Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Кафедра публічного управління та адміністрування

Загальна інформація


МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ кафедри - забезпечення якісної фахової підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальностями кафедри, надання ґрунтовних знань з управлінських дисциплін студентам Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, а також проведення наукових досліджень за галузями управління та адміністрування, публічне управління та адміністрування, сфера обслуговування.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
Кафедра публічного управління та адміністрування була створена у 2000 році із назвою “Кафедра регіонального та муніципального управління” під керівництвом доктора економічних наук, професора Нейкової Л.І., з 2002 року завідувачем кафедри стала кандидат економічних наук, доцент Романова В.В. У листопаді 2004 року за рішенням Вченої ради університету кафедра перейменована назвою “Кафедра державного управління та місцевого самоврядування” і очолювали кафедру к.е.н., доцент Романова В.В., д.держ.упр., професор Олуйко В.М., д.е.н., професор Пила В.І., у червні 2016 за рішенням Вченої ради університету кафедра отримала сучасну назву – публічного управління та адміністрування, а очолювала кафедру д.держ.упр., професор Ткачова Н.М. З вересня 2020 року завідувачем кафедри є д.держ.упр., професор Щепанський Е.В.
     У лютому 2007 р. Рішенням Державної акредитаційної комісії Хмельницькому університету управління та права надано право здійснювати підготовку керівних кадрів вищої кваліфікації у сфері державного управління для Хмельницької та прилеглих областей – магістрів за спеціальністю «Державна служба».
    З 2016 р. на факультеті, зокрема профільною кафедрою розпочалася підготовка бакалаврів за спеціальністю Публічне управління та адміністрування, а з 2017 р. – за спеціальністю Туризм. У 2016-2017 навчальному році також було ліцензовано аспірантуру за спеціальністю Публічне управління та адміністрування, відкрито докторантуру за спеціальностями Механізми державного управління та Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку галузі знань Державне управління.
З 2017-2020 року функціонувала спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями Механізми державного управління та Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.   У 2023 році акредитована освітня програма "Бакалавр туризму".

     НА КАФЕДРІ ПРАЦЮЮТЬ 25 науково-педагогічних працівники, серед яких 6 докторів наук, професорів, 14 кандидатів наук, доцентів – знані фахівці у галузях економіки, державного управління, менеджменту.

     ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПУ:
Інформація про спеціальність Публічне управління та адміністрування

Iнформація про спеціальність Туризм