Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Войцещук Андрій Дмитрович

ПІБ
Войцещук Андрій Дмитрович
ПІБ (англійською)
ANDRII VOITSESHCHUK
Вчене звання
професор
Науковий ступінь
доктор економічних наук
Посада
професор кафедри публічного управління та адміністрування
Освіта

Народився 8 травня 1971 р. в м. Хмельницький.
1995 р. - Київський державний торговельно-економічний університет, кваліфікація економіст;
2000 р. - здобув кваліфікацію магістра з державного управління.

Науково-педагогічна діяльність

1995-2001 рр. - інспектор Хмельницької митниці, начальник вантажного відділу Подільської регіональної митниці, заступник директора з навчально-методичної роботи Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів ДМСУ, начальник Управління контролю митної вартості та номенклатури ДМСУ (м. Київ) (2002-2004), заступник Голови Державної митної служби України (м. Київ), (2005), директор Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів ДМСУ (2005-2011);
2013-т/ч - директор Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міністерства доходів і зборів;
2013 – т/ч - професор кафедри публічного управління та адміністрування (за сумісництвом).

Сфера наукових інтересів
митне регулювання, митна політика, митна безпека, кадровий менеджмент.
Основні наукові публікації
1. Войцещук А.Д. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика : монографія; за заг. ред. І.Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП. Мельник А.А., 2014. – 288 с.
2. Войцещук А.Д. Митна політика та митна безпека: монографія/ за редакцією П.В. Пашка [серед авт. А.Д. Войцещук. ].-К.: Знання, 2012.-215 с. (Затв. ДНДІМС).
3. Войцещук А., Заяц В. Особливості державного регулювання посередницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності // Вісник Академії митної служби України. –  2001. – № 4 (12). – С. 60–65.
4. Войцещук А. Д., Бережнюк І. Г. Митна вартість: теоретичні основи та концептуальні положення // Вісник Академії митної служби України. – 2003. – № 4. – С. 3–8.
5. Войцещук А. Д. Митне регулювання в умовах глобалізації / А. Д. Войцещук, Д. Л. Фесько // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2010. - № 2. - С. 57-61.
6. Войцещук А. Д. Організаційні засади підвищення кваліфікації працівників митних органів / А. Д. Войцещук // Університетські наукові записки. - 2009. - № 4. - С. 327-331.
7. Войцещук А. Д. Запровадження професійно-психологічного добору кадрів на службу до митних органів України як один з заходів удосконалення системи розвитку персоналу / А. Д. Войцещук // Університетські наукові записки. - 2010. - № 4. - С. 351-354.
8. Войцещук А. Д. Захист інформації в комплексній системі "Електронна митниця” як одна зі складових економічної безпеки держави / А. Д. Войцещук // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Технічні науки. - 2013. - № 1. - С. 18–24.
9. Войцещук А. Д. Інституційні зміни управління митними ризиками в Україні  / А. Д. Войцещук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2016. - Вип. 3. - С. 15-21.
10. Войцещук А.Д. Кадровий менеджмент у митній службі України на шляху до міжнародних стандартів. Навчальний посібник./За заг.ред. Калєтніка І.Г.-Хмельницький: ПАВФ «ІНТРАДА», 2012. – 512с.