Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Подільська лабораторія з проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів Європейського Союзу

Лабораторія адаптації законодавства України до права ЄС (у науковому середовищі її інколи називають просто Подільською лабораторією) як відокремлений структурний підрозділ Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України була створена згідно з наказом № 12 від 26.03.2004 р. Для створення умов функціонування та забезпечення ефективної роботи лабораторії 13.04.2004 року було укладено договір про співробітництво між Інститутом та тоді ще Хмельницьким інститутом регіонального управління та права, а також затверджено Положення про лабораторію (схвалено вченою радою Інституту, протокол № 3 від 17.03.2004 р.).
Метою створення лабораторії стало проведення наукових досліджень у сфері адаптації положень актів цивільного законодавства України до права Європейського Союзу, міжнародно-правових стандартів щодо регулювання майнових та особистих немайнових відносин як новому та перспективному напрямку розвитку юридичної науки.
Почала функціонувати лабораторія з 1 квітня 2004 року. Першим її керівником став Юрій БІЛОУСОВ. До роботи у лабораторії у різний час залучалися найкращі представники цивільно-правової науки Хмельниччини: тепер вже доктори юридичних наук Руслан СТЕФАНЧУК та Світлана ГРИНЬКО, Володимир ВАТРАС, Володимир НАГНИБІДА, Микола СТЕФАНЧУК, кандидати юридичних наук Надія БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКА, Олена ЧЕРНЯК, Олег ПОСИКАЛЮК, Надія ЧУДИК-БІЛОУСОВА, Мирослава ГАРІЄВСЬКА. Протягом певного часу керівником лабораторії також був доктор юридичних наук Володимир ПРИМАК. З липня 2021 року лабораторію очолює доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу університету Володимир НАГНИБІДА.