Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Дискусійний круглий стіл за міжнародною участю «УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ».

15 червня 2023 року науково-педагогічні працівники та аспіранти кафедри публічного управління та адміністрування взяли участь у дискусійному круглому столі за міжнародною участю «УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ», де відбулося обговорення актуальних на сьогодні питань співпраці зі стейкхолдерами в процесі підготовки фахівців за спеціальністю публічне управління та адміністрування, перспективи міжнародної співпраці у контексті євроінтеграції України, а також перспективи розвитку освітніх програм підготовки та підвищення кваліфікації публічних управлінців. Щиро вдячні колегам із Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за запрошення та можливість долучитися до обговорення проблематики круглого столу, що спонукає до напрацювання пропозицій із удосконалення освітніх програм та організації освітнього процесу підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії з публічного управління та адміністрування.