Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ науково-педагогічних працівників з питань викоритання цифрових ресурсів для дистанційного та змішаного навчання

26-27 січня 2023 року було організовано та проведено підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників із використання цифрових ресурсів для дистанційного та змішаного навчання. Участь взяли 15 працівників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. Метою практичних занять було формування в учасників підвищення кваліфікації ґрунтовних знань та вмінь щодо використання сучасних цифрових ліцензійних інструментів і платформ дистанційного та змішаного навчання, навичок вибору найкращих курсів на платформах та впровадження їх у навчальний процес, налаштування особистого профілю, додавання курсів, залучення студентів до роботи у навчальних платформах он-лайн освіти, відпрацювання алгоритмів редагування профілю дослідника у Google Scholar.
У ході занять було також обговорена важливість використання хмарного Інтернет-сервісу Microsoft Office 365 та можливість використання безкоштовного розширеного доступу до Zoom Meetingfor Education Large Meeting на 2022-2023 нр; наукових бібліографічних і реферативних баз даних Google Scholar(Google Академія), Scopus та W&S; профілю науково-педагогічного працівника, алгоритму редагування профілю дослідника у Google Scholar.
Сприяли оволодінню навичками практичного використання викладачами Coursera, Udemy, Labster для впровадження у навчальний процес. Практично ознайомили з додатковими цифровими ресурсами:он-лайн колекцією опублікованих наукових досліджень Science Direct: віддаленим безкоштовним доступом; міжнародною платформою науково-технічної, природничої, медичної та суспільно-політичної літератури Research4Life; навчальною платформою он-лайн освіти Coursera; платформою он-лайн навчання Udemy; платформою для віртуальних лабораторій та інтерактивної науки Labster.
Сподіваємося, що отримані знання та вміння сприятимуть використанню сучасних цифрових ліцензійних інструментів і платформ дистанційного та змішаного навчання, вибору найкращих курсів на платформах та впровадження їх у навчальний процес, налаштування особистого профілю, додавання курсів, залучення студентів до роботи на навчальних платформах он-лайн освіти.
Дякуємо усім, хто не зважаючи на проблеми з електропостачанням та низку повітряних тривог приєднався до курсів у більш сприятливий час. Продовжуємо працювати на освітньому фронті.