Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Маланчій Микола Олександрович

ПІБ
Маланчій Микола Олександрович
ПІБ (англійською)
MYKOLA MALANCHIY
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
доктор наук з державного управління
Посада
доцент кафедри публічного управління та адмінистрування.
Освіта

Народився 12.11.1972 р.
З 2020 року працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова на посаді доцента кафедри публічного управління та адмінистрування.

Науково-педагогічна діяльність

У 2016 році захистив дисертацію на тему:«Формування професійної ідентичності персоналу Державної прикордонно служби України» зі спеціальності 25.00.03 – державна служба, м. Дніпропетровськ.

Сфера наукових інтересів
кадрова політика, управління персоналом, менеджмент організацій, кадровий менеджмент.
Викладає дисципліни
управління смоціальним та гуманітарним розвитком.
Основні наукові публікації

1.   Маланчій М. О. Розвиток кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України: монографія / М. О. Маланчій. – Д. : Видавництво «Грані», 2020. – 320 с.
2.   Маланчій М. О. Концептуальні засади розвитку системи кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України. Університетські наукові записки. 2017. № 2(62). С. 183–194.
3.   Маланчій М. О. Загальнотеоретичні підходи до визначення змісту корупції у Державній прикордонній службі України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Державне управління. 2018. Вип.1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpsu_2018_1_6.
4.   Маланчій М. О. Чинники вдосконалення управління персоналом Державної прикордонної служби України. Державне управління та місцеве самоврядування. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. Вип. 3 (38). C. 93–99.
5.   Маланчій М. О. Стратегія розвитку кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України. Державне управління та місцеве самоврядування. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. Вип. 4 (39). С. 145 – 151.
6.   Маланчій М. О. Емпіричні індикатори професійного розвитку особового складу Державної прикордонної служби України. Публічне управління: теорія та практика. 2018. № 2 (20). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/16.pdf.
7.   Маланчій М. О. Координати особистісно-професійного розвитку посадових осіб Державної прикордонної служби України. Державне управління та місцеве самоврядування. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2019. Вип. 1 (40). С. 110 – 117.
8.   Маланчій М. О. Стратегічні напрями розвитку професійної компетентності особового складу Державної прикордонної служби України Стратегічні напрями розвитку професійної компетентності особового складу Державної прикордонної служби України. Аспекти публічного управління (Public Administration Aspects). 2020. № 3. С.
9.   Malanchiy M. Management relations in the personnel management system of the State border guard service of Ukraine.  Scientific discussion. VOL 1, No 45 (2020). p. 27-30.
10.   Malanchiy M. Structure of the of the personnel management system of the state border guard service of Ukraine.  Slovak international scientific journal. № 43, 2020. VOL.3. p. 57-60.