Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Досягнення кафедри

2022

У 2022 р. науково-педагогічними працівниками кафедри було виконано 9680,78 години навчального навантаження, забезпечено викладання 68 навчальних дисциплін, керівництво практиками, курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів 1,2,3,4 курсів, магістратури за спеціальністю «Менеджмент», «Туризм», «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання факультету управління та економіки.

Присвоєне вчене звання доцент Підлісній Т.В.

У 2022 році Марущин Ю.В захистив дисертацію за спеціальністю «Механізми державного управління» та здобув науковий ступінь кандидата наук з державного управління. Тема дисертації: «Механізми державного регулювання підтримки та розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні». Науковий керівник Щепанський Е.В. доктор наук з державного управління доцент.

Методичне навантаження склало 10321,5 годин, в тому числі науково-педагогічними працівниками кафедри було розроблено 30 робочих програм та 29 навчально – методичних матеріалів. Зокрема, науково-педагогічні працівники кафедри:
-  стали авторами 35 наукових статей, 1 навчального посібника, 4 проектів;
- опублікували статті в міжнародній базі даних (Scopus) такі НПП: Щепанський Е.В., Терещенко Т.В., Хитра О.В., Омельчук Л.В., Підлісна Т.В. Ковтун І.Б., Сем’янчук П.М, Маєвський Ю.Ф, Бондар Д.В.;
-  виступили керівниками 49 наукових робіт студентів;
-  прорецензували 8 наукових публікацій;
-  прорецензували 1 статтю та 1 посібника;
-  взяли участь у 98 міжнародних, всеукраїнських та університетських науково-практичних заходах.
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали також організаційну роботу, зокрема 3 були членами вченої ради університету, 5 – методичної ради університету.
8 науково-педагогічних працівників кафедри (Щепанський Е.В., Ковтун І.Б., Савицький В.Т., Гаман Т.В., Пила В.І., Чмир О.С., Терещенко Т.В., Фасолько Т.М.) виконували обов’язки членів редакційної колегії наукового часопису «Вісник Хмельницького університету управління та права» –«Університетські наукові записки».
Проведено 2 регіональних конкурса - есе (творчих робіт) на тему:
1. «Туристичні скарби рідного краю»
2. «Безпека людини – безпека країни».
Кафедрою було проведено ХІ Всеукраїнську заочну науково-практичну конференцію «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні», та  міжнародну конференцію «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи».

2021

У 2021 році науково-педагогічні працівники кафедри:
    стали авторами 34 наукових статей, 4 монографій, 4 навчальних посібників, 3 проектів;
  опублікували статті в міжнародній базі даних (Scopus) такі НПП: Щепанський Е.В., Терещенко Т.В., Хитра О.В., Требик Л.П., Ваганова Л.В., Омельчук Л.В.,     Підлісна Т.В.;
    виступили керівниками 56 наукових робіт студентів; 
    прорецензували 8 наукових публікацій; 
    прорецензували 1 монографію;
    взяли участь у 73 міжнародних, всеукраїнських та університетських науково-практичних заходах; 
  науково-педагогічний працівник кафедри (Шевчук І.В.) успішно захистила докторське дисертаційне дослідження за спеціальність 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку (тема: «Державне регулювання протидії загрозам національним інтересам України в сфері економічної безпеки»).
У 2021 році двом науково-педагогічним працівницям кафедри – д.держ.упр. Шевчук І.В. та к.н.держ.упр. Требик Л.П. – присвоєно вчені звання доцента.
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали також організаційну роботу, зокрема 3 були членами вченої ради університету, 5 – методичної ради університету.
На кафедрі успішно функціонують наукові гуртки «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України» (керівник кандидат економічних наук, доцент Терещенко Т.В.), «Туризм: виклики сучасності» (керівник кандидат економічних наук, доцент Щепанський Е.В), «Електронна демократія» (керівник кандидат наук з державного управління Требик Л.П.).
8 науково-педагогічних працівників кафедри (Щепанський Е.В., Ковтун І.Б., Савицький В.Т., Гаман Т.В., Пила В.І., Чмир О.С., Терещенко Т.В., Фасолько Т.М.) виконували обов’язки членів редакційної колегії наукового часопису «Вісник Хмельницького університету управління та права» –«Університетські наукові записки».
Проведено 2 регіональних конкурса - есе (творчих робіт) на тему:
1. «Розвиток туризму в умовах пандемії: виклики та перспективи» 
2. «Безпека людини – безпека країни» 
Кафедрою було проведено Х Всеукраїнську заочну науково-практичну конференцію «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні», та круглий стіл за міжнародної участі на тему: «Актуальні проблеми розвитку сільського (зеленого) туризму в сучасних умовах: досвід Польщі».

2020

У 2020 році науково-педагогічні працівники кафедри:
    стали авторами 23 наукових статей, 5 монографій, 2 навчальних посібників, 3 проектів;
    виступили керівниками 40 наукових робіт студентів; 
    прорецензували 19 наукових публікацій; 
    прорецензували 3 монографії;
    взяли участь у 57 міжнародних, всеукраїнських та університетських науково-практичних заходах; 
    науково-педагогічний працівник кафедри (Шевчук І.В.) здійснює докторське дисертаційне дослідження за спеціальність 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали також організаційну роботу, зокрема 3 були членами вченої ради університету, 5 – методичної ради університету.
На кафедрі успішно функціонують наукові гуртки «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України» (керівник кандидат економічних наук, доцент Терещенко Т.В.), «Туризм: виклики сучасності» (керівник кандидат економічних наук, доцент Щепанський Е.В), «Електронна демократія» (керівник кандидат наук з державного управління Требик Л.П.).
7 науково-педагогічних працівників кафедри (Щепанський Е.В., Ковтун І.Б., Савицький В.Т., Гаман Т.В., Пила В.І., Чмир О.С., Терещенко Т.В.) виконували обов’язки членів редакційної колегії наукового часопису “Вісник Хмельницького університету управління та права” –“Університетські наукові записки”.
Кафедрою було проведено ІХ Всеукраїнську заочну науково-практичну конференцію «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні».

2019

У 2019 році науково-педагогічні працівники кафедри:
    стали авторами 22 наукових статей, 4 монографій, 4 навчальних посібників, 4 проектів;
    прорецензували 11 авторефератів дисертацій; 
    виступили керівниками 50 наукових робіт студентів; 
    прорецензували 2 монографії; 
    взяли участь у 40 міжнародних, всеукраїнських та університетських науково-практичних заходах; 
  науково-педагогічний працівник кафедри (Шевчук І.В.) здійснює докторське дисертаційне дослідження за спеціальність 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку
Науково-педагогічні працівники кафедри успішно здійснили захист дисертаційних досліджень, зокрема:
- Ярмолинська І.В. на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали також організаційну роботу, зокрема 3 були членами вченої ради університету, 5 – методичної ради університету.
На кафедрі успішно функціонують наукові гуртки «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України» (керівник кандидат економічних наук, доцент Терещенко Т.В.), «Туризм: виклики сучасності» (керівник кандидат економічних наук, доцент Щепанський Е.В), «Електронна демократія» (керівник кандидат наук з державного управління Требик Л.П.).
7 науково-педагогічних працівників кафедри (Щепанський Е.В., Ковтун І.Б., Савицький В.Т., Гаман Т.В., Пила В.І., Чмир О.С., Терещенко Т.В.) виконували обов’язки членів редакційної колегії наукового часопису “Вісник Хмельницького університету управління та права” –“Університетські наукові записки”.
Щепанським Е.В. здійснювалось керівництво футзальною командою ФК «Феміда», яка посіла третє місце у Преміум-лізі відкритого чемпіонату (Кубку) міста Хмельницького з фут залу та перше місце у Літньому чемпіонаті міста Хмельницького з міні-футболу.

2018

У 2018 році науково-педагогічні працівники кафедри:
    стали авторами 20 наукових статей, 2 монографій, 2 навчальних посібників, 2 проектів нормативно-правових актів;
    надали 10 відзивів на автореферати дисертацій; 
    виступили керівниками 40 наукових робіт студентів; 
    прорецензували 2 монографії; 
    взяли участь у 35 міжнародних, всеукраїнських та університетських науково-практичних заходах; 
На кафедрі здійснювалась підготовка 6 здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю Публічне управління та адміністрування.
У 2018 році колектив підвищив свій науковий рівень завдяки:
  захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління професором кафедри публічного управління та адміністрування Щепанським Едуардом Валерійовичем, 
   захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління старшим викладачем кафедри публічного управління та адміністрування Баюком Миколою Івановичем.
У 2018 році науково-дослідна робота на кафедрі публічного управління та адміністрування здійснювалась відповідно до кафедральної наукової теми: «Удосконалення механізмів публічного управління та адміністрування у сфері забезпечення національної безпеки в умовах європейської інтеграції».
Кафедра виступила організатором VII Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні», яка проводиться щороку 7 грудня з нагоди Дня місцевого самоврядування.
Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у роботі Всеукраїнського форуму старост об’єднаних територіальних громад  «Становлення інституту старост в Україні: перші кроки», 20 – 21 червня 2018 року, м. Хмельницький. Форум проводиться за підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Фінансову підтримку проведення Форуму здійснює Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні.
На кафедрі успішно функціонує науковий гурток «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України» (керівники кандидат економічних наук, доцент Щепанський Е.В. та кандидат економічних наук, доцент Терещенко Т.В.). Доцентом Терещенко Т.В. підготовлено переможця 
II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій», студентку магістратури за спеціальністю 073 Менеджмент Цімар Надію (4-5 квітня 2018 року, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», диплом III ступеня).