Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України


Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади створена у 2018 році Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України спільно з Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова. Завідувачем лабораторії є доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України Олександр Миколайович Буханевич. До складу Лабораторії увійшли науковці, які вивчають різні аспекти проблем публічного адміністрування та децентралізації влади.
Основним завданням Лабораторії є проведення наукових досліджень проблем реалізації політики у сфері публічного адміністрування та децентралізації влади, визначення шляхів вдосконалення правового регулювання організації та діяльності органів влади та місцевого самоврядування. 
За час свого існування Лабораторія продемонструвала значний потенціал у роботі. Так, Лабораторією проводяться дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади на монографічному рівні, на рівні дисертаційних досліджень, наукових публікацій, наукових та науково-практичних конференцій та круглих столів.
Лабораторія тісно співпрацює із Хмельницьким центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Зокрема, співробітники Лабораторії задіяні у проведенні заходів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Також Лабораторія співпрацює з Хмельницькою обласною радою та Хмельницькою обласною державною адміністрацією у реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області, у заходах по реалізації обласних програм, спрямованих на підвищення ефективності здійснення публічної влади на місцевому рівні, забезпечення прав та свобод людини і громадянина при реалізації повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування.
Усі напрями діяльності Лабораторії здійснюються за науково-методичної підтримки Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України та організаційного, матеріально-технічного і кадрового забезпечення Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.


МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ між навчально-науковою лабораторією НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України та Хмельницьким ЦПК працівників органів державних влади,органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій