенства права, доброчесності, антикорупційної поведінки, культури законності.
  Посилання: http://www.kultura.org.ua/?p=2011&fbclid=IwAR2AI5DzxAzpokr4uLeDKFcDtiVa69MR6qzm41ZXrTKS2feDCngDQo4psn8

  Міжнародні гранти та конкурси
  Міжнародний Вишеградський Фонд (The International Visegrad Fund – ІVF).
  Детальніша інформація за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-spilnih-ukrayinsko-litovskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2022-2023-roki?fbclid=IwAR32kV_EVZ2rSkrQF9DF8LFOinTnzVteUhLgGpL1tRf5-l_Sgcvmb_5W060&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=249836722.

  Європейський науковий фонд (European Science Foundation).
  Детальніша інформація за посиланням: http://www.esf.org.

  Міжнародний Фонд «Відродження».
  Детальніша інформація за посиланням: https://www.irf.ua.

  Каталог можливостей House of Europe.
  Детальніша інформація за посиланням: https://houseofeurope.org.ua/opportunities?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=248503303.

  Міжнародні короткотермінові програми 2021 Національної школи управління Франції (ENA).
  Детальніша інформація за посиланням: http://academy.gov.ua/pages/dop/36/files/0bf4355d-b18e-4057-acaa-a18d4c878fdc.pdf.

  Додаткові інформаційні ресурси для пошуку грантів
  Українські інформаційні ресурси:
  Ресурсного центру «Гурт». Детальніша інформація за посиланням: https://gurt.org.ua.
  Інформаційного порталу некомерційних організацій України «Громадський простір». Детальніша інформація за посиланням: https://www.prostir.ua/about/.
  «Велика ідея». Детальніша інформація за посиланням: https://biggggidea.com/opportunities/.

  Зарубіжні ресурси з фандрайзингу:
  European Foundation Centre (EFC) – Міжнародна асоціація суспільних та корпоративних донорів. Детальніша інформація за посиланням: https://www.efc.be
  Міжнародний портал про філантропію. Детальніша інформація за посиланням: https://candid.org/?fcref=lr.
Реалізовані грантові проєкти

Консультаційний хаб для внутрішньо переміщених осіб «Допомога поруч»


Культурно-розважальний центр для ВПО «Рідні незнайомці»


ПОЧАТОК РЕАЛІЗАЦІЇ ГРАНТОВОГО ПРОЄКТУ КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВПО «РІДНІ НЕЗНАЙОМЦІ»
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова спільно з громадською організацією «Молодіжне товариство Хмельниччини» в рамках реалізації грантового проєкту «Створення антикризових хабів для ОГС», що впроваджується ІСАР Єднання за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) та за підтримки громадської організації «Заходи» запроваджує функціонування Культурно-розважального центру для ВПО «Рідні незнайомці». Метою проєкту є підвищення рівня соціальної інтеграційної спроможності внутрішньо переміщених осіб до життя в місті Хмельницькому шляхом проведення культурних та розважальних заходів. Реалізація проекту також спрямована на підвищення рівня престижу творчості українських митців та патріотизму в громаді, покращення якості дозвілля внутрішньо переміщених осіб, підвищення рівня залученості внутрішньо переміщенїх осіб у суспільному житті територіальної громади, зростання довіри і взаємодопомоги в суспільстві.
Впровадження цього проєкту відбувається у рамках проєкту «Створення антикризових хабів для ОГС», що впроваджується ІСАР Єднання за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) та за підтримки ГО «Заходи».


ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО ВЕЧОРА «УКРАЇНІЗАЦІЯ» В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРАНТОВОГО ПРОЄКТУ КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВПО «РІДНІ НЕЗНАЙОМЦІ»
9 грудня 2022 року в рамках реалізації грантового проєкту Культурно-розважальний центр для ВПО «Рідні незнайомці» представниками центру було проведено творчий вечір «Українізація» який був спрямований на презентацію талановитих молодих авторів та музикантів, а також актуалізацію української творчості як невід'ємної частини культурної сфери. Метою заходу стало залучення молоді України до соціальної активності та участі в громадському житті українського суспільства. Переконані, що культура і творчість є невід'ємною складовою національної ідентичності та є основою для розвитку сильної, толерантної та свідомої країни. Кожен учасник вирізнявся своєю талановитістю та оригінальним підходом до вираження своїх ідеї. На заході також обговорювались питання, пов'язані з підтримкою молодих талантів, створенням сприятливих умов для розвитку їхніх здібностей, а також сприянням мистецькому обміну та співпраці.
Щиро дякуємо усім учасникам заходу, ваша енергія допомагає розвивати культурне середовище та надихає до втілення нових творчих ідей.
Впровадження цього проєкту відбувається за підтримки ГО «Заходи», та реалізується у рамках проєкту «Створення антикризових хабів для ОГС», що впроваджується ІСАР Єднання за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).


ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ «МАФІЯ» в РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРАНТОВОГО ПРОЄКТУ КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВПО «РІДНІ НЕЗНАЙОМЦІ» 
В рамках реалізації грантового проєкту Культурно-розважальний центр для ВПО «Рідні незнайомці», представниками центру з метою розвитку дидактичного, аналітичного та критичного мислення в умовах різноманітних ситуацій, 7 грудня 2022 року було проведено інтелектуально-рольову гру «Мафія». Гра, яка добре відома своєю популярністю, не залишила байдужими жодного з учасників. Розділені на команди гравці боролись за перемогу, розкриваючи таємниці та знаходячи логічні зв'язки для виявлення злочинних схем. Проведення заходу не тільки дало змогу позмагатись у цікавих інтелектуальних випробуваннях, але й сприяло налагодженню комунікаційних зв'язків та дружніх стосунків серед учасників.
Впровадження цього проєкту відбувається за підтримки ГО «Заходи», та реалізується у рамках проєкту «Створення антикризових хабів для ОГС», що впроваджується ІСАР Єднання за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).


ВЕЧІР НАСТІЛЬНИХ ІГОР В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРАНТОВОГО ПРОЄКТУ  УЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВПО «РІДНІ НЕЗНАЙОМЦІ»

2 грудня 2022 року в рамках реалізації грантового проєкту Культурно-розважальний центр для ВПО «Рідні незнайомці» було проведено вечір настільних ігор. Учасники заходу мали змогу об’єднатися за колом інтересів та проявити себе. Гра «Дженга» випробовувала нервову стійкість та логічне мислення учасників, гра «Гострі язики» заохочувала творчий підхід та вміння переконливо аргументувати, гра «Уно» тестувала їхню винахідливість та
стратегічне мислення, а гра «Капіталіст» навчила гравців планувати свої дії, розуміти фінансові ризики та брати відповідальність за свої рішення. Також захід сприяв встановленню та розвитку нових комунікативних та дружніх зв'язків між учасниками.
Щиро дякуємо усім за активну участь та дружню атмосферу!
Впровадження цього проєкту відбувається за підтримки ГО «Заходи», та реалізується у рамках проєкту «Створення антикризових хабів для ОГС», що впроваджується ІСАР Єднання за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID)