Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Оголошення

2022-2023 навчальний рік

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

Відповідно до наказу університету від  08.02.2023 року №93/23 оголошується конкурс на переведення студентів, які навчаються в університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за регіональним замовленням за рахунок коштів Хмельницького обласного бюджету, починаючи з другого семестру 2022-2023 навчального року:

-1 місце на 2 курсі підготовки бакалаврів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 1 місце на 3 курсі  підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 Менеджмент, 1 місце на 3 курсі  підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, 1 місце на 3 курсі підготовки бакалаврів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 1 місце на 4 курсі  підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 Менеджмент, 1 місце на 4 курсі  підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 Туризм​​​​​​​1 місце на 2 курсі підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 Менеджмент і 1 місце на 1 курсі підготовки магістрів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Встановити строк подачі заяв та документів до 16:00 години 22.02.2023 року. 
Для участі у конкурсі потрібно написати заяву і надати додатки (за наявності). Зразок заяви додається.
Документи для участі в конкурсі подавати:
студентам факультету управління та економіки у навчальний відділ факультету (2 корпус університету).


ЗРАЗОК ЗАЯВИ

                                                                                                                               Ректору Хмельницького університету
управління та права   імені Леоніда Юзькова
                                                                                                                            Олегу Омельчуку
                                                                                                                студента студентки ___ курсу факультету управління та економіки
                                                       за спеціальністю______________
                                                                                                                          __________________________________
                                                                                                                                                        (ПІБ)
                                                                                                                       тел. ______________________________


ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на право переведення на вакантне місце регіонального замовлення, що фінансується за рахунок коштів обласного бюджету.
Додатково повідомляю, що я маю такий соціальний статус: (за наявності)
До заяви додаю копію посвідчення учасника бойових дій мого батька, копію мого свідоцтва про народження (за наявності).

дата                                                                          підпис

2021-2022 навчальний рік

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

Відповідно до наказу університету від 25 січня 2022 року № 38/22 оголошується конкурс на переведення студентів, які навчаються в університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за регіональним замовленням за рахунок коштів Хмельницького обласного бюджету, починаючи з першого семестру 2021-2022 навчального року:
на одне вакантне місце на 4 курсі бакалаврату юридичного факультету за спеціальністю 081 Право;
на два вакантних місця на 1 курсі магістратури юридичного факультету за спеціальністю 081 Право;
на два вакантних місця на 1 курсі магістратури факультету управління та економіки за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.
Встановити строк подачі заяв та документів до 16:00 години 28 січня 2022 року. 
Для участі у конкурсі потрібно написати заяву і надати додатки (за наявності). Зразок заяви додається.
Документи для участі в конкурсі подавати:
студентам юридичного факультету у навчальний відділ факультету (4 корпус університету, кабінет 110) або на електронну адресу yur_viddil [at] univer.km.ua
студентам факультету управління та економіки у навчальний відділ публічного управління та адміністрування факультету (1 корпус університету, кабінет 204).
 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

                                                                                                                                                       Ректору Хмельницького університету управління та права 
                                                                                                                                                       імені Леоніда Юзькова
                                                                                                                                                       Олегу Омельчуку 
                                                                                                                                                       студента/студентки ___ курсу ________________

                                                                                                                                                       факультету за спеціальністю ______________

                                                                                                                          __________________________________
                                                                                                                   (ПІБ)
                                                                                                                       тел. ______________________________

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на право переведення на вакантне місце регіонального замовлення, що фінансується за рахунок коштів обласного бюджету.
Додатково повідомляю, що я маю такий соціальний статус: (за наявності)
До заяви додаю копію посвідчення учасника бойових дій мого батька, копію мого свідоцтва про народження (за наявності).


__.01.2022 р.                                                                           підпис
 

2020-2021 навчальний рік

Accordion content 2.

2017-2018 навчальний рік

Витяг з наказу № 79 /18 від 16.02.2018 р.

Про оголошення конкурсу на переведення студентів, які навчаються у Хмельницькому університеті управління та права за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за рахунок коштів Хмельницького обласного бюджету.

Відповідно до Положення про порядок проведення студентів, які навчаються в Хмельницькому університеті управління та права за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за рахунок коштів Хмельницького обласного бюджету, затвердженого наказом університету від 13 липня 2011 року № 533/11,

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс на переведення студентів, які навчаються в університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за рахунок коштів Хмельницького обласного бюджету:
-   на 2 курсі підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 Менеджмент за денною формою навчання факультету управління та економіки  – 1 вакантне місце;
-   на 4 курсі підготовки бакалаврів за напрямом підготовки   6.030601 Менеджмент за денною формою навчання факультету управління та економіки  – 1 вакантне місце.

2. Установити строк для подання документів для участі у конкурсі – до 16.00  - 23 лютого 2018 року.

Студенти, які бажають перевестись на вільні місця в межах ліцензованого обсягу, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, подають погоджену деканом факультету та органом студентського самоврядування заяву на ім’я ректора, до якої додаються:
-   копія індивідуального навчального плану;
-   характеристика деканату з рекомендацією щодо переведення;
-   документи щодо участі у конференціях, наукових, громадських, виховних, спортивних заходах;
-   документи, що підтверджують право на першочергове переведення (якщо такі є).