Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Синчак Віктор Петрович

ПІБ
Синчак Віктор Петрович
ПІБ (англійською)
VIKTOR SYNCHAK
Вчене звання
професор
Науковий ступінь
доктор економічних наук
Посада
професор кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування
Нагороди

почесна Грамота Державної податкової адміністрації України (2003 р.);
нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2006 р.);
почесна Грамота Міського голови м. Хмельницького (2003 р. та 2007 р.);
почесна Грамота Хмельницької обласної державної адміністрації (2010 р.);
почесна Грамота Хмельницької обласної ради (2011 р. та 2015 р.);
подяка Державної фіскальної служби України (2017 р.);
диплом Хмельницької обласної ради як переможець XIV обласного конкурсу науково-дослідних робіт у номінації «Підручники і навчальні посібники» з врученням 1-ї премії (2019 р.);
грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2020 р.);
медаль Хмельницької обласної ради «Пам'ятна медаль на честь 30-річчя Незалежності України» (2021 р.);
грамота Хмельницької обласної ради «30 років Незалежності України» (2021 р.).

Освіта

Народився 1 листопада 1955 року.
З 2001 року працює у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, зокрема, з 2001 року по 2021 рік на посаді завідувача кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, з 2021року – на посаді професора кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування.

Науково-педагогічна діяльність

У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Система оподаткування у сільському господарстві: теорія, методологія та практика» зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» УААН, м. Київ. У 2011 р. рішенням атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора.

Сфера наукових інтересів
проблематика податкового регулювання стабільного розвитку суб’єктів господарювання в мінливому глобальному середовищі.
Викладає дисципліни
«Фінанси», «Бюджетний менеджмент», «Податковий менеджмент», «Податкова система», «Оподаткування суб’єктів підприємництва», «Бюджетно-податкова політика».
Основні наукові публікації

Кількість навчально-методичних публікацій: понад 140.
Кількість наукових публікацій: понад 220.
1. Оподаткування доходів працівників сільськогосподарських підприємств // Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія у чотирьох частинах. / За ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. Ч. 3. Фінансово-кредитна система. К.: ІАЕ, 2002. С. 174—178.
2. Еволюція наукової думки  в оподаткуванні та її реалізація у податкових системах: Монографія. Київ-Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2006. 294 с..
3. Система оподаткування у сільському господарстві в умовах вступу України до СОТ // Стратегія розвитку і реалізації потенціалу АПК: кол. монографія. Житомир: Житомирське об'єднання громадської організації «Спілка економістів України», 2008. С. 202—212.
4. Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика: Монографія. Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2008. 476 с.
5. Податкова культура лідера податкової служби як необхідна умова ведення діалогу з платниками податків // Управлінське лідерство: колективна монографія / за заг. ред. В. В. Толкованова. Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2013. С. 391—417.
6. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / В. П. Синчак, А. В. Крушинська. Хмельницький: ХУУП, 2013. 504 с.
7. Сутність спрощеної системи оподаткування і її місце в податковому регулюванні розвитку малого підприємництва. Посилення ролі спрощеної системи оподаткування в податковому регулюванні розвитку інноваційно-інвестиційного малого підприємництва // Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці: монографія / за заг. і наук. ред. д. е.н., проф. Синчака В. П. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. С. 254—269; 328—342.
8. Староста територіальної громади як суб'єкт бюджетного процесу // Моніторинг та контроль в діяльності старости ОТГ. Науково-практичний посібник // За заг.ред. Баюка М. І. Хмельницький: ФОП Словіцький М. Я., 2019. С. 54-87.
9. Податок на додану вартість у системах ціноутворення й оподаткування молокопереробних підприємств: монографія / В. П. Синчак, Т. А. Самарічева. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 180 с.
10. Синчак В. П., Булат Г. В., Піхняк Т. А. Фінансово-облікове забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків: монографія/В. П. Синчак, Г. В. Булат, Т. А. Піхняк; за заг. ред. В. П. Синчака. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 152 с.
 

Підвищення кваліфікації

тренінг «Поглиблена дидактика та методи навчання дорослих», Берлінська академія з публічного адміністрування, за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», Deutsche Gesellschaftfuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 05-9.11.2018 р., м. Берлін;
навчання за Професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого економічного розвитку обсягом 4,8 навчального кредиту ECTS (144 год), Київ (21.05.–26.-6.2019 р.).