Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відділ з питань законотворчості та наукових експертиз

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


НАУКОВО-ПРАВОВІ ЕКСПЕРТИЗИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
Університет з 2006 року надає послуги з проведення незалежної науково-правової експертизи.
Експертне дослідження проводиться на основі комплексного і системного вивчення законодавства, наукової літератури, вивчення та узагальнення судової практики.

Науково-правову експертизу можна замовити:
•   для вирішення складної юридичної ситуації, де потрібна незалежна думка експерта;
•  перед зверненням до суду або інших органів влади, з метою з’ясування перспектив (правової обґрунтованості) звернення до цих органів;
•  після початку провадження у справі, з метою вироблення та обгрунтування правової позиції по справі.

Замовниками можуть виступати фізичні та юридичні особи.
До нас уже звертались Конституційний Суд України, Міжнародна організація праці, Хмельницька обласна рада, прокуратура, адвокати, нотаріуси.
Термін виконання і розмір оплати проведення експертизи залежить від складності і кількості запитань. Орієнтовний термін виконання експертизи – 20 днів.
Експертний висновок може бути використаний у суді як один зі способів підтвердження правильності обраної правової позиції.

Як замовити проведення науково-правової експертизи?
1.   Сформулювати питання, щодо яких є необхідність провести експертизу.
2.   Підготувати документи, необхідні для проведення експертизи.
3.  Подати письмове звернення (із переліком питань та доданими документами) щодо проведення експертизи на адресу університету (29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, Науково-дослідна частина).

Правовою підставою для проведення університетом науково-правової експертизи є:
1.   Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» №51/95-ВР від 10.02.1995.
2.  Порядок проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, затверджений наказом Міністерства освіти та науки України №12 від 12.01.2004.
3.  Статут Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

За детальною інформацією звертатися: Кравчук В.В. (відділ з питань законотворчості та наукових експертиз тел.: 0673800112).

Працівники підрозділу

.

Завдання відділу

ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ


Головними завданнями Відділу є:   
Організаційне, методичне та консультативне забезпечення організації і проведення науково-дослідної діяльності в Університеті;
Проведення якісних та висококваліфікованих соціологічних, політологічних, наукових досліджень та експертиз під замовлення в тому числі і на платній основі;
Організація наукових та науково-практичних обговорень проблем українського законодавства у формі «круглих столів», нарад, семінарів, конференцій, з’їздів, симпозіумів тощо;
Розробка нормативно-правових актів, підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів, проведення наукового аналізу проектів цих актів;
Організація проведення наукових (зокрема, науково-правових) експертиз, в тому числі на платній основі;
Виконання замовлень фізичних та юридичних осіб, територіальних громад, органів державної влади та місцевого самоврядування шляхом здійснення якісних та висококваліфікованих науково-дослідних та інших робіт і послуг, в тому числі і на платній основі;
Надання інформаційних послуг, консультацій з наукових та науково-прикладних питань;
Організація наукових, науково-технічних нарад, конференцій, з’їздів, симпозіумів, семінарів, "круглих столів" та інших наукових заходів, що проводяться на базі Університету;
Зазначений  перелік не є вичерпний. Відділ може здійснювати й інші види діяльності для досягнення мети його створення.
Відділ планує свою діяльність відповідно до планів науково-дослідної роботи Університету на поточний календарний рік та плану роботи НДЧ на відповідний період.