Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Збірники матеріалів конференцій, проведених у ХУУП імені Леоніда Юзькова


Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції:збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 10 травня 2024 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2024. – 131 c.

Збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного круглого столу «Державна митна політика України: відповідь на глобальні виклики та перспективи міжнародного співробітництва» (м. Хмельницький, 20 червня 2024 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2024. 91 с.

Збірник текстів доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції "Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку. 30.05.2024 р. м. Хмельницький

Молодь у сучасній науці: погляд у майбутнє : збірник тез Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти за міжнародною участю (м. Хмельницький, 18 квітня 2024 року); Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2024. 267 с.

Туристично-рекреаційна сфера: виклики сучасності : Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 22 квітня 2024 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені
Леоніда Юзькова, 2024. 159 с.

Збірник тез щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 23 травня 2024 року)

Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави: збірник тез XXVІІІ щорічної звітної наукової конференції науково- педагогічних працівників, докторантів та аспірантів. (м. Хмельницький, 19 березня 2024 року)

Збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи». (м. Хмельницький, 8 лютого 2024 року)

Актуальні проблеми здійснення та захисту сімейних прав та інтересів: виклики війни: збірник тез всеукраїнського круглого столу «Актуальні проблеми здійснення та захисту сімейних прав та інтересів: виклики війни» (м. Хмельницький, 25 листопада 2023 року)

Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення збірник тез  Науково-практичного круглого столу, присвяченого 75-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини (м. Хмельницький, 8 грудня 2023 року)

Збірник тез ХIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні» (м. Хмельницький, 7 грудня 2023 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023. 142 с.

Науково-практичний круглий стіл: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ  ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ»  (Тези доповідей) м. Хмельницький, 28.09.2023 р.

FOREIGN LANGUAGES IN USE: ACADEMIC AND PROFESSIONAL ASPECTS збірник тез XIV Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції за міжнародної участі (м. Хмельницький, 3 травня 2023 року)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ХХIII Міжнародної науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”  (м. Хмельницький, 1 червня 2023 р.)

Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 26 травня 2023 року)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ХХIII Міжнародної науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” (м. Хмельницький, 1 червня 2023 року)

Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи». (м. Хмельницький, 18 травня 2023 року).

Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції "ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ", присвяченої 85-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора, академіка - засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 31 березня 2023 року)

Збірник тез щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 20 квітня 2023 року)

Збірник тез ХХVIІ щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів (м. Хмельницький, 10 березня 2023 року)

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ збірник тез Науково-практичного круглого столу, присвяченого 74-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини (м. Хмельницький, 9 грудня 2022 року)

ХI Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні» присвячена 30-річчю Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова Збірник тез 7 грудня 2022 року

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 17 червня 2022 року)

FOREIGN LANGUAGES  IN USE: ACADEMIC AND PROFESSIONAL ASPECTS збірник тез XIV Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції (м. Хмельницький, 6 квітня 2022 року)

Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції» пам’яті В.П. Колгана

Збірник тез учасників V Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації", 21-22 січня 2022 року

Збірник ХХVІ щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів «Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави»  (12.03.2022 р.)

ЗБІРНИК ТЕЗ Щорічна звітна наукова конференція здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова присвячена 30-річчю Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 6 травня 2022 року)

X Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні» (07.12.2021 р.)

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління в Україні виклики сьогодення та глобальні імперативи» (11.02.2022 р.)

Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Застосування в національному судочинстві стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року»  (м. Хмельницький, 22 жовтня 2021 року)

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Засади функціонування кримінальної юстиції" (14.05.2021р.)

Щорічна звітна наукова конференція здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, м.Хмельницький, 13-15 квітня 2021р.

Правові засади організації та здійснення публічної влади - збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (2-6 березня 2021р) Частина 1

Правові засади організації та здійснення публічної влади - збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (2-6 березня 2021р) Частина 2

Правові засади організації та здійснення публічної влади - збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (2-6 березня 2021р) Частина 3

Збірник ХХV щорічної звітної наукової конференції НПП, докторантів та аспірантів_2021

Збірник тез щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти_2020

Збірник тез щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів_2020

Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні (збірник тез) 07.12.2020

Збірник наукових праць Статистичні методи та інформаційні технології аналізу, 2020

Збірник тез Римське право в світлі сучасної методології гуманітарного знання, 2020

Засади функціонування кримінальної юстиції - збірник тез другої всеукраїнської науково-практичної конференції , 15.05.2020р.

Становлення та розвиток місцевого самоврядування в україні - збірник тез VIII всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 07.12.2019 р.

Засади функціонування кримінальної юстиції  - збірник тез  Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції , 24.05.2019 р.

Збірник тез  конференції від 28.12-2.03.2020 "Правові засади організації та здійснення публічної влади".

Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» (20 вересня 20219 р.)

Конституційні цінності правова природа та практика реалізації, 17 травня 2019 року, Частина 1

Конституційні цінності правова природа та практика реалізації, 17 травня 2019 року, Частина 2

Правові засади організації та здійснення публічної влади, 2-8 травня 2019 року

Збірник конференції Становлення та розвиток місцевого самоврядування в України_2018.

Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави, 19–20 жовтня 2018 року

Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку

Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» (22-23 вересня 2017 року) 

Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» (8-9 жовтня 2015 року)