Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Ваганова Людмила Василівна

ПІБ
Ваганова Людмила Василівна
ПІБ (англійською)
LIUDMYLA VAHANOVA
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат економічних наук
Посада
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Нагороди

грамоти та подяки Хмельницької міської ради.
 

Освіта

Народилася 29.04.1988 р.
З 2020 року працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова на посаді доцента кафедри публічного управління та адміністрування.

Науково-педагогічна діяльність

У 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізм управління економічною безпекою підприємства» зі спеціальності 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), м. Хмельницький.
УЧАСТЬ У ПРОЄКТАХ:
Авторка та координаторка «Проєкту постачання медичного обладнання у Хмельницьку міську дитячу лікарню» (2020-2021 рік) в рамках Грантової допомоги за Програмою «Кусаноне» Уряду Японії (https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/11_000001_00052.html)
Проєкти із студентами:
Проходження студентами навчальних курсів на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (за посиланням https: //courses.prometheus.org.ua) на тему: «Підготовка та впровадження проекту розвитку громади» (10 студентів групи 1ПУіАд, 2020 рік); «Державним службовцям про державну службу» (17 студентів групи 31М, 2021
рік); «Підготовка та впровадження проектів розвитку громад» та «Створення інституцій місцевого економічного розвитку громад» (14 студентів групи 1ПУіАд, 2021 рік).

Сфера наукових інтересів
стратегічне планування та управління; інвестиційно-інноваційний та стратегічний менеджмент; фінансово-аналітичні дослідження та інноваційні можливості суб’єктів господарювання;
ефективність управлінських рішень в діяльності публічних організацій; система безперервного підвищення якості надання послуг; соціальне підприємництво; економічна безпека країни та регіону.
Викладає дисципліни
«Державно-управлінські рішення», «Стратегічне управління», «Місцевий економічний розвиток», «Державне та регіональне управління».
Основні наукові публікації

1. Khrushch N. Assessing Bank Financial Security Level Using the Comprehensive Index Technology / N. Khrushch, P. Hryhoruk, L. Prystupa, L.Vahanova // Advances in Economics, Business and Management Research. – 2019. – Vo 95. – P. 414-419. (Scopus) http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/11221/1/Stat_125_2020_CEUR-WS.pdf
2. Chaikovska І. Economic-mathematical tools for building up a project team in the system of company’s knowledge management / I. Chaikovska, T. Fasolko, L. Vaganova, О. Barabash // Східно-європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 3/3 (87). – P. 29 –37. (Scopus)
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2017_3%283%29__5
3. Vaganova L.V. Network structure as tool for developing information network economy / L.V. Vaganova, I.I. Chaikovska, N.A. Khrushch, P.M. Hryhoruk //  Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2018. – №2 (25). – С. 35-37 (Web of Science)
http://elar.khnu.km.ua/bitstream/123456789/11503/1/Stat109_2018_Vaganova_Hryhoruk.pdf
4. Dumanska, K., Chaikovska, I., Vahanova, L & Kobets, D. (2021). Strategize Company’s Sustainable Management of Investment Project Evaluation Based on the Information Support, Journal of Information Technology Management, Special Issue, 143-158. (Scopus)
https://jitm.ut.ac.ir/article_80743.html
5. Ваганова Л. В. Фінансове планування діяльності сучасного комунального некомерційного підприємства / Л.В. Ваганова, І.І. Чайковська // Науковий вісник: державне управління. – 2020. – № 1 (3). – С. 20-28.
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1292021.pdf
6. Vahanova L.V. Implementent bases of trade-marketing activities of Municipal Pharmacy / L.V. Vahanova, I. V. Rodionova // Публічне урядування. – 2020. – № 2 (22). – С. 24-38.
https://cyberleninka.ru/article/n/implementent-bases-of-trade-marketing-activities-of-municipal-pharmacy/viewer
7. Ваганова Л. В. Функціонування суб’єктів господарювання сфери охорони здоров’я на сучасному етапі децентралізації / Л. В. Ваганова, К. І. Поцілуйко, Н.С. Якобчук // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління.  – 2021. – № 1. – С. 12-18.
http://rinek.onu.edu.ua/article/view/227014
8. Ваганова Л. В. Організаційно-методичні засади маркетингових досліджень на ринку туристичної діяльності / Л. В. Ваганова // Регіональна економіка та управління.  – 2021. – № 2 (32). – С. 30-35
http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/7703/Рудік%20Н.М.Регіональна%20економіка%20№2%20%2832%29_травень_2021%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
9. Ваганова Л. В. Розвиток сфери медичного туризму як основа економічного зростання України / Л. В. Ваганова // Вісник Хмельницького національного університету.  – 2021. – № 5. Т. 1. – С. 36-41
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/12/2021-5t1-06.pdf
10. Ваганова Л. В. Фандрейзингові стратегії туристичної діяльності / Л. В. Ваганова // Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 4. С. 17 – 23.  
http://ujae.org.ua/fandrejzyngovi-strategiyi-turystychnoyi-diyalnosti/

Підвищення кваліфікації

1. Тренінг-семінар «Актуальні питання бухгалтерського обліку та контролю операцій з активами, зобов’язаннями, капіталом, доходами та витратами», 20-23 лютого 2017 року, м. Хмельницький.
2. Certificate of English Language (B2), 9 Junuary, 2019, Vinnytsya.
3. Тренінг-семінар на тему «Фінансово-економічні та юридичні засади господарювання надавача первинної медичної допомоги», 28-30 травня 2019 року, м. Хмельницький.
4.  Сертифікат про підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою «Правові та практичні аспекти публічних закупівель в Україні», 28-30 січня 2020 року, м. Хмельницький.
5.  Тренінг «Ефективне управління бізнес-процесами», 19 лютого 2020 року, м. Луцьк.
6.  Семінар з питань  «Бухгалтерія медичного КНП: облік від А до Я», лютий 2020 року, м. Київ.
7. Тренінги «Лідерство керівництва службових осіб органу місцевого самоврядування» та «Етика поведінки службових осіб органу місцевого самоврядування», 8 вересня 2020 року, м. Хмельницький.
8. Сертифікат про завершення вивчення тем за компетенціями «Фінансовий менеджмент», «Ефективна комунікація», «Пацієнтоорієнтованість», «Управління якістю», «Управління ризиками» в рамках онлайн-курсу «Кращі практики управління медичним закладом» Академії НСЗУ (липень 2020 - травень 2021), м. Київ.
9. Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти : європейський досвід» (11.09.2020 – 17.10.2021), Україна - Польша.
 

Дисертація
«Механізм управління економічною безпекою підприємства» зі спеціальності 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), м. Хмельницький.
Автореферат дисертації