Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

ІВАНОВСЬКА Єлизавета

ПІБ
ІВАНОВСЬКА Єлизавета
ПІБ (англійською)
Yelyzaveta IVANOVSKA
Посада
Голова студентської ради
Освіта

У 2020 році закінчила Хмельницьку середню загальноосвітню школу № 18 імені В’ячеслава Чорновола та вступила у Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова на Бакалаврат юридичного факультету за спеціальністю 081 Право. У 2021 році вступила на заочне відділення факультету управління та економі на Бакалаврат за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. 

Основні наукові публікації

1. Івановська Є. Д. Вплив Україно-турецьких відносин 16-18 століття на формування української державності. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 2–6 березня 2021 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 207-210.
2. Івановська Є. Д. Прогалини у праві. Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді: зб. наук. пр. студ. та молод. вчених / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький : МАУП, 2021. – Вип. 1. С. 105-107.
3. Івановська Є. Д. Релігія Бахаї як виклик на духовні запити сьогодення. Збірник тез щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 13 квітня – 15 квітня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 331-332.
4. Івановська Є. Д. Участь молоді у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 181-183.
5. Івановська Є. Д. Опосередковане виконання кримінального правопорушення. Механізм функціонування громадянського суспільства (осінні читання) : збірник тез Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти (19 листопада 2021 року) / упор. Ю. М. Шевців. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. С. 164-166.
6. Івановська Є. Д. Андрійчук О.О. До питання про страхування об’єктів космічної діяльності. АЕРО-2021. Повітряне і космічне право: Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів, м. Київ, Національний авіаційний університет, 26 листопада 2021 р. Том 2. – Тернопіль: Вектор. С. 235-237.
7. Івановська Є. Д. Державне фінансування політичних партій в Німеччині та Україні: порівняльно-правовий аспект. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали VI Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції (м. Полтава, 17 листопада 2021 року). Полтава, 2021. С 175-177.
8. Івановська Є. Д. Ітерпеляція як форма парламентського контролю.  Осінні юридичні читання – 2021. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXХ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2021». 19 листопада 2021 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С. 60-62.
9. Івановська Є. Д. Причетність до кримінального правопорушення Збірник тез щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 6 травня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 101-103.
10. Івановська Є. Д. Фемінітиви як спосіб забезпечення гендерної рівності чоловіків та жінок. Збірник тез щорічної звітної наукової конференції здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 6 травня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький  університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 309-310.