Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Сердечна Ірина Леонідівна

ПІБ
Сердечна Ірина Леонідівна
ПІБ (англійською)
Iryna SERDECHNA
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат юридичних наук
Посада
доцент кафедри цивільного права та процесу
Науково-педагогічна діяльність

2012 - т/ч - старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент  кафедри цивільного права та процесу.
20.10.2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особисті немайнові права і обов’язки членів сім’ї та родичів» за спеціальністю 12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Сфера наукових інтересів
сімейне право, цивільне право.
Викладає дисципліни
сімейне право, цивільне право, проблеми сімейного права.
Основні наукові публікації

1.  Сердечна І.Л. Становлення інституту особистих немайнових прав членів сім’ї та родичів на українських землях [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2013. – №4 (48). – С. 199 - 205.
2.  Сердечна І.Л. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2014. – № 2 (50). – С. 158 - 167.
3.  Сердечна І.Л. До питання про поняття «член сім’ї» в сімейному праві : нормативний та доктринальний підходи [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2014. – №4 (52). – С. 88 - 95.
4.  Сердечна І.Л. Поняття та ознаки правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами [Текст] / І.Л.Сердечна // Часопис цивілістики. – 2015. – №19. – С. 37 - 40.
5.  Сердечная И.Л. Личное неимущественное право бабки, деда на воспитание внуков: семейно-правовой аспект [Текст] / И.Л. Сердечная // Lege si Viata. – 2015. - SEPTEMBRIE. – С. 66-69.
6.  Сердечна І.Л. Права інших членів сім’ї та родичів при усиновленні дитини / І.Л. Сердечна // Електронне науково-практичне фахове видання. Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 21. – С. 128-136. // Електронне видання [Режим доступу]: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/serdechna_21.pdf