Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

СЕМЕНЮК Руслана

ПІБ
СЕМЕНЮК Руслана
ПІБ (англійською)
SEMENIuK Ruslana
Посада
Голова Департаментe зв’язків із засобами масової інформації
Освіта

У 2019 році закінчила Немиринецький ліцей та вступила у Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова на Бакалаврат факультету управління та економіки за спеціальністю 073 Менеджмент

Основні наукові публікації

1. Семенюк Р.М. Актуальність розвитку інтерактивного маркетингу. Збірник тез щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 6 травня 2022 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 228-229. 
2. Семенюк Р.М. Договір франчайзингу як особливий вид господарських договорів. Економіка, фінанси, облік, управління та право: проблеми, тенденції, досягнення: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 листопада 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. С. 48-50.
3. Семенюк Р.М. Закони спілкування: доречність застосування. Збірник тез щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 13 квітня – 15 квітня 2021 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 361-362. 
4. Семенюк Р.М. Консалтинг в Україні: проблеми та шляхи їх подолання. Економіка, фінанси, облік, управління та право: проблеми, тенденції, досягнення: Збірник тез доповідей Міжнародної науково – практичної конференції. (Полтава, 9 листопада 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. C. 40-41. 
5. Семенюк Р.М. Культура організації прийому «Коктейль». Сучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки: матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції, м.Дніпро, 6 травня, 2022 рік / ГО«Молодіжна наукова ліга». — Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2022. С. 54-55. 
6. Семенюк Р.М. Охорона праці медичних працівників в умовах пандемії COVID-19 як реалізація права на біобезпеку. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково- практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 292-293. 
7. Семенюк Р.М. Теоретичні аспекти удосконалення організаційної структури підприємства. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 28–29 квітня 2021 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. С. 246-247. 
8. Семенюк Р.М. Тенденції та перспективи розвитку сайтобудування. Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні: Матеріали XІIІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні»: збірка наукових праць. Черкаси, 2021. С. 102-104.
9. Семенюк Р.М. Удосконалення системи комунікацій в організації. «Інноваційний розвиток сучасної економіки: нові підходи та актуальні дослідження»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. С. 91-93.
10. Семенюк Р.М. Проблеми обліку дебіторської заборгованості. Економіка, фінанси, облік та право: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 17 листопада 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С. 106-107.
11. Семенюк Р.М. Психологічна травма і захисні механізми особистості. Збірник тез щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 6 травня 2022 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 294-295.