Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Самарічева Тетяна Анатоліївна

ПІБ
Самарічева Тетяна Анатоліївна
ПІБ (англійською)
TETIANA SAMARICHEVA
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
кандидат економічних наук
Посада
керівник відділу навчально-методичного забезпечення, доцентка кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування
Нагороди

Почесна Грамота Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (2022 р.).

Освіта

Народилася 23.08.1987 р.
З 2009 р. працює у ХУУП, з 2019 р. на посаді доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування.

Науково-педагогічна діяльність

У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Податок на додану вартість у системі ціноутворення молокопереробних підприємств» зі спеціальності 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит, м. Київ.

Сфера наукових інтересів
податкова політика держави; фіскальне регулювання споживання соціально-значимих товарів; міжнародне оподаткування.
Викладає дисципліни
«Основи наукових досліджень», «Макроекономіка», «Міжнародні фінансові організації», «Фінанси країн ЄС», «Платіжні системи», «Управління фінансами територіальних громад»
Основні наукові публікації

Кількість наукових публікацій: більше 50.
Кількість навчально-методичних публікацій: понад 50.

Вибрані наукові праці:
1. Синчак В. П., Самарічева Т. А. Податок на додану вартість у системах ціноутворення й оподаткування молокопереробних підприємств: монографія. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 180 с.
2. Синчак В. П., Самарічева Т. А. Особливості формування податкового кредиту з ПДВ в операційній діяльності молокопереробних підприємств. Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні. Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко.  Умань: Видавець «Сочінський», 2017.  260 с. С. 156-162. 
3. Самарічева Т. А. Механізм дії податку на додану вартість та його вплив на інвестиційний розвиток молокопереробних підприємств. Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В. П.  Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. 373 с. С. 285-295. 
4. Sobchenko T., Mykytsei T., Zatsepina  N., Krushynska A, Samaricheva T. Analysis of agritourism and tourism potential of rural areas in the system of their sustainable development: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 2022. Vol. 22, Issue 1, pp. 603–614. URL: http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/2809-analysis-of-agritourism-and-tourism-potential-of-rural-areas-in-the-system-of-their-sustainable-development-a-case-study-of-ukraine (індексована в наукометричній базі Web of Science).
5. Синчак В. П., Самарічева Т. А. Формування попиту та пропозиції на продукцію молокопереробних підприємств при зміні податкового навантаження з ПДВ. Облік і фінанси. 2016. № 1 (71). С. 124-131.
6. Самарічева Т. А. Податкове навантаження з ПДВ молокопереробних підприємств: розподіл та компенсаційний ефект. Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». 2017. № 4 (64).  С. 283-297.
7. Іжевський П.Г., Крушинська А.В., Самарічева Т.А. Особливості міжнародних фінансових відносин на ринку перестрахування в Україні. Економіка та суспільство. 2021. № 32. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/837
8. Самарічева Т. А. Місце податкового зобов’язання з ПДВ у формуванні ціни на молокопродукти. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 6 (12). С. 109-115. 

Підвищення кваліфікації

1.    Підвищення кваліфікації у формі фахового стажування на базі кафедри менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 27 листопада-27 грудня 2017 р., м. Хмельницький.
2.    Підвищення кваліфікації з ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових інструментів у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. 10-24 вересня 2021 р.
3.    Участь у науково-педагогічному стажуванні в Університеті менеджменту (м. Варна, Болгарія)  на тему: «Adaptive teaching methods, global trends and innovative practices in higher education: the european experience. 2 серпня - 11 вересня 2021 р. Сертифікат –  180 год.