Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Магістр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Завантажити навчальний план - денна форма

Завантажити навчальний план - заочна форма

073 Менеджмент

Завантажити навчальний план - денна форма

Завантажити навчальний план - заочна форма

081 Право

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітнього ступеня магістра зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право Освітня програма «Магістр права» 1 курс Строк навчання – 1 роки і 6 місяців. Форма навчання: очна (денна)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітнього ступеня магістра зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право Освітня програма «Магістр права» 1 курс Строк навчання – 1 роки і 6 місяців. Форма навчання: заочна

262 Правоохоронна діяльність

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека Освітня програма «Магістр правоохоронної діяльності» Строк навчання – 1 рік і 6 місяців на основі ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Форма навчання: заочна (для здобувачів 2021 та наступних років вступу)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність  галузі знань 26 Цивільна безпека Освітня програма «Магістр  правоохоронної діяльності» Строк навчання – 1 рік і 6 місяців на основі ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Форма навчання: денна (для здобувачів 2021 та наступних років вступу)_1-2 курс

281 Публічне управління та адміністрування

Навчальний план_Магістратура ПУіА 281 денна форма

Навчальний план_Магістратура ПУіА 281 заочна форма