Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Ватрас Володимир Антонович

ПІБ
Ватрас Володимир Антонович
ПІБ (англійською)
Volodymyr VATRAS
Вчене звання
професор
Науковий ступінь
доктор юридичних наук
Посада
професор кафедри цивільного права та процесу
Нагороди

Заслужений юрист України  Заслужений юрист України

Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих юристів, управлінців, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді (7 жовтня 2007 року);
Почесна грамота Хмельницької обласної ради за активну участь в демократичному реформуванні адвокатури, вагомий особистий внесок  у справу становлення правової держави, високий професіоналізм та з нагоди Дня юриста  (8 жовтня 2008 року);
Почесна грамота «Асоціації адвокатів України» (17 грудня 2008 року);
Почесна грамота «Асоціації адвокатів України» (16 грудня 2010 року);
Почесна грамота Хмельницької обласної ради за активну участь в демократичному реформуванні адвокатури, вагомий особистий внесок у справу становлення правової держави, високий професіоналізм та з нагоди Дня юриста (8 жовтня 2011 року);
Почесна грамота Ради адвокатів Хмельницької області (19 грудня 2017 року);
Почесна відзнака Національної асоціації адвокатів України нагрудний знак НААУ (14 грудня 2018 року);
Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих юристів, управлінців, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді (19 грудня 2018 року); 
Орден «Видатний адвокат України» (19 липня 2019 року).

Освіта

2002 р. закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права, юридичний факультет;

у 2020 році - закінчив факультет управління та економіки Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та здобув кваліфікацію магістра публічного управління та адміністрування

Науково-педагогічна діяльність

У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Суб’єкти сімейних правовідносин» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Вчене звання Доцент кафедри цивільного права та процесу присвоєно у 2010 р.;

у 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Джерела сімейного права» за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (Диплом ДД номер 011217 від 15.04.2021 року);

вчене звання Професора кафедри цивільного права та процесу присвоєно 22 лютого 2021 року (Атестат професора   АП номер 002791 від 15.04.2021 року).

2001–2002 рр. - старший методист науково-дослідного сектора, начальник юридичного відділу, завідувач науково-дослідного відділу міжнародного співробітництва та координації наукових заходів НДЧ, старший викладач, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу;
2002–2006 рр. - аспірант Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
2009-2016 рр. - старший науковий співробітник лабораторії з проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів Європейського Союзу Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України.
В жовтні 2013 р. обраний до Кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.
З липня 2016 р. по серпень 2020 р. – голова Кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.

Протягом 2018-2019 рр. член спеціалізованої вченої ради К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

З 29 серпня 2019 року - народний депутат України ІХ скликання.

Підготував 5 кандидатів наук.

Автор 137 публікацій, з них 3 наукових (1 монографія одноособова),  43 наукових праці, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 8 навчальних посібників (2 одноособових), та 27 праць навчально-методичного характеру. 
Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 100 праць, з них 29 публікацій у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 4 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science та 22 праці навчально-методичного характеру.
 

Сфера наукових інтересів
сімейне право, право ЄС, міжнародне приватне право.
Основні наукові публікації

1. Ватрас_В.А._Поняття_«сімї»_у_сімейному_праві_України_/ В.А. Ватрас // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 83-91
2. Ватрас В.А. Проблеми та перспективи кодифікації міжнародного сімейного права України / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 13, 2014 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2014. — С. 182-186.
3. Ватрас В.А. Місце міжнародних договорів України в системі джерел сімейного права / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 14, 2015 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2015.
4. Ватрас В.А. До питання по право на сімейну таємницю / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2002. – №2. – С.93-96.
5. Ватрас В.А. Суб’єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці з генетичного матеріалу подружжя/ В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2002. – №4. – С.72-75.
6. Ватрас В.А. Деякі питання участі церкви у відносинах, які регулюються сімейним законодавством / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №1. – С.79-83.
7. Ватрас В.А. До питання про поняття суб’єкта сімейних правовідносин / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №2. – С.65-69.
8. Ватрас В.А. Про сутність сімейних правовідносин / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №3-4. – С.111-118.
9. Ватрас В.А. Деякі питання застосування статті 8 Сімейного кодексу України / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2004. – №3. – С.76-80.
10. Ватрас В.А. Ґенеза поняття «Суб’єкти сімейних правовідносин» / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. –  №1-2 . –С. 120-129.
 

Перелік наукових публікацій професора Володимира ВАТРАСА  завантажити тут